Thu phí đi xe vào nội thành để bù đắp thiếu hụt ngân sách ? (Diễm Thi - VOA)

Vn đ th hai, tôi mun nói đến. Hơn mt năm nay, gn hai năm nay ri, Vit Nam tri qua mt làn sóng dch bnh quá là nng n. Dân thì đang kit qu, doanh nghip thì cũng đang lao đao. Nhưng mà h li c nghĩ ra nhng cái đ án, nhng d án mà hình như cui cùng ch là thu tin. Các v có trách nhim, có quyn lc trong vn đ này quá non kém trong vn đ qun tr, trong vn đ qun lý.


Phản đối mạnh về đề xuất "lập vành đai" thu tiền dân đi xe vào nội thành

Diễm Thi, RFA, 01/11/2021

S Giao thông Vn ti Hà Ni đ xut đt 87 trm thu phí ti 68 v trí quanh thành ph vi mc phí d kiến cho mi phương tin vào th đô thp nht là 50.000 đng, mc phí đ xe khu vc trung tâm là khong 100.000 đng. Theo gii thích ca các cơ quan chc năng, vic thu phí như vy nhm mc đích khc phc tình trng ùn tc khi nhiu d án h tng giao thông ca Hà Ni chm tiến đ, chưa đu tư hoàn chnh hoc chưa được đu tư.

Tiến sĩ Kinh tế Lê Đăng Doanh nêu nhn đnh vi RFA :

"Hin nay Hà Ni mun b sung vic thu phí vào ni đô. Vic này thì mt s nước như Singapore cũng có làm đ có thêm ngun thu vào xây dng kết cu h tng. Qua đó cũng mun hn chế nhng xe không cn thiết vào thành ph. Tôi nghĩ Hà Ni nên làm thí đim mt vài đim đ rút kinh nghim ri s m rng sau. Làm thí đim thì mi cho ra nhng bài hc trong thc tế.

Rõ ràng là Hà Ni đang cn tin trong tình hình hin nay nên tôi nghĩ làm thí đim mt khâu nào đy vào mt khu nào đy trung tâm. Trên cơ s đó s xem hiu qu như thế nào, rút kinh nghim v cách làm, cách thu phí ra sao ri đưa ra bàn bc, trình Hi đng Nhân dân đ có bin pháp c th sau".

Ch H., mt người dân Hà Ni hoàn toàn phn bác đ xut này, dù ch là thí đim. Ch nói vi RFA sáng ngày 1 tháng 11 rng, rt nhiu người dân quanh nơi ch phn đi vic xây hàng lot trm thu phí quanh Hà Ni như thế. Ch phân tích :

"Có thí đim mt, hai trm thì cũng không th chp nhn được bi vì tt c các ng đường vào thành ph mà lp BOT như thế thì còn gì là s lưu thông đi li t do na ? Nó s là mt tri tù giam. Không th biến Hà Ni thành nơi nht tù như thế được. Hãy tưởng tượng mt vòng vây BOT siết cht th đô như vy thì dân sng ra sao ?

Tt c nhng trm BOT mc ra tua ta như thế tt c các ng đường vào Hà Ni thì nó s như nhng cái bãi rác ln. Tht s gi bãi rác BOT luôn ri. Nó nh hưởng đến môi trường và cuc sng ca dân. Nói chung, nó là mt thm ha cho dân th đô".

Không ch người dân Hà Ni lên tiếng mà mt s quan chc cũng bày t s không đng tình vi đ xut thu phí phương tin giao thông vào ni đô Hà Ni. Cu đi biu quc hi Lưu Bình Nhưỡng, cũng là mt tiến sĩ lut, viết trên Facebook ca mình rng :

"Các nguyên nhân chính gây ùn tc giao thông ln nht hin nay ti Hà Ni đu do qun lý và có th không loi tr nhóm li ích ch đâu phi do xe ngoi tnh vào Hà Ni. Xe ngoi tnh vào Hà Ni cn được đánh giá nhu cu nghiêm túc

Thu phí xe vào là bt công và chính nó gây bt bình đng trong chi phí xã hi, vi phm nguyên tc t do đi li và t do kinh doanh doanh theo Hiến pháp và Lut cnh tranh.Hơn na, chính hơn sáu chc trm thu phí xe ngoi tnh s chính là nguyên nhân ca nhiu h ly v kinh tế xã hi".

