3/2/2023 : 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (Hoàng Bách, Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng)

+ Ngày 3/2/2023 đánh dấu 93 năm Đảng cộng sản Việt Nam thành lập, nhiều người cộng sản hậu bối nghĩ rằng đây là đảng của Việt Nam. Xin thưa không, Hồ chí Minh lúc đó thành viên của Đệ Tam Quốc Tế mà Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là 1 chi bộ của Đảng cộng sản Liên Xô.

+ Sau 93 năm Đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra bao nhiêu đau khổ và tang thương cho đất nước vài chục triệu người đã chết như : Cải cách ruộng đất, Nhân Văn - Giai Phẩm, xâm lăng Miền Nam, những trại tập trung tù cải tạo, đánh Tư sản mại bản, đuổi đi kinh tế mới, hàng triệu người chết tên đường vượt biên

Hoàng Bách nói chuyện với Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia Kiểng

Nguồn : Người Việt Channel, 01/02/2023