Thánh chửi và Thánh rắc muối ai tài hơn ai ? (Gió Bấc - Nguyễn Ngọc Già)

...ông Tô Lâm đã để lại hình ảnh ĐỚP đặc trưng, độc nhứt vô nhị của người đảng viên thuộc hàng cao cấp nhứt nhì trong Bộ Chính trị. Hình ảnh đớp của Tô Lâm thật khó phai mờ trong tâm trí của người dân Việt Nam và nó mang cả tính lịch sử - chính trị, đặc trưng về bản chất của người cộng sản, kể từ ngày Đảng cộng sản Việt Nam được hình thành.
 


"Hồng vệ binh" Phương Hằng tiền pháo, Ban Tôn giáo Chính phủ hậu xung !

Gió Bấc, RFA, 09/11/2021

Ca dao Nam K có câu "Vai mang b bc kè kè, nói by nói b, chúng nghe rm rm" qu không sai nhưng chưa đ. Thi bui xã hi ch nghĩa văn minh hin đi không ch nói by b mà còn tc tĩu dơ bn vn có lm người nghe và thm chí được gii cm quyn trng dng và tn dng đ la m người dân và đàn áp nhng người cô thế.

Phương Hằng lộ hình Hồng vệ binh

Sau nhng cuc livestream đình đám bng ngôn t h cp, nhiu người đã phong cho CEO Phương Hng xú danh "Thánh Chi". Nhưng không ít fan hâm m tôn xưng ch Hng là "hip sĩ thế thiên hành đo". Nghe mà thương cho t Hip sĩ b hiếp dâm và bc t !

Hip sĩ  Châu Âu là tước hiu ca gii quý tc dành cho nhng người dũng cm chiến đu, vì nhà vua, vì dân tc Vi người Vit, Hip sĩ hiu nôm na là kiu người hùng kiến nghĩa bt vi như Lc Vân Tiên. Tinh thn ct lõi ca Hip sĩ là phi tr gian dit bo, bo v người cô thế.  đây, Nguyn Phương Hng sau ni tht vng vì cái tâm dc vng "cun cun" bt đt s k ước nguyn đã quay quc vch mt lang băm Võ Hoàng Yên. Tiếp đó là vch lá tìm sâu soi mói vào qu t thin ca các ngh sĩ. Ngoài trường hp Hoài Linh vi s tin 13 t đng, các trường hp còn li công an đã điu tra nhưng vn chưa kết lun. Mc dù vy, như chúng tôi đã tiên đoán trong bài viết "Livestream ca Phương Hng có li cho ai ?". Mi đây Chính ph Vit Nam va ban hành "Ngh đnh s 93/2021/NĐ-CP v vn đng, tiếp nhn, phân phi và s dng các ngun đóng góp t nguyn h tr khc phc khó khăn do thiên tai, dch bnh, s c ; h tr bnh nhân mc bnh him nghèo" (2).

Ngh đnh này qun lý cht ch mi hot đng t thin, nht nht phi báo cáo và do chính quyn, Mặt trận Tổ quốc qun lý, tin còn tha phi np cho Mặt trận Tổ quốc. Và my cơn bão lũ va qua  Min Trung qu nhiên không thy ai ho he t thin. Các livestream ca Phương Hng qu nhiên đã đánh ngay vào người nghèo, cu nguy cho Mặt trận Tổ quốc vn lâu nay đã mt nim tin ca người dân, ch có th móc túi dân bng nhng quy đnh đóng góp bt buc.

Thách thức Phương Hằng đòi Tô Lâm nộp sao kê !

Ngay hin tình xã hi hin nay, có rt nhiu điu cn Hip sĩ Phương Hng livestream đòi đương s xut trình sao kê. Thí d thông tin B trưởng B Công an Tô Lâm ăn tht bò dát vàng trong nhà hàng ca Thánh Rc Mui, báo nước ngoài đăng m m, báo trong nước im thin thít mà theo ch nghĩ ca Thánh Chi là "nín như nín đt". Mng xã hi Facebook r lên vài tiếng đng h bàn tán xôn xao chiu 5/11, nhưng đến ti tt c đu si tăm. Nếu Thánh Chi Phương Hng có gan hài tên tui Tô Lâm, buc sao kê tin tht, rượu, phí phc v ba ăn nghe nói lên đến na t đng, cht vn Tô Lâm quyết toán tin ăn nhu vô đâu ? Ai chi tr ? Ch cn mt clip ngn gn dăm ba phút v chuyn y, chc chn s thu được ti thiu 50 triu like, xng đáng phong làm làm Bà Hip sĩ mà t bò đ đến phn đng ba que, ai cũng phi xá ch Phương Hng làm sư t.

