Nếu Putin dùng bom nguyên tử (Ngô Nhân Dụng)

Nhưng M và các nước Châu Âu không cn phi dùng vũ khí nguyên t đ phn công Nga  Ukraine. Điu mà h có th báo trước cho Putin là các nướđng minh s không th ép chính ph Ukraine t kim chế.Nga đang b cô lđi vi c thế gii, ch còn hai nướđng minh là Iran và Bc Hàn. Nhng nước c đng ngoài cuc chiến Ukraine như Trung Quc, Đ, Th Nhĩ K đang thay đi tháđ.

Nhưng M và các nướChâu Âu không cn phi dùng vũ khí nguyên t đ phn công Nga  Ukraine. Điu mà h có th báo trước cho Putin là các nướđng minh s không th ép chính ph Ukraine t kim chế.

bom1

Vladimir Putin có th s dùng vũ khí nguyên t  Ukraine ? Ông ta có khong 2.000 "bom nguyên t chiến thut", nhiu gp 10 ln M. Tuy coi là "loi nh" nhưng các trái bom này tàn phá mnh bng 10 đến 100 ngàn tn cht n (kilotons), và có th dùng nhng dàn phóng trên mđt hoc t bin, bt ng tiêu dit c đo quâđch. Trái bom M th xung Hiroshima năm 1945 cũng ch mnh 15 kilotons.

Ngoài sc n tàn phá, cht phóng x nguyên t s bay xa. Không nhng quân và dân Ukraine mà c lính Nga đu có th b nhiđc. Các nước chung quanh, t Belarus, Ba Lan, Đc, đến Hungary cũng s mang ha lâu dài. Chc Putin không quan tâđến các hu qu đóÔng có th dùng bom nguyên t nếu thy mình đang b dn tđường cùng. Và điu này có v đang din ra ngoài mt trn.

Quân Ukraine m các cuc tn công  min Bc, tiến sang phíĐông ly li nhiu thành ph đã b chiếđóng. Lính Nga buông súng chy, b li các chiến c, k c nhng xe tăng kiu mi nht mà chưa h được s dng. Cáđường tiếp vn ca Nga b phong ta, quâ phía Nam đang b cô lp.

Putin ra lnh đng viên, gi lính tr b tái ngũđ có thêm 300.000 quân sĩ. Phn Lan phi t chi không cho các thanh niên Nga chy qua đ trn lính. Vladimir Putin ban b các bin pháp trng pht nng n đi vi lính đào ngũ, bt tuân lnh hoc ni lon, chng t tinh thn binh sĩ đã sa sút như thế nào.

Ví th Putin s có thêm 300.000 quân, thì cũng không biết ly súng đđâu ra đ trang b, trong khi các cơ xưởng chế to vũ khí b ngưng tr vì không mua được các cht bán dn cho máy chy. Hai nước thân thin là Trung Quc và Đ đu t chi không bán các con chíp cho Nga, vì lo s b M phong ta. Quân Nga đang phi dùng cáđi pháo cũ k, mua nhng vũ khí cũ k ca Bc Hàn, máy bay t lái (drone) ca Iran.

Cũng không biếđám 300.000 lính mi này s mt my tun l hay my tháng đ hun luyn trước khi đưa ra mt trn. Trong khi đó, quân Ukraine đang cn lđt, giành dâ hai tnh phíĐông vi tđ nhanh hơn trong mt tháng sp ti. Vì h biết thi cơ thun li s chm dt khi tuyết bđu rơi, xe c, chiến xa và đi pháo di chuyn khó khăn hơn.

Cùng lúc đó, Vladimir Putin đang gp các khó khăn trong ni b. Dân biu tình phđi chiến tranh  37 thành ph, theo tin Associated Press, nhiu người hô"Cho Putin xung dưới hm !". Các ngh viên thành ph cũng phđi chiến tranh. Phe ch chiến thì bt mãn trước cnh tht trn liên tiếp. Nhiu nhà kinh doanh trong tđoàn lãnh đđã "t t" chế nước ngoài và trong nước, hoc té t ca s ngôi nhà hơn 40 tng xung đất, hoc b rớt xung nước chết đuối khi chơi thuyn. Trong tun ri, ngườđng đu Vin Hàng Không Moskva, được coi là tay chân thân tín ca Putin đã "trượt chân trên nhiu bc cu thang" đưa ti thương tích "không th sng", theo mô t trê"Telegram"  Nga.

Vladimir Putin, 70 tui, t ra đang bi ri. Ngày Th Ba, ph tng thng loan báông tng thng s đc mt din văn quan trng vào 8 gi ti. Các nhà báo, cáđài tivi ca chính ph chun b sn sàng. Nhưng ti 8 giờ tối, không ai biết Vladimir Putin đang  đâu. Sáng Th Tư, Putin mi xut hin, không gii thích ti sao đã vng mt.

