Đấu đá nội bộ : Cái gì đang chờ đón hai thanh củi gộc ? (Nhiều tác giả)

Do không mun cho người dân biết tt c nhng đđá sau hu trường, nên cho đến nay, nhiu người dân vn không h biết, ti công Minh và ông Đam là gì, vn t ra luyến tiếc cho s ra đi ca hai ông. Đó chính là li ca chính sách tuyên truyn có ch đích và khiếm khuyết ca nn báo chí không đc lp. Nhng phi lý t phiên hp bt thường ‘dính’ đến 2 Phó Thủ tướng Minh và Đam

Hải Lê, VOA, 01/01/2023

Đng công Trng và ca mười mông y viên Bộ Chính trị không bao gi có th "vun đp nim tin" khi s tht chưđược công b. Mãi mãi s bt công đi vi người dân vn còđy.

minhdam2

Phó Th tướng Phm Bình Minh và Phó Th tướng Vũ ĐĐam. nh ghép t Reuters.

Lch s còn ghi li câu chuyđau lòng ca Vit tc, mt Ngoi trưởng tm c quc tế như Nguyn Cơ Thch  thân ph ca Phm Bình Minh  cũng tng b Đng cho v vườn t trêđnh cao ca quyn lc.

Nhng phi lý bt ngun t "lt léo" ca th chế đc tài – toàn trđược h thng quyn l"lưỡng đu chế" bo tr, khiến cho người dân biết rít v các màđđá sau hu trường. Đy cũng là mnh đt mu m cho nn báo chí "bán khai" đc din. Đng công Trng và ca mười mông y viên Bộ Chính trị không bao gi có th "vun đp nim tin" khi s tht chưđược công b. Mãi mãi s bt công đi vi người dân vn còđy.

Ngày cui năm 30/12/2022, ti Tr s Trung ương Đng, Ban Chp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bđu hp phiên bt thường đ xem xét và cho ý kiến v công tác cán b. "Ban chấp hành trung ương đã quyếđnh 3 ni dung : 1) Ban chấp hành trung ương biu quyết, thng nhđ cáđng chí sau thôi gi chc v : Đng chí Phm Bình Minh thôi gi chc v Ủy viên B Chính tr, Ủy viên Trung ương Đng khóa XIII ; Đng chí Vũ ĐĐam thôi gi chc v Ủy viên Trung ương Đng khóa XIII. 2) Ban chấp hành trung ương cho ý kiến v 2 nhân s đ Bộ Chính trị quyếđnh gii thiu Quc hi khóa XV phê chun chc danh Phó Th tướng Chính ph nhim k 2021  2026 theo quy đnh. 3) Ban chấp hành trung ương quyếđnh thi hành k lut Khai tr đi vđng chí TrĐình Thành, nguyêy viên Trung ương Đng, nguyên Bí thư Tnh y, nguyên Ch tch Hđng nhân dân tnh Đng Nai".

Trên dướđ"b", gia thì không ?

Soi đon trích t "Thông cáo v hi ngh bt thường Ban chấp hành trung ương", có th tm rút ra mt s nhđnh.Th nht, s nghip ca hai Phó Th tướng Phm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ ĐĐam t nay thế là chm dt !Th hai, c hai Phó Thủ tướng v hưu là do b "trên" ép, ch hai ông không h viếđơn xin t chc như gý trướđây ca Lãnh đo cp cao.Th ba, sau khi cm s hưu, s phn sau này ca 2 Phó Thủ tướng còn tùy thuc vào mi tương quan gi"pro and con" thuc 2 phe "bo v" hay "truy sát" tiếp cáông. Căn c theo din ngôn c"Thông cáo"ông Minh và Ông Đam có th s không b Bộ Chính trị thi hành k lut, theo cách như ông Thành ( Đng Nai). Thông tin ni b cho biết, ông Minh nhđnh không chu viếđơn t chc. Ông Minh lp lun, ông không h "nhúng chàm" tham nhũng, ông ch nhn trách nhim liêđi v chính tr. Và ông cũng đ ngh vi Ban bí thư cho ly phiếu tín nhim trong cuc hp Trung ương bt thường, vì ông tin rng, đa s cá y viên Trung ương vn còng h ông. Phó Thủ tướng Vũ ĐĐam thì thúc thông này ngay t đđã chp nhn quyếđnh ca Bộ Chính trị.

