Vực (Lê Hữu Khóa)

Sống chung với vực để thấy cho thấu vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan chỉ là một. 


Bút lý & Thi luận : sống chung với vực

Bút lý về vực sau khi đã sống cùng với vực.

Thi luận về vực sau khi đã sống còn với vực.

Bút lý thi luận sau khi đã sống mòn với vực.

Bút lý thi luận sau khi đã sống sót với vực.

Sống chung với vực để thấy cho thấu vũ trụ quan, thế giới quan, nhân sinh quan chỉ là một.

vucluan1

Vực cân

Vực cân lòng rừng đang trùm phủ vực, vực cân cõi đồi đang đè trỉu vai vực, vực cân lượng núi đang ngộp thở vực.

Vực cân lòng gió đang vờn cưởng vực, vực cân cơn giông đang vần vũ vực, vực cân ngực bão đang đè nén vực.

Vực cân bước người, chân người, thân người để cân phận người, kiếp người…

Vực đo

Vực đo diện tích rừng, vực đo chu vi đồi, vực đo sức đè núi.

Vực đo luôn ngồn gió, vực đo cả cơn giông, vực đo đoán mùa bão.

Vực đo sâu lòng đất bằng chớp bể mưa nguồn, vực đo cao hướng trời đầy nắng sớm chiều mưa.

Vực đo rộng hương mây bằng góc bể chân trời, vực đo cao hướng trời đầy vật đổi sao dời.

Vực đo dài biển khơi bằng đầu sóng ngọn gió, vực đo thâm biển sâu để đo lòng người biết đổi trắng thay đen…

Vực đong

Vực khát đong cho đầy mưa, vực hạn đong cho đầy lũ.

Vực đói đong cho đầy gió, vực đầy suối rồi, lại muốn đong cho đầy nguồn.

Vực đong lá mùa thu, vực đong hoa mùa xuân.

Vực đong gió mùa hạ, vực đong bão mùa đông.

Vực đong cho đầy kiếp người chưa chịu đọng, vực đong cho đầy phận người chưa chịu kết.

Vực đong nữa đầy ý nguyện rã rời, vực đong mãi cho tràn ý lực tả tơi…

Vực đếm

Vực ngày đêm đếm gió, vực sáng tối đếm giông, vực đếm bão trong tàn tối, vực đếm luôn lốc lúc tàn canh.

Vực đếm sao rơi trong khuya khoắt, vực đếm mây trời giờ giờ, ngày ngày. Vực đếm bước chân thú lầm đường, vực đếm cả chân người lạc lối.

Vực đếm bao vách cheo leo, vực đếm bao cây tàn phận.

Vực đếm nhiều mùa xuân tươi, vực đếm bao mùa thu úa.

Vực đếm từ cực hạn của hạ tới cực cóng của đông.

Vực đếm ầm thầm, vực đếm lẳng lặng.

Vực đếm say sưa, vực đếm triền miên… bao biền biệt.

VỰC.pdf

Lê Hữu Khóa

29/12/2022