Mt chuyn khác cũng rt cn Hip sĩ Phương Hng live stream là chi phí que ngoáy mũi. S tin chênh lch giá trong, giá ngoài, giá tht, giá ăn chia chc chn nhiu gp ngàn ngàn ln s tin 13 t đng l ca Hoài Linh. Hip sĩ Phương Hng livestream đ tài này thì s like bùng n đến đt cáp vin thông.

Đó là nhng chuyn cn livestream đ ngân sách bt ngp lt n nn, dân đ nghèo, đ chết oan. Chng cn phi lên xe xung nga v đt Đc Hòa, Long An bi bm đường xa, chng cn phi có công an bo v. Ngi phòng máy lnh live thoi mái li được cao view, c thế gii phi cúi đu ngưỡng m.

Chuyn s s như vy ai cũng biết nhưng Phương Hng không làm hay chính xác là không dám hé môi. Phương Hng nhc công hao hơi tn sc đi quy chp, thách thc, ct công c đèn kèn trng bu đoàn tướng sĩ, giương oai diu võ tn công mt ông già 91 tui và tám đa con nít ming còn hôi sa, nói năng còn ngng nghu.

Livestream mở đường cho Ban Tôn giáo

H ti gì ? Ti hát hay, din hay, làm clip có đến triu người like. H làm hi ai ? Làm hàng triu khán gi trong ngoài nước mt thì gi xem clip say mê mà sao nhãng không chú ý đến li chi ca Thánh, khôn đc báo Đng, không tiếp thu ngh quyết, không đăng ký tu theo đnh hướng xã hi ch nghĩa.

Đu t, lăng nhc người vô ti bt chp người già tr em. Li cường quyn bt nhân y ch có th là loi Hn V Binh ca Mao. Các tiu tướng Hồng vệ binh cũng ch đánh vào quan chc trái ý ca Mao. Phương Hng đ nhn tâm đánh vào thường dân vô ti, đáng phong làm đi tướng.

Qu tht vy ! Trong cuc chiến ln này, không rõ vô tình hay hu ý. Chuyến vi hành ca N Tướng Hồng vệ binh được by đàn YouTube kn kn bò đ rm r hưởng ng tung hô ph ha. Nhng li l cáo buc nhơ bn ca Phương Hng được khuếch đi ti đa, gây ra cho xã hi mi hoài nghi vào mi điu lương thin. Tình thương yêu trân trng b xem là la bp. Vic đng tên làm cha m các tr m côi đ né tránh các th tc nghit ngã ca nhà cm quyn v h tch v cho nhn con nuôi b xem là bng chng lon luân.

Kích đng s tò mò tc mch ca con người, kích đng bn ngã t mãn t tôn t do bình phm đánh giá người khác đ vut ve, che lp tht bi, yếu kém ca s đông người. Phương Hng đã thành công, giúp Đng làm băng hoi giá tr đo đc, lòng tin xã hi hơn đàn bò đ gp vn ln.

Đã vy, ln này còn có c chiến lược kết hp tin pháo hu xung. Ch mt ngày sau cuc tn công tht bi ca Phương Hng, báo chí quc doanh li r lên thông tin cuc hp báo ca B Ni v, Báo dn li ông Nguyn Tiến Trng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính ph cho rng Tnh Tht Bng Lai, sau này đi tên thành Thin Am bên b vũ tr, là cơ s do bà Cao Th Cúc xây dng. Bà Cúc ban đu làm nhà riêng đ , sau vn chuyn các tượng Pht, đ th cúng vào đ biến nơi này thành cơ s th t. Ông Trng cho rng Trung ương Giáo hi Pht giáo Vit Nam "khng đnh Tnh Tht Bng Lai không phi là nơi hp pháp". Cũng theo bài báo, "mc dù bà Cúc khng đnh ch th tượng Pht ti gia, không phi sinh hot tôn giáo" nhưng ông Trng vn khng đnh "V vic này có du hiu li dng tôn giáo đ trc li".

Đây là s cáo buc hết sc khiên cưỡng và trái lut. Như bà Cúc đã nói, Tnh Tht Bng Lai là nơi tu ti gia, h th Pht nhưng không xưng danh là Pht Giáo Vit Nam, cũng không truyn đo, phát trin tín đ ngoài gia đình hay kêu gi quyên góp cho hot đng tôn giáo. Đó là điu bình thường mà mi gia đình đu có th làm ti sao phi được Giáo Hi Pht Giáo Vit Nam công nhn hp pháp.

