Uy tín Bộ trưởng công an Tô Lâm rơi tự do sau chuyến đi Anh (RFA - Đinh Yên Thảo - Viết từ Sài Gòn)

Hầu hết khách đến nhà hàng này là giới showbiz, các ngôi sao thể thao, những người có thể trong vài phút đã kiếm ra số tiền tương đương với bữa ăn đắt đỏ ở đây, họ có kĩ năng đặc biệt, họ có khả năng chi trả bởi trong kĩ năng đặc biệt của họ gánh rất nhiều may rủi của giới cá độ, giới kinh doanh thông qua quảng cáo hình ảnh… Và trên hết, việc họ tới đây ăn, cái chính là tạo ra hình ảnh đồng bộ về đẳng cấp trong thời đại thiên về thị giác và hình tướng này. Họ đến đây để sinh lợi chứ không phải để ăn. 


"Họa vô đơn chí" đối với Bộ trưởng Tô Lâm

RFA, 08/11/2021

Dân Vi"sc so" trên Internet vi các cm t : "Tô Lâăn tht bò""bò dát vàng""Tô Lâăn bò dát vàng"… RFA dùng công c Crowtangle đ đo lường mđ người dùng trên mng xã hi thì thy, ch trong ba ngày có hơn 400 bàđăng liên quan đến ch đ "bò Tô Lâm" (1) .

Đúng là mt thm họa truyn thông ! Tô Lâm tưởng mình đ ranh ma khi quyếđnh "bám càng" chuyên cơ ca Phm Minh Chính "trn" sang trÂđúng vào thđim cho bđàn em x Đi tá Nguyn Duy Linh, con trai Thượng tướng Nguyn Văn Hưởng. "Trn" là đ Lâm thoát khi sép ca Hưởng. X Nguyn Duy Linh, nguyên Phó Tng Cc trưởng Cc Tình báo B Công an là mt k án, mt phiên tòa thi hoc. Đúng như đánh giá ca Ba Sàm Nguyn Hu Vinh, nguyên cũng là s quan an ninh thuc dòng dõ"thái t đ" (Nguyn Hu Vinh là con trai út C Nguyn Hu Khiếu, Đi s Vit Nam ti Liên Xô). [2]. Trướđây, Tô Lâm tng ký công vă"Tuyt mt" gi Tng Bí thư Nguyn Phú Trng, kiến ngh x lý Nguyn Duy Linh theo con đường Đng, min truy cu hình s, vì mt lý do "trơđt hi" là "thi hđiu tra đã hết(!) Tn tu như thế, dành đc quyn như thế cho gia đình Hưởng ri mà Tô Lâm vn s.

Bi vì, Hưởng thuc lo"b già", vn là i ca" trong gii mafia, c đ lđen, là cp trên và là k đ đu trc tiếp ca Tô Lâm trong nhiu năm. Nguyn Văn Hưởng còn là tr ct sut my nhim k liên tiếp cho ng chí Ba X" trong các hip giáp la cà dai dng su"cuc chiến Ba  Tư", mt cuc t thí không phân thng bi gia Nguyn Tn Dũng (anh Ba) và Trương Tn Sang (Tư Sang) thi c hai còn ti v. Là quan thy cp cao ca mình, Tô Lâm hình dung ra câu cht vn lnh gáy ca b già : "Màđược như ngày nay là nh ai ? Bây gi chúng nó đưa con trai tao ra trm mà mày không nóđược mt câu h ?". Còn đi vi công lun thì tht s không ai không hiu ni, bao lâu nay Duy Linh vđđương công vic, lên chc v ù vù, thì đùng mt cái, khi xy ra v khi t "Vũ nhôm" cách đây my tháng v tưa hi l" (mi ngày 22/4 ch đâu xa) mi phát hin hàng lo"bnh đc bit him nghèo" như vy và vào vin nm cho ti tn khi hu tòa ? [3].

Vng mt có lý do trong thi gian phiên tòa x Linh đ tr"đòn sm sét" ci ca" Hưởng, vy mà "vn xui" vn không tha cho Lâm. Tránh được Hưởng, nhưng Đi tướng Tô Lâm li rơi và"by" ca Nusr-Et Steakhouse London. Đúng là "tránh v dưa li gp v da". Đây là nhà hàng đu tiên cđu bếp Nusret Gökçe (người Th) m ca ti London. Thương him thc sang trng thu hút gii siêu giàu và người ni tiếng. T nhng khonh khc rc muđiêu luyn, Nusret Gökçe tr nên ni tiếng và được dân mng vinh danh là "Salt Bae" (Thánh Rc Mui). Hin nay, trang cá nhân cđu bếp này s hu hơn 38 triu lượt theo dõi. Tht ra, Nusret Gökçe không phi là ip viên hai mang", cao th đến mc va phc v khoái khu ca Tô Lâm li va quay lén video đ làm hĐi tướng An ninh.

