Vì sao Hun Sen lên gân đòi cách chức một tướng Việt ? (Hoàng Thành - RFA - VOA)

"Nht c tam tin"  "Phát súng" ca Hun Sen ngày 6/12/2021 "bn" vào ba mc tiêu: Mt là chng minh vđi lp trong nước, ông có kh năng kháng c Vit Nam. Hai là đ m đu khonh khc hoành tráng cho năm Hun Sen làm Ch tch ASEAN. Ba là đưa ra li nhc nh, trong thi gian Campuchia làm ch tch, ông s ly mt s quyếđnh liên quan đến Myanmar. 


Hun Sen đòi cách chc Th trưởng Hoàng Xuân Chiến : Va đp ngoi giao Vit Nam – Campuchia

Hoàng Thành, VOA, 09/12/2021

Hôm 6/12/2021, Th tướng Campuchia Hun Sen cho biếđã yêu cu Hà Ni cách chc Thượng tướng Hoàng Xuân Chiế đương kim Th trưởng B Quc phòng Vit Nam và là cu Tư lnh B đi biên phòng  trong mt bui l có s hin din cĐi s Trung Quc ti CPC Vương Văn Thiên (Wang wenTian). Báo mng "Khmer Times" dn phát biu ca Th tướng Hun Sen như vy nhân khánh thành Quc l s 11 dài gn 100 km do công ty Trung Quc xây dng.

Trong bài phát biu, ngườđng đu Chính ph CPC ch đích danh Th trưởng Quc phòng Hoàng Xuân Chiến và yêu công này xin li, vì mt phát biu t tháng 3 năm ngoái. "Tôđang nói ti tướng Hoàng Xuân Chiến. Covid-19 không h tràn t CPC sang Vit Nam như sông Mê Kông, ngược li mđúng. Tôđã yêu cu cách chông này, nhưng mà ông ta lđượcách chc t hai sao lên ba sao".Ông Hun Sen tuyên b, va gin d va ma mai như vy.

"Bt thóp" được Vit Nam

Tht ra, Hun Sen đã "bt thóp" được Vit Nam nên mi quyếđnh un sôi li" câu chuy"ngui" cách đây c năm tri. Đòi mt tướng ca Hà Ni nhn li trước s hin din cĐi s Trung Quc là Hun Senva h nhc Vit Nam, va ghi điđược vi Trung Quc.

Hun Sen biết hin Vit Nam đang hết sc quan ngi trước tuyên b công hi mùa hè năm nay, "Nếu không da vào Trung Quc, tôi s da vào ai?" Mt câu hi Vit Nam không th có câu tr linên đành "ngm b hòn làm ngt".

Vi căn c quân s và hi quân thuc loi ln nht và hiđi nht c"quân huy bát nht" (PLA) trêđt CPC, Hun Sen t tin rng, ông có th "xoay trc" kiu nào cũng được. Nếu cm thy tính mng b đe dọa (bi phe đi lp), ông có th "chy v" Sài Gòđ gi mng sng, như ông vn thường làm lâu nay.

Hun Sen cho rng, não trng ca lãnh đo Vit Nam chưa có t phá" trong ch trương đi vi CPC, có th h v"sn sàng chết" vì ông. Vì thếông c "lá mt lá trái" mà không ngn ngi. Ngày mng 2/12, ông va tuyên b biếơn Vit Nam và Làđã giúđ Campuchia trong thi gian kháng chiến khó khăn, thì 6/12, ông li lên tiếng "mng mvà đòi cách chc Th trưởng B Quc phòng Vit Nam.

Tr li câu chuyn ngày 10/3 năm ngoái, ông Hoàng Xuân Chiến, by gi còn là Trung tướng, đã ch trì mt hi ngh tăng cường công tác qun lý, bo v biên gii, kim soát ca khu và trin khai phòng, chng dch Covid-19 trên tuyến biên gii Vit Nam  Campuchia ca B tư lnh B đi Biên phòng Vit Nam ti Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Chiếđã yêu cu lc lượng biên phòng các tnh có biên gii giáp CPC tăng cường kim soát các ca khu gia lúc Vit Nam tri qua đt bùng phát Covid bt ngun t các ca nhim do người nhp cnh trái phép qua đường biên gii vi các tnh min Trung.

Chưa có băng ghi hình nào trích xut phát biu ca tướng Chiến, nhưng trước bàn dân thiên h, Hun Sen l rõ bn chđc tài khi chính ông tuyên b xanh rn,"Covid-19 không h tràn t CPC sang Vit Nam như sông Mekong, ngược li mđúng".