Khán giả mến mộ tài năng chứ không do thương hại

Va qua, mt s thành viên trong Tnh Tht Bng Lai đã thành công trong các cuc thi hát, Games show ca Đài Truyn Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Các cuc thi này được đánh giá bng tài năng ch không phi do lòng thương hi hay tín ngưỡng mà h phi gi danh nhà sư, tr m côi. Tài năng ca h không ch chinh phc Ban Giám Kho và công chúng các cuc thi mà còn qua kênh người xem YouTube trên toàn thế gii.

H thc hin nhiu clip ca nhc hoc ghi li các sinh hot, đi sng ca thành viên trong gia đình đưa lên YouTube, thu hút hàng triu khán gi được danh hiu nút phím bc, vàng ca GOOGLE được khán gi mến m tng quà. Đó là quà tng ca khán gi, ca người hâm m hoàn toàn không liên quan gì đến tôn giáo. Thm chí khán gi góp tin cho h mua xe ô tô là đ đưa các cháu bé đi hc, đi chơi, quay clip. Nó khác hn vi các hành vi kích đng mê tín trc li ca Pht giáo quc doanh như cúng vong gii hn như chùa Ba Vàng hoc cúng hi l Pht đ B Y tế cp phép cho vc-xin Nano Covax.

thanh03

Các thành viên Tnh tht Bng Lai hát liên khúc các bài hát ca nhc sĩ Trnh Công Sơn. FB 5 chú tiu - Thin Am Bên B Vũ Tr

Điu k l là t cáo buc vi phm tôn giáo li bi móc sang lĩnh vc xây dng, nhà đt.

"UBND tnh Long An gi Ban Tôn giáo Chính ph, cơ s trên có mt s sai phm như : các công trình xây dng đu do cá nhân đng tên và xây dng trên đt  nông thôn ; bà Cao Th Cúc là ch cơ s trên đã s dng đt trng lúa vào mc đích khác không được cơ quan nhà nước có thm quyn cho phép".

Vi các cáo buc lon luân, trong năm 2020, to dng s kin có người nhim Covid vào đây, chính quyn đã cưỡng chế toàn b thành viên đi cách ly, ly máu xét nghim ADN và không phát hin ra quan h huyết thng nào. Nhưng da vào vic các n thành viên trong gia đình này đng tên khai sinh cho các bé, Ban Tôn giáo đã đưa ra thông tin lp l đ cũng c lòng tin cho các Fan ca Phương Hng. Ông Trng nói : "Ti h ca bà Cúc có tám tr em, trong đó có sáu tr được bà Cúc xác đnh sng vi m rut và hai tr được nhn nuôi t năm 2019 đến nay. Tuy nhiên, vic lp h sơ nhn con nuôi còn nhiu tình tiết chưa đm bo theo quy đnh pháp lut, do đó UBND xã chưa thng nht đ bà Cúc nhn con nuôi. UBND huyn Đc Hòa đang tiếp tc làm vic vi nhng ph n có con  cơ s trên đ làm rõ thêm nhng ni dung liên quan".

Đng tên làm m cho tr thì b cáo buc là lon luân, xin nhn con nuôi thì làm khó không cho phép. Ôi ông cu Phó Ch tch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành đã than "Làm Người khó thế !"

Ông Phó Ban Tôn giáo còn quan tâm c đến v sinh thc phm trong gia đình ca h và cho biết "Vic chăm sóc sc khe y tế cng đng ti cơ s trên, thì bếp ăn chưa đm bo v sinh an toàn thc phm" (3).

Đàn áp đến đơn vị nhỏ nhất : Gia đình ! 

Điu đáng lo ngi là sau hơn hai năm đàn áp bng đ mi cách, mi lc lượng, t công an, côn đ, báo chí, truyn hình, YouTube, ln này là cuc tn công tng lc, Phương Hng và by đàn YouTube rm r m đường dư lun tiếp đó là chính quyn dùng quyn lc tn công. E rng gia đình bé nh này khó th tn ti trong x thiên đường.

Các v vic đàn áp tôn giáo nm ngoài quc doanh ca nhà nước cng sn Vit Nam thì nói như Nguyn Trãi "ch hết trúc nước Nam cũng không ghi hết ni". Giáo x Cn Du Đà Nng, Thin Vin Bát Nhã Làng Mai  Bo Lc, chùa Liên Trì Th Thiêm, Thánh tht Cao Đài An Ninh Tây cũng  Đc Hòa Long An đã b xóa trng, hàng trăm tín đ Hòa Ho  Phú Tân, An Giang b bt giam

Đó là nhng t chc tôn giáo, hot đng tôn giáo chính thc, chính quyn có th bao bin vì lý do chính tr, chp úp, trù dp h đ bo đm quyn lc tuyt đi cho chế đ đc tài.