Đại tướng Tô Lâm nên trở lại vạch xuất phát (Hoàng Trường)

 Cuđua đ giành chiếc ghế Tng bí thư chưa thc s bđu, nhưng vđng viên Tô Lâm dường như đã vượt lên phía trước, không ch tiếng còi lnh. Đi tướng  B trưởng nên tr li vch xut phát, cuđua mi công bngB trưởng Công an Vit Nam Tô Lâm và ông Trn Văn Thanh, y viên B Chính tr, Bí thư y ban Chính pháp Trung ương Đảng cộng sản Trung Quc, ngày 14/9/2023, ti Bc Kinh. Hình minh ha. Photo Bo Cong an.

Ngày 17/2/2024, trên toàn cõi Vit Nam, k c dân ln lính, đc bit là các lc lượng vũ trang, chc hn nhiu người không quên, đy là ngày khđu cho nhng tun, nhng tháng gi tp th.

Nhng ký c tưởng nim bi tráng ca hàng v hàng vn dân thường và b đi b b mng và hy sinh trong cuc chiến tranh xâm lượđến t bên kia biên gii phía Bc, kéo dài t năm 1979 đến năm 1989. Nhưng, cũng đúng ti hôm 17/2 y, ti Nhà hát H Gươm gia trung tâm Th đô Hà Ni, Đi tướng Công an Tô Lâđã đích thân linh đình t chc mt bđi tiâm nhc chào xuân Giáp Thìn (1). Báo chí trong ngành cũng ‘bc lên tn mây xanh bđi tiâm nhc và cũng là ngày khđu cho đi l gi tp th y là tinh tế, sang trng và đm sc xuân (1).

Tuy nhiên, hu trường chính tr Ba Đình, nhiu người bình lun, bđi tiâm nhc nói trên thc cht là L báo công cĐi tướng Tô Lâm, rng ngài B trưởng đã n lc trong vic xóa b vĩnh viký c ngày 17/2 trong nhân dân, nht là trong tâm khm bao thế h tr Vit Nam.

Theo gii quan sát, Đi tướng đã ghi đim khá thành công vi láng ging phương Bc, chun b cho cuđua lên v trí cao hơn.

V ni tr, ch trương bđến người cui cùng trong hàng ngũ các nhà hođng xã hi vào các Năm Nhân quyn Vit Nam 2023 và 2024 này, cũng đang vượt ch tiêu.

Bc tranh nhân quyn ca Hà Ni nhng năm qua, dưới s ch đo trc tiếp cĐi tướng Tô Lâm, ‘được đánh giá là rđm. Các nhà hođng xã hi và hođng môi trường tiếp tc vào tù và chính quyn Hà Ni cũng gia tăng kim soát t do ngôn lun trên không gian mng (2). Freedom House tiếp tc xếp Vit Nam vào nhókhông có t do, k c quyn t do chính tr ln các quyn t do dân s. Tng đim s v t do cđt nước hình ch S này hết skhiêm tn, xế mc 19/100, bng đim s t năm 2021 cho đến năm 2023.Ngay c ch s v T do Internet ca Vit Nam cũng ch đt 22/100, xếp lokhông có t do, vì chính quyn có nhng hành vi ngăn chn quyn truy cp Internet và rt hn chế v ni dung ca người dùng (3)