"Ngược li mđúng !nghĩa là Covid-19 tràn t Vit Nam sang CPC ? Vy nếu Hun Sen đòi cách chc Th trưởng Vit Nam, vì phát ngôn mà ông cho là nhc m CPC, thì liu có th cách chông Th tướng, vì cái tuyên b đy xúc phm Vit Nam y ? Nhân danh ai ông dám xúc phm mt dân tđã mang li cho CPC "ngày sinh th hai cđt nướông" như ông tng th bi.

Tuyên b ngày 6/12 ca Samdech Hun Sen là hết sc thô bo, vô chính tr và phm li ngoi giao nghiêm trng. Vì ông là ngườđng đu mt chính ph. Chưa nói, Tuyên b ca Hun Sen v s lây lan ca Covid-19 là sai lm v bn cht. C thế gii biết rõ nó xut phát t đâu. Ch mt mình Hun Sen không biết ? Hay biết mà không dám nói ?

Và trước mĐi s Trung Quc ti CPC, Hun Sen mun Th trưởng Quc phòng ca Hà Ni phi xin li thì ông mi vui (?) Dù Hun Sen nhn mnh, ch ông Th trưởng xin li thôi, ch không bt Chính ph Vit Nam phi xin li.

Tng là Tư lnh Tiđoàn Vùng Đông c"Campuchia Dân ch", con đường tiến thân t trong ni b Khmer Đ đã khiến Hun Sen tr nên ngo mn như vư ? Làm th tướng CPC liên tc t năm 1985. T năm 2015, ông làm ch tch Đng Nhân dân CPC, đng đã nm quyn t năm 1979.

Sau khi Robert Mugabe b phế tru Zimbabwe, Hun Sen là mt trong năm nhà đc tài cm quyn lâu nht thế gii. Trước công chúng, ông ta thường nói v mình  ngôi th ba và đã n lc to dng s sùng bái cá nhân, trong đó có vic cho xây dng hàng trăm ngôi trường (có nhiu trường t tin tài tr) mang tên Hun Sen.

Danh xưng chính thc công ta trong tiếng Khmer là "Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen", chuyn ng s thành "Tư lnh ti thượng vĩ đi vương gi tôn kính cđi quân bách thng vinh quang". Người có đóc bình thường nào nh ni mt danh xưng kiu như vy ?

Họa phúc phđâu mt bui

Nhng s kin din ra gđây càng biu l nhng toan tính nguy him ca Hun Sen mà k đng dt giâđng sau chính là Trung Quc, không ch trong cái năông làm ch tch ASEAN. Hôm 6/12, ông Hun Sen nói rng, các quan chc quâđi Myanmar nêđược mi tham d các cuc hp ca khi.

T lâu, Hun Sen b ch trích t các nhóm nhân quyn và các chính ph phương Tây v nhng vic mà h cho là ông đàáp dân ch. S không ngc nhiên, nếông có cái nhìn kháđi vi tđoàn quân s Myanmar. Eang Sophalleth, tr lý ca Th tướng, cho biết hai ông Hun Sen và Ngoi trưởng ca tđoàn quân s Myanmar Wunna Maung Lwin đã tho lun v quan h song phương, các vđ ASEAN và cách thđ thiết lp li mi quan h tđp trong khi.

Ngoi trưởng Myanmar cũng chuyn đếông Hun Sen li mi ti thăm Myanmar t ngày 7  8/1/2022 và ông Hun Sen đã nhn li.Ông Hun Sen s là nhà lãnh đo cp chính ph đu tiêđến thăm Myanmar k t sau cuđo chính (VOA ngày 7/12).

T rt lâu, dư lun t cáo Campuchia là "con nga thành Troy" ca Trung Quc, là k phá v khđoàn kết ASEAN. Nhưng thc ra, CPC không ch là con nga mi, không ch là con sâu làm ru ni canh. CPC, cũng như Lào, Vit Nam và Myanmar, thc cht là phn ni ca tng băng bành trướng t phương bc xung vùng bin phía nam.

Tác nhân chính trong vic chia r hay làm ly tán ni b ASEAN chính là Trung Quc. T hơn hai mươi năm qua, Bc Kinh đã âm thm m rng vành đai nh hưởng xung các quc gia phía nam trong mc tiêu truy tìm nhng ngun năng lượng mi và to dng v thế bá quyn.

Chiến lược m rng vành đai nh hưởng y khá gin d: mua chuc s trung thành bng tin. Trước nhng khon tin khng l, không cp chính quyn nào ca CPC có th làm ngơ. Dư lun lo s t rt lâu,CPC s thành thuđa ca Trung Quc trong ASEAN như Myanmar đã tng và đang c vùng vđ thoát.