Putin tuyên b tăng quân s và nói thng s dùng đến vũ khí nguyên t"nếu lãnh th b đe da". Putin nhn mnh, "Đây không phi là lđe da suông. Nhng k mun bt bí chúng ta bng vũ khí nguyên t phi biết rng gió có th đi chiu".

Tình trng "lãnh th b đe da" được Putin chun b khi cho t chc ngay các cuc trưng cu dâý trong các vùng quân Nga đã chiếđóng ca Ukraine, đ dân chúng  Donetsk, Luhansk, và Kherson, Zaporizhzhia b phiếu xin nhp vào nước Nga. Phn ln người Ukraine yêu nướđã di tn, chy khi nhng nơi quân Nga chiếđóng. Dân cò li s b cưỡng ép b phiếưng thun. Putin s ra lnh quc hi chp nhn các tnh này vào nước Nga. Sau đó, khi quân Ukraine tn công tái chiếm, h s b t cáo là tn công vào lãnh th Nga. Putin có th dùng bom nguyên t đ ngăn chn, như đã ha.

Putin có th dùng lđe dđó đ các nước Tây phương lo s và thúđy chính ph Ukraine tìm cách tha hip ngưng bn vi Nga. Nhưng người Ukraine biết rng bây gi là cơ hi tt nht và duy nhđ phc hi lãnh th. Chp nhn ngưng bn tc là cho Putin thi gian thu thp tàn quân và cng c lc lượng đ chun b đánh tiếp. Tng thng Volodymyr Zelenskyy nói Ukraine cương quyết giành li các vùng đđã b quân Nga cướp, k c báđo Crimea chiếm t năm 2014.

Nga đang b cô lđi vi c thế gii, ch còn hai nướđng minh là Iran và Bc Hàn. Nhng nước c đng ngoài cuc chiến Ukraine như Trung Quc, Đ, Th Nhĩ K đang thay đi tháđ. Trong cuc hp cùng các nước Trung Á  Samarkand, Uzbekistan va ri, Tp Cn Bình đã "t ý lo ngi" v chiến tranh Ukraine, Th tướng Narendra Modi nói thng rng Đ mun chiến tranh chm dt. Th tướng Th Nhĩ K Recep Tayyip Erdogan yêu cu Nga ngưng chiến và tr li các vùng chiếđóng cho Ukraine, k c báđo Crimea. Các nước Trung Á, trước thuc Liên bang Xô Viết, đu phđi cuc chiến Ukraine, vì lo chính nước h cũng có th b Putin tn công. Tng thng Kyrgyzstan đã đ cho Putin phi ch đi mình na phút trước khi gp nhau  Samarkand.

Cui cùng, các nước M và Châu Âu phđđu vi mđe da cùng bom nguyên t ca Vladimir Putin.

Tng thng M Joe Biden đã nói thng Nga s "chu hu qu" nng n nếu dùng vũ khí hóa hc hay nguyên t  Ukraine. Tng thư ký khi NATO Jens Stoltenberg nói vi hãng tin Reuters rng s bđm cho Nga hiu rõ các hu qu nguy him ; ông nói thêm rng chưa thy du hiu Nga đang chun b dùng bom nguyên t. B ngoi giao M tiết l đang nh các nước khác báo cho ông Putin biết s b tr đũa nng n như thế nào.

Mykhailo Podolyak, mt c vn ca Tng thng Volodymyr Zelenskyy, đã nói vi nht báo Guardian rng chính ph Ukraine đã yêu cu các nướChâu Âu hãy dùng bom nguyên t tr đũa, nếu Nga dùng bom nguyên t.

Nhưng M và các nước Châu Âu không cn phi dùng vũ khí nguyên t đ phn công Nga  Ukraine. Điu mà h có th báo trước cho Putin là các nướđng minh s không th ép chính ph Ukraine t kim chế.

Quân đi Ukraine có th s tn công thng vào các căn c tp trung quân và các kho vũ khí nm trong nước Nga, là điu h đã cam kết s không làm khi được tiếp vin các dàn ha tin tm xa t MĐc, ThĐin. Chiến tranh s lan rng qua lãnh th Nga, mà các nước M và Châu Âu không còn lý do đ ngăn cn. Không nhng thế, h s có c đ giúp Ukraine nhiu hơn, vi các ha tin bn xa hơn và chính xác hơn, nếu Ukraine b tn công bng bom nguyên t.

Ông Putin có th nh kinh nghim cđế quc Nga thi trước. Chế đ Nga hoàng Czar Nicholas II tan rã khi quân Nga thua trong Đi chiến Th Nht. Nikita Khrushchev b lđ sau khi phi rút ha tin khi Cuba thi 1962. Mikhail Gorbachev mđa v khi quân Nga phi thua tr Afghanistan năm 1989. Vladimir Putin s lãnh hu qu ca cuc xâm lăng Ukraine.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 25/09/2022