Ngoài vic thng tay bt b và đàáp các nhà hođng xã hi và môi trường, sau Tết Giáp Thìn, Tô Lâđã đy làn sóng khng b các nhà báo và trí thc lên mt mc cao hơn, khiến c xã hi như nght thĐi tướng chc chng bao gi dng li mt giây, ch mt giây thôđ suy nghĩ điu Giáo sư Tương Lai nhn nh : Bt b trí thc là tín hiu xu, bun, đáng h thn và phđược chm dt ! (4). T lâu, c Mao Trch Đông ln Lenin đu th hin s coi thường trí thc (5) và tháđ y ca cátiên đế đđượĐảng cộng sản Vit Nam tuân th. Cho nên, đ phđi chính sách đàáp trí thc, mt s đng viên có cương v như Giáo sư Chu Ho đã tuyên b ra khđng. Hơn 80 hc gi và các nhà nghiên cu t 10 quc gia trên thế giđã ký tên lên tiếng ng h hành đng ca Giáo sư Chu Ho. Các hc gi này cho rng nhng cáo buc ca chính ph Vit Nam là vô căn c và đáng lo ngi (6).Trong khi chuyên gia qu c tế khác nhn xét, nếu Vit Nam đ cho người dân t do hơn, quc gia ch có th mnh lên (7). Nhưng liu mt Vit Nam mnh lên thì có phù hp vý đ ca Trung Nam Hi ?

Tr li các ngun tin ni b không mun tiết l danh tính, sau ln có tin tc v sc khe hi trước Tết ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng, Đi tướng  B trưởng bướđđã ra quân.

Sáng 10/1/2024, ti Hà Ni, B trưởng Tô Lâm tiếp Th trưởng Công an Trung Quc Trn Tư Nguyê ông này là nhân vt s hai trong B Công an Trung Quc. Trong bui tiếp, hai bêđã nêu rõ đây là chuyến thăđu tiên ca lãnh đo B Công an sau chuyến thăm ca Ch tch Tp Cn Bình và đây cũng là đoàđi biu cp cao nước ngoàđu tiên mà B Công an đón tiếp trong năm mi ; nhn mnh hp tác quc phòng  an ninh thc cht hơn gia hai nước (8). Thế còn các thành viên khác trong B T thì sao ? Chưa có ai b vch xut phát chy trước mt mình như Đi tướng Tô Lâm, nhưng cũng có mt s biu hichn rn ca vic tham gia thi đu. Th tướng Phm Minh Chính đang trong đoàn công tác ca chính ph, tin hô hng. Ngun tin khác, nóông đi gmy anh em Ngh An có vic riêng.

Đến lượông Vương Đình Hu là Ch tch Quc hi, cùng ông Phm Minh Chính là người phân b ngân sách, nhưng ti sao ông Hu li phàn nàn v trách nhim ca Nhà nướđi vi Y tế và Giáo dc như mt người vô can ?

Ngày 20/2/2024, làm vic ti B Y tế, vi thn thái t tin, phát biu mnh m, Vương ch tch kêu g‘đng bao gi b trí Giáo dc, Y tế đá  v trí tiđoÝ ông Vương là phi làm thế nàđ cho tinh thn xây dng nn y hc khoa hc, dân tc và đi chúng thđượm trong mi chính sách, pháp lut và hođng thc tin ca ngành, vi mc tiêu cao c là nâng cao sc khỏe tui th và cht lượng cuc sng ca nhân dân, ch không phi ch lo kiếm tin, thu li nhun.

Ngi cnh ông Hu hôy là Đi tướng Tô Lâm. Ông Tô Lâm và ông Vương đu biết rng, k c trong mùđi dch, ngân sách dành cho Y tế cũng ch xp x 1/10 ca ngành Công an. Thế thì lđâu ra tiđ thc thi các hun th nói trên ? (10)

Cui cùng là s xut hin ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng. Ngày 23/2/2024, trong phát biu dài hơn 3.500 ch ca Tổng bí thư Trng ti Tr s Trung ương Đng hu như ch có hai thông tin thuc loi mcng : Đng t chĐi hi 14 vào tháng 1/2026 và tđy, Đng s sđĐiu l (11).

Không h có s nhm ln ! Vi 3.500 ch, Tổng bí thư truyn ch hai ni dung ct lõi : 23 tháng nĐng mi khai hi và tđy, Đng s sđđiu lS cht h thđiĐi hi do Tổng bí thư công b thc s đã gây sđi vi mt s đng chí, nhưng vic cam kết rđây s sđĐiu l