Ngoài Hà Ni, thành ph H Chí Minh cũng d kiến thu phí mi ô tô lưu thông vào trung tâm thành ph trong khung gi cao đim, ít nht là 40.000 đng. Đ xut lp 34 trm thu phí vào trung tâm thành ph do Trung tâm Qun lý Đường hm Sông Sài Gòn (nay là Trung tâm Qun lý Điu hành Giao thông Đô th) làm ch đu tư được đưa ra t năm 2019.

phandoi2

Phạm vi thu phí ô tô vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh theo đề xuất của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong – Photo : phapluat.vn

Vic lp hàng chc trm thu phí vành đai hai thành ph ln nht nước không nhn được s đng thun ca người dân c hai nơi. Người dân cho rng, các d án được đưa ra ch vi mc đích móc túi dân mà thôi. Anh Ngc Sơn thành ph H Chí Minh nêu quan đim ca mình :

"Tht s thì vic xây hàng lot BOT đ thu phí như thế không th ci thin tình trng kt xe trong thành ph, mà nó li gây ra s bt bình đng gia nhng người dân ngoi tnh và nhng người dân trong thành ph.

Người ngoi tnh khi vào thành ph là người ta có nhu cu đi li, kinh doanh như người trong thành ph, nhưng người ta li phi tn mt khon phí, như thế giá c hàng hóa s tăng vì chi phí tăng.

Thành ph đâu ca riêng ai mà người ngoi tnh phi tn tin khi vào ? Vn đ kt xe rõ ràng đâu phi do xe ngoài tnh vào, mà vn đ là qun lý đô th như thế nào. H không có mt chính sách hay kế hoch nào đ gim vic kt xe mà li đ ra vic thu phí thì tôi thy không hp lý chút xíu nào c".

phandoi3

Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh vào giờ cao điểm.

phandoi4

Giao thông Thành phố Hà Nội vào giờ cao điểm.

Ông Đc, ch mt doanh nghip vn ti thành ph H Chí Minh cho rng, các d án như thế là không th chp nhn được, nht là trong tình hình dân chúng kit qu vì đi dch như hin nay. Ông nói :

"Cái th nht, cá nhân tôi phi gi cái đ án này là thiếu chín chn ca mt s cá nhân có liên quan, có trách nhim trong cái vic này. Theo thin nghĩ ca tôi thôi, hình như là h ch nghĩ ra cái cách đ thu tin thôi ch h không da trên mt cái căn c khoa hc nào c, v mt lý thuyết, cũng như thc tin.

Vn đ th hai, tôi mun nói đến. Hơn mt năm nay, gn hai năm nay ri, Vit Nam tri qua mt làn sóng dch bnh quá là nng n. Dân thì đang kit qu, doanh nghip thì cũng đang lao đao. Nhưng mà h li c nghĩ ra nhng cái đ án, nhng d án mà hình như cui cùng ch là thu tin. Các v có trách nhim, có quyn lc trong vn đ này quá non kém trong vn đ qun tr, trong vn đ qun lý.

Hà Ni không phi là ca riêng người dân Hà Ni hay ca chính quyn Hà Ni. Hà Ni là th đô ca mt quc gia, là mt trung tâm văn hóa – khoa hc – k thut – kinh tế. Rt nhiu tnh thành, rt nhiu doanh nghip, người dân có nhu cu công vic phi đến Hà Ni. Thế bây gi các ông lp trm thu phí lên đ các ông hn chế người ta đến à ? Không mun cho người ta vào na à ? Đâu có được ! Không th làm như thế được, mà phi tìm cách khác".

Nhiu ý kiến cho rng đ lưu thông trong thành ph không b tc nghn, hoc gii quyết vic ùn tc giao thông cn phi nâng cp đường sá, cơ s h tng là trách nhim ca Nhà nước và không th thu tin dân đ làm nhng d án mà sau thi gian dài thc hin vn không gii quyết được như đ án chng ngp my chc năm qua ti Thành ph H Chí Minh.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 01/11/2021

********************

Hà Ni khó thu phí xe vào ni đô vì trái li ích ca các trùm bt đng sn ?

VOA, 01/11/2021

Sau khi nhà chc trách ti th đô ca Vit Nam công b kế hoch lp gn 90 trm thu phí trên mt con đường vành đai ch cht đ hn chế xe c vào ni đô, nhng ngày qua, nhiu người bày t phn đi kế hoch này, hoc hoài nghi v vic kế hoch có th tr thành hin thc.

phandoi5

Nhiu người sng ngoi ô và đi làm trong ni đô ca Hà Ni.

T Hà Ni, kiến trúc sư Dương Quc Chính nhn đnh vi VOA hôm 1/11 rng kh năng ln nht làm cho kế hoch ca Hà Ni tht bi chính là s chng đi t các đi gia bt đng sn vì đng chm đến li ích ca h.