Ngày 3/12 mđây, chuyên gia hàng đu v Đông Nam Á Joshua Kurlantzick đã viết trê"Tp chí Chính tr Thế gii"Vào cui hi ngh thượng đnh ASEAN 38 và 39, vai trò ch tch ca ASEAN đã được trao li cho CPC trong 12 tháng ti. Dưới s lãnh đo ca Hun Sen, CPC là quc gia đc tài ln hơn, nhiu tham vng hơn Brunei. Tuy có đưa ra mt vài ch trích nh nhàng đi vi Myanmar ti Thượng đnh, nhưng bn thân Hun Sen là mt trong nhng nhà chuyên quyn ti v lâu nht thế gii".

Điu nguy him là không ch CPC, vài ba thành viên khác ca ASEAN cũng sn sàng b qua s lm dng ca quâđi Myanmar, ngay c khi đi quây tiến hành nhng cuc tiến công và đàáp như thiêđt và đt nướđang tr thành mt quc gia tht bi. Rt cuc, cho đến tháng 10/2021, ASEAN chìm trong s qu trách Myanmar, mà chưa có được hành đng nào quyết lit hơn.

Thc tế là s qun tr yếu kém ca tđoàn quân phiđi vđt nướđã thúc đy dòng người t nn và có kh năng lây lan Covid sang các quc gia láng ging.Chính quyn cũng đã pht l kế hoch 5 đim ca ASEAN đ gii quyết cuc khng hong và liên tc ngăn chđc phái viên mà ASEAN đã ch đnh đ gii quyết cuc khng hong.

Hoàng Thành

*********************

Thủ tướng Campuchia yêu cầu tướng quân đội Việt Nam xin lỗi trước mặt Đại sứ Trung Quốc

RFA, 07/12/2021

Hôm 6 tháng 12, ông Hun Sen - Thủ tướng Campuchia cho biết đã yêu cầu Hà Nội cách chức Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - cựu Tư lệnh Bộ đội biên phòng, hiện nay là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong buổi lễ có sự hiện diện của Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên (Wang wenTian).

campu3

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (ảnh trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Sen – Ảnh Sức khỏe & Đời Sống/Reuters

Hôm 6 tháng 12, ông Hun Sen - Thủ tướng Campuchia cho biết đã yêu cầu Hà Nội cách chức Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - cựu Tư lệnh Bộ đội biên phòng, hiện nay là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong buổi lễ có sự hiện diện của Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên (Wang wenTian).

Mạng báo Khmer Times dẫn phát biểu của Thủ tướng nước này nhân dịp khánh thành Quốc lộ số 11 dài gần 100 km do công ty Trung Quốc xây dựng. Trong bài phát biểu này, người đứng đầu Chính phủ Campuchia chỉ đích danh ông Hoàng Xuân Chiến và yêu cầu ông này xin lỗi vì một bài phát biểu hồi năm ngoái. 

"Tôi đang nói tới tướng Hoàng Xuân Chiến. Covid-19 không hề tràn từ Campuchia sang Việt Nam như sông Mê Kông, ngược lại mới đúng. Tôi đã yêu cầu cách chức ông này, nhưng mà ông ta lại được 'cách chức' từ hai sao lên ba sao" - ông Hun Sen tuyên bố. 

Người đứng đầu chính phủ Campuchia còn nói phát biểu của vị tướng Việt Nam là một "sự sỉ nhục không thể chấp nhập được" đối với Campuchia, và cho rằng chính câu nói đó đã thôi thúc ông mở chiến dịch tiêm chủng phủ đến 89 phần trăm dân số, phần lớn là sử dụng thuốc chủng ngừa vi-rút corona của Bắc Kinh. 

Vị nguyên thủ này yêu cầu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam xin lỗi người dân Campuchia, và sửa sai để làm hài lòng bản thân Hun Sen.

"Campuchia là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ là nguồn lây bệnh cho Việt Nam, Thái Lan hay Lào", ông Hun Sen khẳng định chắc nịch, đồng thời lưu ý rằng ông đang giải quyết vấn đề với cá nhân ông Chiến chứ không phải chính phủ hay người dân Việt Nam.

campu4

Tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu trong hội nghị hồi tháng 3/2020. Ảnh : Báo Biên Phòng.

Bình luận về vấn đề trên, chuyên gia nghiên cứu Campuchia, ông Tim Frewer cho RFA biết qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp quan điểm của ông :

"Tôi nghĩ rằng Hun Sen đang cố gắng chứng tỏ rằng ông ta có khả năng kháng cự lại nhà nước Việt Nam. Ông ta có lẽ đã chờ đợi thời cơ phù hợp để thực hiện điều này, bởi phát ngôn của vị tướng bên phía Việt Nam đã xảy ra cách đây hơn một năm.

Hun Sen luôn luôn muốn phản bác lại những chỉ trích từ phe đối lập rằng ông ta là con rối của Việt Nam. Nhưng đồng thời lại không muốn làm ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế và chính trị với Việt Nam. Cho nên, có lẽ việc nhắm đến một vị tướng quân đội là một cách an toàn".

