Việt Nam trong tình hình quốc tế mới (Vũ Đức Khanh)

Bu c t do là gii pháp tưđ Đng có tính chính danh, xng đáng được nhân dân tín nhim u thác lãnh đđt nước ch không phĐiu 4 Hiến pháp hay bt c mđo lut phi dân ch nào trong h thng pháp lut Vit Nam hin nay.Trong tình hình quc tế hin nay, vi s đđu M-Trung ngày càng gay gt, chiến tranh Nga-Ukraine chưa có trin vng sm chm dt, công xưởng thế giđang chuyn mình, vic chuyn trc v Á Châu ca quâđi M càng rõ nét, mt câu hi ni bt là nhà cm quyn và người dân Vit Nam nên làm gì ?

quocte1

Thi gian đu, Trung Quáp dng chính sách Thao Quang Dưỡng Hi (giu mình ch thi) ca lãnh t Đng Tiu Bình, nhưng gđây khi có sc mnh, h li mun tìm li hào quang quá kh, mun tr thành siêu cường cnh tranh vi Hoa K...

Đđu M-Trung

Khi bc tường Berlin sđ (1989), Hoa K là siêu cường duy nht trên thế gii. Nhưng t đó đến nay, nhiu biến c trên thế gii và ti nước M đã xy ra : chiến tranh vùng Vnh ln th hai, cuc chiến chng khng b, khng hong tài chánh 2007-2009, Mùa Xuân -Rp, s chia r theo làn ranh đng phái M càng ngày càng sâu sc hơn, khong cách giàu nghèo rng hơn, đi dch Covid-19, chui cung ng hàng hoá toàn cu gãđt, cuc chiến xâm lược Ukraine ca Putin, và vv

V phn Trung Quc, t khi Đng Tiu Bình cm quyn và nht là sau khi tham gia T Chc Thương Mi Thế Gii (WTO) năm 2001, nước nàđã hòa mình vào trong nn kinh tế toàn cu hoá sâu rng. Vi nhân công r, dân s ln, h tr thành công xưởng ca thế gii, đng thi cũng là mnh đt mu m đ các công ty M và đa quc gia đ vàđu tư. Thi gian đu, Trung Quáp dng chính sách Thao Quang Dưỡng Hi (giu mình ch thi) ca lãnh t Đng Tiu Bình, nhưng gđây khi có sc mnh, h li mun tìm li hào quang quá kh, mun tr thành siêu cường cnh tranh vi Hoa K, nht là tìm cách gânh hưởng trong vùng, trước cp mt lo ngi ca nhiu nước láng ging hay khi quc gia dân ch trên thế gii. Trung Quc t thi h Đng cho đến h Tp, luôn luôn là mt nướđc tài toàn tr.

S đđu M-Trung càng ngày càng tr nên gay gt. Trong thi cu Tng thng Donald Trump, nhng áp thuế ca M lên các nước khác, đc bit là Trung Quc, tuy không có hiu qu nhiu, vn làm mt s chính tr gia và dân chúng nhìn Trung Quc như mđi th cnh tranh nghiêm trng, v chính tr cũng như kinh tế.

Trong nước, Trung Quc bđu chuyn v tiêu th nđa, chuyn s sn xut t các ngành công nghip sơ cp sang các ngành công nghip cao cp như giao thông cao cp trên b và trên bin, vin thông, xe hơi, máy móc cao cp, trí tu nhân to, máy tính lượng t vv Tuy nhiên, các quyn t do căn bn ca công dân ngày càng b kim soát cht ch hơn. T viđiu hành lãnh th Hong Kong, đếđe da chiếĐài Loan bng vũ lc, h cũng tht cht kim soát các tiếng nói đi lp. Chiến dch Đ H Dit Rui ca Ch tch Tp Cn Bình, bên ngoài là chng tham nhũng nhưng bên trong nhng quan sát viên chính tr cho đó là thanh trng đi lp. H thng kim soát dùng các máy chp hình công ngh cao, theo dõi hođng ngoàđi và trên mng xã hđang c gng biến người dân thành mt con c ngoan ngoãn trong gung máy nhà nước vi s kim soát cĐng Cng sn Trung Quc.