Làm công vic liên quan mt thiết đến bt đng sn và hiu rõ v s nh hưởng ca nhóm li ích trong lĩnh vc này ti các chính sách ca chính quyn, kiến trúc sư Chính ch ra thc tế là nhiu d án ln, giá tr cao hin nm ngoi ô Hà Ni đu thuc v các đi tp đoàn bt đng sn, và nói thêm :

"Vic này s đng chm đến rt nhiu đi gia, trong đó có Vingroup, Ecopark, Ciputra, các đi đô th ca nhng người rt là giàu. Các đi gia bt đng sn đy có tiếng nói rt ln, có nh hưởng chính tr. Khi có các trm này, vic bán nhà bán đt các khu đó s khó hơn, nên kiu gì h cũng tìm cách ngăn cn".

Ông Chính cho rng các chiến thut ca các đi gia bt đng sn có th là vn đng hành lang, hoc dùng báo chí và mng xã hi đ tác đng vì s phn đi ca gii trùm bt đng sn trong vn đ này li trùng vi quan đim ca người dân.

Như VOA đã đưa tin hôm 27/10, S Giao thông-Vn ti Hà Ni loan báo h đã xây dng xong phương án chi khong 2.500 t đng đ lp 87 trm thu phí xe c đi vào ni thành, và thông báo này nhanh chóng dn đến nhiu phn đi trong dư lun.

Nói trong cuc phng vn vi VOA hôm 1/11, kiến trúc sư Dương Quc Chính, mt cư dân Hà Ni và cũng là mt nhà bình lun chính tr-xã hi có nhiu nh hưởng trên Facebook, nhn đnh rng ngoài s phn đi t các đi gia bt đng sn mà ông cho là có tính quyết đnh nht, d án lp trm thu phí xe vào ni đô ca Hà Ni "khó trin khai trong vòng 5 năm ti" vì 3 vn đ na.

Th nht, do thiếu các tuyến tàu đin ngm (metro) hoc tàu đin trên cao, người dân không có phương tin đi li thay thế nên h s không chp nhn.

Điu ông Chính nêu ra hoàn toàn có cơ s khi mt trang tin trong nước, Vietnambiz, tường thut hôm 1/11 rng Hà Ni gi đây tính thu phí ni đô song nhìn li h thng giao thông công cng ca thành ph, hin ch có h thng xe buýt, ường st đô th chưa có tuyến nào vn hành và nhiu tuyến có thi gian hoàn thành khá xa - sau năm 2030".

Th hai, vn theo ông Chính, vic đt các trm thu phí mi mt cách dày đc làm tăng nguy cơ ùn tc các ca ngõ.

Đáng chú ý hơn c là vn đ th ba, khi lp các trm thu phí xe vào ni đô, có th phn nào hn chế xe c đi vào và gim ùn tc trong ni đô lúc ban đu, nhưng v lâu dài nhng người dân đang sng ti các đô th v tinh ngoi ô s có xu hướng đi vào ni đô đ sng nhm tránh phi tr phí.

"Gim được mt đ xe t ngoài vào nhưng li có nguy cơ tăng mt đ dân s trong ni đô, thành ra cũng không chc chn lm là tương lai có s gim [ùn tc, ô nhim] được nhiu hay không", kiến trúc sư Chính nói.

Nguy cơ tht bi ca d án này cũng được báo chí quc doanh bàn đến. Báo Lao Đng hôm 1/11 tng hp nhiu ý kiến bn đc cho rng "nếu đ án thu phí xe vào ni đô không được tính toán có th phá sn".

Các ý kiến bn đc dn ra các ví d tht bi khác đ cnh báo v tương lai không sáng sa ca d án được đ xut, chng hn như mt tuyến xe buýt nhanh sau 5 năm hot đng không cho thy đt được mc tiêu thay thế xe cá nhân và gim ùn tc ; tuyến đường st Cát Linh-Hà Đông b đi vn đu tư, lãng phí ; hay như các d án đường vành đai vn đang dang d

Có bn đc ca Lao Đng cnh báo rng d đnh thu phí 100.000 đng/lượt đi vi người ngoi thành đi làm trong ni đô s làm cho người dân "không th chu ni".

Theo quan sát ca VOA, phn ng v d án thu phí, trong nhng ngày qua, hàng nghìn người s dng nhng li l nng n đ nói v nó như "kinh tm", "dã man", "khn nn", "bóc lt", "cướp cn", "coi dân là vt đ vt lông"...

Nguồn : VOA, 01/11/2021