Mạng báo Pnompenh Post cho hay, phát biểu của tướng biên phòng Việt Nam diễn ra trong một hội nghị ngày 10 tháng 3 năm 2020, khi đó ông Hoàng Xuân Chiến đang còn giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức hội nghị "Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia". 

Campuchia vốn là đồng minh thân cận của Việt Nam, tuy nhiên trong những năm gần đây, nước này tỏ ra xích lại gần hơn với Trung Quốc sau khi nhận được sự đầu tư và viện trợ khổng lồ, gần đây là viện trợ vắc-xin Covid-19 và dự án xây nhà máy sản xuất thuốc vắc-xin ngay tại quốc gia láng giềng với Việt Nam. 

************************

Th tướng Hun Sen yêu cu tư lnh Vit Nam xin li vì tuyên b v Covid

VOA, 06/12/2021

Th tướng Campuchia Hun Sen va phn bác tuyên b ca tư lnh B đi Biên phòng Vit Nam v s lây lan cđi dch Covid-19 gia hai nước và yêu cu v tướng này phđưa ra li xin li, theo truyn thông Campuchia.

campu2

Th tướng Campuchia Hun Sen phát biu ti mt bui l khánh thành quc l  nước này, trong đó ông phn bác phát ngôn ca Tư lnh B đi Biên phòng Vit Nam rng Covid-19 lây lan t Campuchia sang Vit Nam.

Ông Hun Sen đưa ra li phn báđược xem là mnh m ti mt bui l Khánh thành đưa Quc l 11 vào s dng  nước này, theo bn tin ca hãng thông tn Campuchia AKP đượcKhmer Times đăng ti hôm 6/12.

Ngườđng đu chính ph Campuchia, nước có đường biên gii dài khong hơn 1.200km vi Vit Nam, nói rng Covid-19 "lan t Campuchia sang Vit Nam như Sông Mekong là không đúng s tht, mà là ngược li".

Trong đon video trích dn bài phát biu công Hun Sen được Khmer Times đăng ti, th tướng Campuchia nhđến tê"Ngo Xuan Chien" khi phn bác phát biu ca v tư lnh B đi Biên phòng Vit Nam, người cho rng đi dch lây lan t Campuchia sang Vit Nam. Khi phát biông Hun Sen có v không chc chn v tên ca v tư lnh ca Vit Nam và có quay xung hi các quan chc ngi phía sau. Nhng người này cũng đã gđu đng ý và nhc li cái tên này.

Ông Hun Sen không đưa ra chi tiết c th v tư lnh ca Vit Nam đã đưa ra tuyên b này khi nào và trong bi cnh nào. Các cuc gi ca VOA ti người phát ngôn ca Th tướng Hun Sen đ xin bình lun chi tiết thêm nhưng không được hđáp.

Th tướng Campuchia cho biếông "đã yêu cu v quan chc này phi b cách chc" nhưng cũng nói mt cách ma mai rng v tư lnh ca Vit Nam đã đượ"cách chc t hai sao sang ba sao", theo Khmer Times.

Tư lnh B đi Biên phòng Vit Nam hin nay là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, hin là th trưởng B Quc phòng Vit Nam. Ông Chiếđược b nhim chc v này vào tháng 7 năm ngoái và sau đó 3 tháng được thăng hàm t trung tướng lên thượng tướng, theo truyn thông trong nước.

Ông Chiến, lúc còn là trung tướng, vào năm ngoái ch trì mt hi ngh tăng cường công tác qun lý, bo v biên gii, kim soát ca khu và trin khai phòng, chng dch Covid-19 trên tuyến biên gii Vit Nam  Campuchia ca B tư lnh B đi Biên phòng Vit Nam ti Thành phố Hồ Chí Minh, theo Sài Gòn Gii Phóng. Ông Chiếđã yêu cu lc lượng biên phòng các tnh có biên gii giáp Campuchia tăng cường kim soát các ca khu gia lúc Vit Nam tri qua đt bùng phát Covid bt ngun t các ca nhim do người nhp cnh trái phép qua đường biên gii vi các tnh min Trung.

Toàn tuyến biên giđt lin Vit Nam  Campuchia dài trên 1,240km qua 10 tnh  t Kon Tum đến Kiên Giang  vi 10 ca khu quc tế, hàng chc ca khu ph và nhiu li m. Gđây nht hi tháng 5, theoB Y tế, lc lượng chc năng Vit Nam đã tm gi 21 người nhp cnh trái phép qua các tnh Đng Tháp và An Giang trên tuyến biên gii vi Campuchia.

Th tướng Hun Sen, theo AKP, yêu cu v tư lnh ca Vit Nam "gi li xin li ti Campuchia" khi cho rng "đây là mt s xúc phm mà tôi không th chp nhđược". Ông Hun Sen cho biếđi