"Thông cáo" nói trên, tuy nhiên, cũng đ l ra mt s điu phi lý. Th nht là, v ViÁ và chuyến bay "gii cu" kéo dài gn c năm nay. Dân trong nước còn biết ai là "trùm cui" và ai là ngườđóng góp 80% c đông ti Công ty c phn ca Phan Quc Vit. Thế thì ti sao không th ch cho đến khi v áđưa ra xét x gi"thanh thiên bch nht" mi ly các quyếđnh sau cùng, mà ngay t bây gi Đng phi h"bt thường" đ gii thiu nhân s thay thế, Quc hi phi h"bt thường" đ bm nút thông qua các nhân vĐng gii thiu ? Được biết, đây là ln th hai Trung ương khóa này h"bt thường". Trong nhng ngà thăm Indonesia, dư lun tưởng rng, phen này v nước, ông Sơn s vào lò. Chưa có tin l là thành viên chính ph đang đi tháp tùng Nguyên th quc gia mà phi nh"hung tin" khi cò nước ngoài. Thế thì ăn làm sao, nói làm sao vi s ti ? Ngoi trưởng Sơn cm thy b xúc phđã đành, mà b n thâông Ch tch Phúc cũng thy khó x vi ch nhàĐến lượt mình, Nguyên th ch nhà cũng cm th"sai sai". Vì sao Vit Nam lđi x vi pháđoàn ca h như thế khi đang thăm chính thc Indonesia ? y vy mà khi đoàn v nước thì Ngoi trưởng Sơn lđược Bộ Chính trị tha bng. Vì "phê bình", theo "Điu l Đng" thì chưa phi là thi hành k lut, cho dù là "phê bình nghiêm khc"Điu phi lý n ch, thế thì gây ra xì-căng-đan v ngoi giao y nhm mđích gì ? Vn chưa hết : Cp trên công Sơn là Phm Bình Minh b ép v hưu, đy rõ ràng là mt hình thc k lut. Toàn b dàn nhân s bên dướông Sơn, t Th trưởng, Cc trưởng đến nhiu chuyên viên trong BNG không ch b k lut mà ln lượ"x khám". Tc là trên dướông Sơđu b "dính" án, riêng ông ta  gia lđược tha bng là sao ?

Hay vic tha bng Bùi Thanh Sơn là đ che dđiu phi lý tiếp theo, t"tt c s hòa c làng".Trong 19 y viên Bộ Chính trị, theo thông tin t ni b được các trang mng xã hđăng ti, hin nay đã có đến hàng tá đng chí b "nhúng chàm", k c ông Trưởng lò là Tổng bí thư Nguyn Phú Trng. Ông Trng nm quyn lc ti thượng, nhưng lđ lt lưới gn chc b mt tai tiếng, trùm tham nhũng, ăn hi l, vượt qua cht ch"quy trình 5 bước"đ chm ch ngi vào Trung ương, nhiu v trong s nàđã x khám. Th tướng Phm Minh Chính t thi cò Qung Ninh cũng như khi nm Trưởng ban T chđã "dính" khá sâu vi tđoàn AIC, bo kê cho Nguyn Th Thanh Nhàn (đang b truy sát). Ông Chính cũng là cha đ ca thuyế"chng dch như chng gic"…ép dân tp trung bt buc, b b rơi, không được quan tâm y tế và cáđiu kin khác, dđến con s t vong không k xiết.Tóm li, 13/18 y viên Bộ Chính trị hin nay đu có t vết, nhưng ông nào nng nht, vn ch dng  "phê bình, kiđi m" vuđuôi.

Ngun gc n th chế đc tài

Các phi lý nói trên có ngun gc t bn ch"lt léo"ca th chế đc tà toàn tr.Vđ mu ch đây không phi công lý đòi hi phđược thc thi. Vđ là Đng mun th uy "bàn tay st" ca mình trước bàn dân thiên h.Đó là cái gđu tiên bao quát nht !Khi Đng nm trn trong tay c ba quyn : hành pháp, lp pháp và tư phá vđá bóng va thi cò Đng mun cho ai sng thì được sng, Đng ra lnh chết, thì cũng ph"vui v chết như cày xong tha rung" (thơ T Hu). Bày trò hp hành bình thường hay bt thường, din màn t tng cho phi phép ch là "game shows". Tht tr trêu, c ông Đam lông Minh đu phi din vai chính din cho đến phú"h màn". Ngày 29/12, trong vai "Bao Công"ông Minh ký quyếđnh k lut Th trưởng B Giáo dục và đào tạo Nguyn HĐ, cùng lúc ký quyếđnh k lut Ch tch và hai Phó Ch tch Nam Đnh PhĐình Ngh, Trn Anh Dũng, Trn Lê Đoài. Ngay hôm sau, 30/12, trong vai phn din, ông Minh được cho thôi gi hai chy viên : B Chính tr và Trung ương đng. Đúng là hai cnh trong cùng mt v tung !