Chng qua vì tướng Tô Lâm quá bn, trước khi bay sang trÂu, đã không đc bài viết trên Vietnamnet [4]. Nếđc trước khi lên máy bay, biếđâu Tô Lâđã tránh được xì-căng-đan không đáng có đi vi c thy ln t ! Giáo sư Trn Hu Dũng, ch nhân trang mng Viet-studies.net có đưa ra li khuyên cho Tô Lâm, nếu phi phân trn v"cáđng chí" thì c nói là do không biết nơy là nơi nào nên b "thế lc thù đch" gài by. Nghĩa là tướng Lâđng trước hai la chn : Mt là phi tha nhn mình "tham", tha nhn khuyếđim là mình léđăn mt cái bít-tết hơn ngàn USD trong lúc hàng triđng bào đang đói kh. Hai là phi nhn mình "kh". Tc là "phi t phê" cái nghip v tình báo ca b n thân không ly gì làm xut sc (nêu như không nói là ti), vì đã d dàng đ cho ch gài by" làm tn thương uy tíĐng ta. Tô Lâm chn cái nàđây ? "Tham" hay "kh" ? Nếu tt bc thành tht... nhn c hai cũng chng oan !

Đi vi các khng hong truyn thông kiu như "bò Tô Lâm", mi x x lý mt khác, tu vào chính th dân ch hay đc tài. Nhng v tai tiếng kiu như v các quc gia có pháp quyn, khôn ngoan nht là đưa ra ngay mt li bào cha hay xin li gn vi s tht nht. Còn x An Nam mình thì điu này chc còn lâu mi tr thành mng x văn hoá thông thường vi nhng nhân vt quyn lc. Lođc tài như Tô Lâm li càng không ! Tô Lâm s không bao gi hiđược, miếng tht bò đt tin y chén cho khoái khu không th nàđt giá bng nhng phng dây chuyn ca người dân trong nước. Tô Lâm nên cho đàn em đi hc cách thc gii to các khng hong truyn thông. Ch có nghe xúi by, lđi m cá" chiến dch ngm" kiu xã hđen đ ngăn chn hay trit h nhng ai còn tiếp tc bàn lun hay đưa tin. Làm thế là đ xăng vào la, thưa tướng quân ! Thđi kết ni toàn cu, ch dđáp dng các bin pháp thi trung c ! [5].

Chuyn Tô Lâăn bít tết m vàng làm ta nh li my dòng "trng thái" trên Facebook Thùy Linh : Tinh thn quý tc không d đ hc trong mt sm mt chiu. Nó có tính kế tha và s tôn quý nm sâu trong tâm khm mi quý tc qua nhiu thế h. Th mà đám cn bã không bao gi có được... Mt dân tc thiếu thông minh ti mc bng mi cách đưa bn tin dân ngi lêđu mình thì đám này chng t mt th đon xu xa nào. Nếu nhà quý tc phđiác thì nhng quý tc khác trng pht h bng lut pháp. Còđám kh rách áôm, ngược li s thông đng vi nhau làm sao cho pháp lut ch là công c đ chúng thao túng quyn lc và lích. Chúng s biến nhng điu xu xa thành mt h giá tr, y ht như La Mã c đi dính vào bđánh thuê ngoi bang vy. Màăn bít-tết cđám kh rách áôm tiếm quyn do thánh rc mui ni tiếng phc v cho ta thy mt b mt dơ dáy khác.

T The Sun, nht báo xut bn ti Vương quc Anh, Bc Ireland và Cng hòa Ireland, gi băn ca B trưởng Tô Lâm là "Bò cng sn" trong bài viết : "Bò cng sn : Lãnh đo cng sn gây tc gin sau khi đượđu bếp ni tiếng Salt Bae bón cho ăn bò dát vàng". Jakarta Post ca Indonesia cũng có bà"Người Vit Nam tc gin vì món bò bít tết dát vàng ca B trưởng". Bài báo cho biết rt nhiu ngườđã bày t s gin d sau khi đon video chiếu cnh ông Tô Lâăn bò dát vàng  London được lan truyn rng rãi trên Facebook và Tik Tok hôm 5/11. "Rt nhiu trong s post (bày t trên mng) t ra gin d v s suy đđđđược l din trong đi ngũ cp cao ca các lc lượng vũ trang, trong khi đt nướđang vt ln vi bao hu qu ca làn sóng dch Covid-19 khiến nhiu người m t vic và nh hưởng nng n đến GDP cđt nước"