Bđu t năm 2013, chính ph bđu thông qua mt lot lut v an ninh mng, tình báo quc gia và bo mt d liu, trao cho chính quyn nhng quyn lc rng rãi hơn, đòi hi các công ty và cá nhân phi cng tác vi nhà nước v các vđ an ninh. Nói cách khác, h thng kinh tế này trước kia được coi là đc lp chính tr nay li là mt phn trong h thng nhà nước, gây lo ngi ln cho các công ty nước ngoài trong vic bo mt nhng bí mt công ngh, và buc phi theo nhng quy lut ca chính quyn dù có gânh hưởng đến người dân, mà vùng Tân Cương là mt ví d.

Ngay trước khi chiến s Ukraine xy ra, khi sang d l khai mc Thế Vn Hi Olympics mùĐông Bc Kinh (08/02/2022), Putin và Tp Cn Bình đã công khai tuyên b chung v mt s hp tác không gii hn gia hai quc gia. Đến 24/2/2022, Putin xâm lược Ukraine.

Đ đi phó vi tình hình mi, M đã kết hp các quc gia cùng ý hướng thành mt liên minh, da vào nn tng kết hp là dân ch. T chc tình báđa quc gia Năm Con Mt (the Five Eyes), nướÚc b hđng vi Pháđ quay sang mua tàu ngm Anh, M có tm hođng xa hơn ti tn BiĐông, s tái tham gia ca M vào các hiước kinh tế trong vùng, s chuyn trc sang Á Châu ca quâđi M. Tt c nhng điu này vi biu hin rõ nét nht là các chuyến thăm viếng gđây do gii chc cao cp M thc hi Đ Dương - Thái Bình Dương, như Phó Tng thng Kamala Harris, Ngoi trưởng Antony Blinken, Ch tch H vin Nancy Pelosi, cho thy s đu tranh gay gt hơn.

Vit Nam trong Bàn c quc tế mi

 BiĐông, t đu thp niên 2010, Trung Quđã xây dng nhng căn c quân s trong khu vc quđo Trường Sa, t chc nhng đoàn tàu dân quân kết hđánh cá ln nht thế gii.  vào sc mnh, h đơn phương và ngang nhiên xem mt vùng rng ln trên BiĐông vch bi "Đường Lưỡi Bò", mt công b rt vi vã ca Chính ph Tưởng Gii Thch cui thi Quc Cng phân tranh, là lãnh hi ca h, bt chp nhng phđi ca nhng quc gia như Vit Nam, Philippines, và gây lo ngi cho mi quc gia khác trên thế gii v t do lưu thông hàng hi trên vùng bin quan trng này. Mt khác, Trung Quc tiến hành kế hoch đy tham vng NhĐái Nht L (One Belt One Road), mun lp con đường tơ la trên bin, tung tiđu tư xây dng các hi cng và cơ xưởng sn xut khp thế gii.

Vit Nam không phi là mt nước dân ch đ d dàng tham gia liên minh vi M. Cũng như Trung Quc, Vit Nam hin là mt nướđc tài toàn tr, kim soát mi lãnh vc t chính tr, kinh tế, xã hi ging như Trung Quc. Tuy nhiên, người Vit Nam luôn cnh giác vi him ha ngoi xâm và h không quêđược nhng thi gian đô h xâm lăng ca Trung quc, đc bit gđây nht là chiến tranh biên gii 1979-1988, và vô s vic húc tàđánh cáđe do thăm dò du khí ca Vit Nam và nhiu v na.

Mc dù thế, Vit Nam vi dân s đông, nhân công r, là mt chn la quan trng cho vic chuyn hướng công ngh. Các vin tr thuc chng Covid-19, các giúđ ca M, LiêÂu, các hãng xưởng sn xut ca Hàn Quc và M chuyn sang Vit Nam nêu lên tính quan trng ca Vit Nam trong cuđđu M-Trung này.