Ngun gc th hai nm ngay trong h thng "toàn tr lưỡng đu chế".Bên cnh đu Ba Đình, sc nng t Trung Nam Hi là mt nhân t hết sc quyếđnh. Lch s đã ghi li câu chuyđau lòng ca Vit tc, mt Ngoi trưởng tm c quc tế như Nguyn Cơ Thch  thân ph ca Phm Bình Minh  cũng tng b Đng, dưới sép ca Trung Quc, cho v vườn t trêđnh cao ca quyn lc.Lch s ri s còn ghi li, do đòi hi ca công vic, hĐng quyếđnh "xé rào"đưa Phm Bình Minh vào Trung ương, gi chc Ngoi trưởng ; Tổng bí thư lúc by gi là Nông Đc Mnh đã phi kêu lên gia cuc hp : ng chí này Trung Quc không đng ý cơ mà !" Còn gi đây, theo YouTube ghi lý kiến ca Tiến s Lê Kiên Thành, con trai c Tổng bí thư Lê Dun nói rằng, chc chn có bàn tay "nước l" trong can thiệp vào nhân sự ngoại giao Vit Nam. Dù có th kim chng các suy đoán của ông Lê Kiên Thành hay không thì sc nng ca lo"ch vàng", kiu như "lý tưởng tương thông, văn hóa tương đng…" và 13 văn kin Trung  Việt đã được tha thun trong dông Trng sang "triu kiến" Bc Kinh tháng 11 va qua, đu có nguy cơ"xóa s" các di sn nn ngoi giao "cân bng" và a dng hóa" mt thi.

Ngun gc th ba là do các tuyên b dân túy ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng khi ông tin rng, có th ngy trang chiến dch thanh lc phe phái trong Đng nhng năm qua cũng như hin nay bng khu hiu : k luĐng là đ "vun đp nim tin trong đng viên và nhân dân"Do không mun cho người dân biết tt c nhng đđá sau hu trường, nên cho đến nay, nhiu người dân vn không h biết, ti công Minh và ông Đam là gì, vn t ra luyến tiếc cho s ra đi ca hai ông. Đó chính là li ca chính sách tuyên truyn có ch đích và khiếm khuyết ca nn báo chí không đc lp. Cái li nàđã không đem li s công bng cho người dân khi s tht luôn là trò chơú tim dưới mi phát biu m dân ca lãnh đo. Đã đến lúĐng hãđng v phe nước m phe người dâ nhng nn nhân duy nht do ti li ca cáông quan ln, dù bt k ông quan ly là ai, đ phán xét. S tht cđược phơi bày. Đng công Trng và ca mười mông y viên Bộ Chính trị không bao gi có th "vun đp nim tin" khi s tht chưđược sáng tChng đó, mãi mãi s bt công vi người dân vn còđy.

Hải Lê

Nguồn : VOA, 01/01/2023

*****************************

****************************

"Ngày phán xét" đã lên lịch, 2 thanh củi gộc chờ ngày đốn

Trân Anh, Thoibao.de, 01/01/2023

Ngày 27/12, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để đưa ra kỷ luật hàng loạt quan chức. Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là Bùi Thanh Sơn – Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao và Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng thường trực. 

minhdam1

Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã bị đưa ra kỷ luật, và người đứng đầu Ban Cán sự Đảng nhiệm kỳ này là ông Phạm Bình Minh. Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng bị cho lên thớt, mà người đứng đầu là Bùi Thanh Sơn.

Cho đến thời điểm hiện tại, Bùi Thanh Sơn đã bị kỷ luật, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng chưa cho biết, liệu ông Bùi Thanh Sơn có bị cách chức hay không ? Cùng một tội giống nhau, nhưng thông tin từ bên trong đưa ra cho thấy, ông Phạm Bình Minh sẽ bị cách chức. Nếu vậy thì ông Bùi Thanh Sơn cũng khó thoát.

Sau khi Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã họp xong, thì phần còn lại là thủ tục ở Quốc hội. Lẽ ra, việc thay đổi nhân sự cần đợi đến kỳ họp Hội nghị Trung ương tiếp theo, sẽ diễn ra khoảng 5 tháng nữa. Thì ngay ngày cuối năm 2022 này, Bộ Chính trị đã cho Ban Chấp hành Trung ương họp bất thường vào chiều 30/12, để công bố quyết định thay đổi nhân sự.

Đến ngày 28/12, báo chí cho biết, vẫn chưa có thông tin chính thức về nội dung kỳ họp bất thường này. Nhưng thực chất, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã có quyết định rồi, nhiệm vụ của Trung ương Đảng chỉ là gật theo Bộ Chính trị.

