Kinh tế ảm đạm, người dân khó khăn duy trì đời sống (Nguyễn Lại)

 "Tôi thy còđm lâu. Doanh nghip thì khó khăn, bđng sn thì đóng băng ri. Còn nhìn vào các nhà hàng và khách sn thì có khách kha gì mđâu," anh P cho biết.


Đi vi không ít người lao đng, đc bit là nhng người làm vic trong lĩnh vc dch v du lch hay hàng không, cho đến gi, dù Vit Nam đã m ca tr li sau Covid, thu nhp ca h vn b ct gim hơn mt nđ bù vào nhng gì mà các doanh nghiđã phi tr cho h trong sut thi gian đình tr vì đi dch.

kinhte1

Mt người bán hàng rong ti Hà Ni dp cn Tết

Anh Nguyn Thành Trung, mt nhân viên làm vic trong lĩnh vc cung cp hàng hoá min thuế  sân bay Ni Bài, Hà Ni, cho biết hin thu nhp hàng tháng ca anh ch hơn 10 triđng trong khi người v làm cùng  sân bay trong sut hơn 3 năm qua không có thu nhp nêđi sng gia đình vô cùng khó khăn.

"Lương ca tôđến gi vn b ct 60%, tôđã hi li lương đâu. Nhưng mình phi chp nhn vì trong sut hơn 2 năm người ta vn tr lương cho mình, dù là có cđi như thế nhưng vn tr đu vì người ta vn mun gi mình. Còn bà xã nhà tôi thì vđang ngh không lương nhưng cũng xáđnh là ngh luôn công ty cũ ri."

Ra Tết, v chng anh hy vng đi sng kinh tế khm khá hơn và người v ngh  nhà m mt ca tim nh bán mt s loi hàng hoá nhp khu t cáđu mi quen biết. Tuy nhiên, trong hoàn cnh hin ti thì vic bán buôn cũng vô cùng ế m.

"Tht ra nhng dân thành ph như Hà Ni thì h vn có tiđ chi tiêu trong viăn ung, nhưng đi vi các chi phí khác thì h cũng tht lưng buc bng và hn chế hơn ri," anh Trung chia s.

Bà Nguyn Thu Hương có chng là giáđc mt công ty chuyên nhp khu thiết b y tế ti Hà Ni. Bà cho biết trước chiến dch ‘đt lò‘ công Nguyn Phú Trng, các hođng kinh doanh-cung cp thiết b y tế và dược phm trong nước ngày càng khó khăn, không lãnh đo bnh vin công nào còn mun liên doanh, đu tư máy móc vì s sai phm.

"Ông y liên doanh vi c bnh vin. Kiu như ông y b tin mua máy mang vào bnh vin thì được chia đôi li nhun. Nhưng bây gi thì không làđược như thế na bi vì bnh vin h không còn dám nhn. Giáđc bnh vin không dám nhn bi vì cái tin chia đôđy không biết ghi vàđâu… Nói chung quy chế kiu gì nên gi mang máy v thành đng st vn, trong khi bnh nhân thì không có máy mà dùng."

Bà Hương nói thm chí vic nhp khu thuc cha bnh cũng đang đình tr vì nhng lãnh đo mi trong B Y Tế cũng không dám ký giy phép.

Trước tình cnh hođng kinh doanh ca công ty s còn khó khăn kéo dài, gia đình bà Hương ch còn biết hn chế mi khon chi tiêu đ ch cho đến khi nhng ngày khó khăn này qua đi.

"Tt nhiên là nó s b hn chế mt s vđ. Ví d như quan h xã hi chng hn, mình phi hn chế đi. Ngày xưa làăđược thì xông xênh khao người này người kia. Còn bây gi thì thôi, mình phi sng vi nhng gì mình có thôi," bà Hương than th.

Anh N.T.P, mt nhà báo làm vic lâu năm cho mt s cơ quan báo chí trung ương  Hà Ni, cho biết cái Tết va rđm vì nhng khó khăn trong đi sng kinh tế - xã hi nhưng ra Tết tình hình cũng không sáng sa gì hơn và khó khăn s còn kéo dài.

"Tôi thy còđm lâu. Doanh nghip thì khó khăn, bđng sn thì đóng băng ri. Còn nhìn vào các nhà hàng và khách sn thì có khách kha gì mđâu," anh P cho biết.

Cơ quan báo chí nơi anh công tác không còn thu hút được qung cáo t các doanh nghip như trước, mà gi ch yếu ch trông vào tin ngân sách, nên thu nhp ca nhân viên tòa son cũng b gim sút. Đ đi phó vi tình hình khó khăn, anh P phi nhn thêm công vic tay trái. Tuy vy, đây cũng không phi là gii pháp khi mà v anh tiếp tc tht nghip, mi chi tiêđu trông vàđng lương và ít tin nhun bút hàng tháng ca anh.

"Tôi thì đang ký hđng vi hãng phim truyn hình đ làm mt b phim truyn hình. Nhưng kéo dài mà mt thi gian quá. Mt tp thì ông c phi viết t 5.000 cho ti 6.000 ch mà tng đy thì cũng ch được nhun bút t 5 đến 6 triu. Thu nhđy thì ch bng viết báo vt thôi. Ch đáng bao nhiêu c," anh P than th và cho biết gi anh phđành chp nhn hn chế tđa các khon chi ch thc s cũng chng biết xoay vàđâu na.

Nguyễn Lại

Nguồn : VOA, 24/02/2023