Vit Nam, vi v thế đa - chính tr và đa - kinh tế trong bi cnh đđu M-Trung ngày càng gay gt, có th vươn lên tr thành mt yếu t quan trng trong vic gìn gi hoà bình, an ninh và thnh vượng cho khu vc. Vit Nam nhđnh không nên chn bên, chn phe mà chđng v phía chính nghĩa, công lý và l phi. Vit Nam s cam kết t do, dân ch hóđt nước, hi nhp, chia x nhng giá tr chung ca cng đng nhân loi, phđu vì hoà bình, thnh vượng và tiến b ca thế gii, tuân th triđ Hiến Chương Liên Hip Quc và các nguyên tc cơ bn ca lut pháp quc tế, là thành viên có trách nhim ca cng đng thế gii.

Nhà cm quyn và người dân Vit Nam cn làm gì ?

Trong thi gian va qua, như đã thy, khuynh hướng ng v Trung Quc ca nhà cm quyn Vit Nam ngày càng rõ nét. Vi chiêu bài chng tham nhũng, Vit Nam dùng gung máy công an đ trng pht, cách chc các phe phái khác. Nhưng người ta lưý rng ông Phm Bình Minh là người duy nht trong Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam đượđào to bài bn t Tây Phương. Mt phó th tướng khác b cách chc cùng lúc, ông Vũ ĐĐam cũng thế. Cu ch tch nước, ông Nguyn Xuân Phúc, mt ngườđượđào to v k thut, được tin là s b thay thế bông Võ Văn Thưởng, mt ngườđượđào to trong nước v chính tr, trung thành tuyđi vĐng. Đây là khuynh hướng khá nguy him. Trong cuđđu gay gt M-Trung, chđường li bo th là t mình trói mình, quay lưng vi các nước dân ch trên thế gii và nhân dân trong nước. Tuy nhiên, cũng cn nhc li rng, ông Võ Văn Thưởng là mt người trđã tng cam kết t năm 2017 là s "đi thoi" vi nhân dâđ đưđt nướđi lên, phát tri n kinh tế th trường mang lm no hnh phúc cho người dân.

Hơn bao gi hết, người dân Vit Nam cn hiu rõ điu này và c võ cho mt s m rng v chính tr, m rng cho mi khuynh hướng, quan đim trong viđiu hành quc gia. Nếu quyn lc tp trung vào nhng người ng hn vào vòng tay Trung Quc, đó là s nguy him có th dđến mt nước. Chúng ta cn hết sc tnh táđ phi có mt cơ chế đ người dân thc s làm ch, không đ chế đ mt phe phái có th b mua chuc hay lũng đon. Vì thế, chúng tôi thiết nghĩ cáđng viên, cán b nhà nước nêđng hành cùng nhân dân trên con đường t do, dân ch và thnh vượng cho dân tc bng cách vđng bu c t do đ chn nhân tài ra lãnh đđt nước.

Riêng đi vi lãnh đo cao cp cĐảng cộng sản Việt Nam, câu hi mà quý v phi hàng ngàđt ra và phi có câu tr li thđáng đó là : Đng ngày nay thc s đi din cho ai ? Đng đi din cho nhân dân, cho mi thành phn dân tc, cho xã hi, cho 5 triđng viên hay ch đi din cho mt thành phn nh quan chc, cán b và nhân viên nhà nước tha hóa ? Tham nhũng là quc nn và thc tế ai tham nhũn ? Rõ ràng là người dân không th tham nhũng mà ch có mt b phn cán b đng và nhà nước mi có nhng đc quyđó. Mun cđng, cu nước, gii pháp duy nht là bu c t do đ người dân có quyn la chn nhng người tàđc ra gánh vác chuyn nước non. Năm 1946, Đng cũng ch có vn vn vài ngàđng viên nhưng ti sao lđược nhân dân tín nhim b phiếu. Vy, ti sao hôm nay, Đng không can đm làm cuđi phu thut trong ni b đ có th gii thiu vi quc dâđng bào nhng cán b đng viêưu tú đ dân chn. S không có mt thế lc thù đch nào có th đđc nhân dân b Đng tt hơn nhng sâu mt trong Đng. Bu c t do là gii pháp tưđ Đng có tính chính danh, xng đáng được nhân dân tín nhim u thác lãnh đđt nước ch không phĐiu 4 Hiến pháp hay bt c mđo lut phi dân ch nào trong h thng pháp lut Vit Nam hin nay.

Vũ Đc Khanh (t Ottawa, Canada)

Nguồn : VOA, 02/03/2023