Cuộc nổi loạn của Prigozhin và thách thức cho Putin (Người Việt Channel phỏng vấn ông Nguyễn Gia Kiểng)Người Việt Channel phỏng vấn ông Nguyễn Gia Kiểng về cuộc nổi loạn của Prigozhin
https://www.youtube.com/watch?v=aJl1IFlYavM
Một số ý chính:
  1. Prigozhin đã nổi loạn sau khi Shoigu và Gerasimov đưa ra tối hậu thư buộc Prigozhin phải giải tán Wagner.
  2. Vì lý do nào mà Shoigu và Gerasimov dám đưa ra tối hậu thư như vậy đối với Prigozhin vốn là thân tín của Putin? Phải chăng Putin không còn kiểm soát được nội bộ?
  3. Cuộc nổi loạn không có nhiều ảnh hưởng đến thế trận quân sự tại miền Đông và miền Nam Ukraina nhưng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế trận chính trị. Người Nga sẽ biết nhiều hơn về cuộc chiến tại Ukraina và sẽ thấy một Putin hoàn toàn khác trước đây.
  4. Trung Quốc gần như im lặng trong sự việc.
  5. Bất kỳ chính quyền Nga nào thay thế Putin sẽ đều phải đưa nước Nga đi theo chiều hướng dân chủ.
  6. Đảng cộng sản Việt Nam vẫn bảo vệ Putin vì Đảng cộng sản Việt Nam đã được nước Nga tạo ra và đã coi Liên Xô là tổ quốc duy nhất.