Theo lịch thì mỗi năm có 2 kỳ Hội nghị Trung ương, tuy nhiên, nếu có những yêu cầu đột xuất thì Bộ Chính trị sẽ triệu tập các cuộc Hội nghị Trung ương bất thường để quyết những vấn đề cho Bộ Chính trị đặt ra.

Hội nghị Trung ương bất thường lần trước là vào ngày 6/6, Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng hai Ủy viên Trung ương đương nhiệm, đó là Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh. Sau khi bị kỷ luật một ngày thì hai ông này bị bắt.

Lần này, theo dự đoán sẽ kỷ luật 3 người, đó là ông Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng Thường Trực, ông Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng và ông Bùi Thanh Sơn – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Không biết sau khi ra quyết định kỷ luật, thì ông Nguyễn Phú Trọng có cho Tô Lâm bắt người liền như trường hợp ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long hay không ?

Kỳ họp bất thường lần trước đúng vào kỳ họp Quốc hội, nên Quốc hội bãi nhiệm ông Nguyễn Thanh Long và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội họp bất thường, bãi nhiệm ông Chu Ngọc Anh. Hai ông này đã bị bắt ngay sau khi hai cơ qua kia bỏ biếu bãi nhiệm. Có lẽ lần này, ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Bùi Thanh Sơn sẽ bị bắt sau kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa 15, chứ không phải bắt sau Hội nghị Trung ương bất thường.

Ngày 21/12 vừa qua, ông Bùi Văn Cường – Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ có kỳ họp bất thường từ ngày 5/1/2023 cho đến ngày 9/1/2023. Quốc hội họp bất thường để làm thủ tục hợp thức hóa cho vấn đề mà Hội trị Trung ương bất thường đã quyết, đó là bãi nhiệm những người mà Trung ương đã kỷ luật. Khi Quốc hội họp thì ắt sẽ có bãi nhiệm, nhưng không biết là bãi nhiệm bao nhiêu người. Có thể 2 người, mà cũng có thể là 3 người.

Ngoài ra, kỳ họp bất thường của Quốc hội cũng sẽ chính thức phê chuẩn nhân sự thay thế. Dư luận sẽ rất quan tâm, liệu Nguyễn Thanh Nghị có lên làm Phó Thủ tướng hay không ? Hay là phải chờ đến khi có thông tin chính thức về trường hợp ông Lê Văn Thành, thì Nguyễn Thanh Nghị mới có thể lên thay.

Cuối năm 2022 và đầu 2023 hứa hẹn là thời kỳ đại hạn của các quan lớn. Tình trạng người thì bệnh nặng người mất chức, kẻ vào tù sẽ còn nhiều, bởi trong chế độ này, ai cũng có thể là thanh củi dự bị cho ông Nguyễn Phú Trọng.

Trân Anh (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 01/01/2023

************************

Nhng phi lý t phiên hp bt thường ‘dính’ đến 2 Phó Thủ tướng Minh và Đam

Trần Đông A, VOA, 01/01/2023

Đng công Trng và ca mười mông y viên Bộ Chính trị không bao gi có th "vun đp nim tin" khi s tht chưđược công b. Mãi mãi s bt công đi vi người dân vn còđy.

dam00

Phó Th tướng Vũ Đức Đam và Phó Th tướng Ph m Bình Minh -nh ghép t Reuters.

Lch s còn ghi li câu chuyđau lòng ca Vit tc, mt Ngoi trưởng tm c quc tế như Nguyn Cơ Thch  thân ph ca Phm Bình Minh  cũng tng b Đng cho v vườn t trêđnh cao ca quyn lc.

Nhng phi lý bt ngun t "lt léo" ca th chế đc tà toàn trđược h thng quyn l"lưỡng đu chế" bo tr, khiến cho người dân biết rít v các màđđá sau hu trường. Đy cũng là mnh đt mu m cho nn báo chí "bán khai" đc din. Đng công Trng và ca mười mông y viên Bộ Chính trị không bao gi có th "vun đp nim tin" khi s tht chưđược công b. Mãi mãi s bt công đi vi người dân vn còđy.

Ngày cui năm 30/12/2022, ti Tr s Trung ương Đng, Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bđu hp phiên bt thường đ xem xét và cho ý kiến v công tác cán b. "Ban chấp hành trung ương đã quyếđnh 3 ni dung :

1) Ban chấp hành trung ương biu quyết, thng nhđ cáđng chí sau thôi gi chc v : Đng chí Phm Bì