Ngoài ra, còn mt lot trang mng và các t báo khác trên thế gii cũng đđăng bài v băn này ca Tô Lâm như BBC, VOA, Bangkok Post, The Straits Times, Yahoo News Trong khi đó, báo chí nhà nước Vit Nam hin vđược lnh "câm như hến" v băn ni tiếng ca B trưởng. Trên trang Facebook, mt s Facebooker được cho là "chân g" chính ph Vit Nam gii thích B trưởng Tô Lâđâu có đă nhà hàng đđĐó là do ông được mi. Thm chí có s ch đ"c đm" gii thích làông Tô Lâđược B trưởng Ni v Pháp mi, có nơi li nói do B trưởng Anh mi, thm chí có Facebooker còn nóông Lâm và đoàđược chính ph Th Nhĩ K mi. Đúng là mt lũ "k cp già mm !". "Bò đ" muôđ i vn là kiế"bò đ" ! Càng gii thích càng thng cp Lú" toàn cu ca bn viết thuê. [6].

Nguồn : RFA, 08/11/2021

************************

Bài học từ miếng thịt bò Salt Bae

Đinh Yên Thảo, RFA, 06/11/2021

Câu chuyn Bộ trưởng Công an Vit Nam là Tô Lâm ăn ti ti nhà hàng cc đt Nusr-Et ti London và đượđích thân ch nhân h thng nhà hàng này là Nusret Gokce, tSalt Baephc v miếng tht bò dát vàng đã làm cng đng người Vit bàn tán xôn xao trong vài ngày qua. Không nhng vy, mt s cơ quan truyn thông quc tế cũng đã đưa tin này. Nó cho thy băn ti xa x ca mcp lãnh đo trong B Chính trị cVit Nam được chú ý khá nhibvì liên quan đến nhng nhân vt đang làm vic trong h thng công quyn.

tolam2

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và miếng thịt bò dát vàng trong bữa ăn của Bộ trưởng ở nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng Salt Bae ở London, Anh - RFA edit

Năm 2016, n Tng thng Nam Hàn Park Geun-hye, con gái cu Tng thng Park Chung-heecũng đã b gii truyn thông cùng người dâđo quc này ch trích khi bà cùng mt s cp lãnh đđng T Do cm quyn ở Nam Hàăn trưa ti mt nhà hàng sang trng vi thđơn vi cá, tôm hùm, trng cá, nm truffles... Các blogger gin d bo rng bà và các chính khách không thu hiu s khó khăn ca người dân khi bàn chuyn ct gim vài ngàn won tiđin, tc ch vàđô la, trong mt băn xa x như vy.

Cũng vy, hi cui năm trước, tnh băn ti ti mt nhà hàng Pháp sang trng vùng Napa ca Thng đc California là Garvin Newsom b tiết l và là mt trong nhng lý do đ cáđi th chính tr và người chng đông dùng như vũ khí đ vđng cho cuc bãi nhim. Dù băn không phi lý do đ mt s người phđông mà vi lý do rng,trong khi ông ra lnh cm t hđông người nhưng li d tic và không đeo khu trang.

Vi lý do gì thì nhng nhân vt ca công quyn luôn b truyn thông và người dân đưa ra công lun trước nhng s vinhư vy. Không phi vì h không được quyn có nhng băn ngon mà vi gii dân sự giàu có, có th đó ch là băn thông thường hay có nhng bui tiđt giá hơgp bi, mà bi vì h là nhng ngườđi din cho người dân, cho chính ph và cn sự thn trng khi xut hin trước công chúng.

Đi tướng Tô Lâm cũng không là ngoi l, bi ông là mt trong nhng nhân vt quyn lc đng đu ti Vit Nam hin nay. Bui tic có th là s chiêu đãi ca mt cá nhân, thương gia hay thuc cgiàu có nàđó nhưng thước phim ngn ti nhà hàng Nusr-Et đã mang đếcông lun mt cái nhìn, mt cm xúc riêng bit v gii lãnh đo trong nước nói chung. Nht là trong tình hình dch bnh hin nay, đi sng người dân trong nước đã tr nên khó khăn hơn lúc nào nên s bc bi cũng là điu d hiu. Miếng tht bò đt tin cũng không th nào đt giá bng nhng phng ca người dân.

Câu chuyn thông thường trong nhng v tai tiếng như vti các quc gia phương Tây là đưa ra mt li bào cha hay xin li. Còn vi Vit Nam, điu n