G20, COP26, Joe Biden giải vây bên ngoài, gỡ rối bên trong ? (Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách)

Thượng đỉnh G20, Hội nghị về Khí hậu COP26, ảnh hưởng của chúng đến tình hình chính trị trong nước Mỹ ra sao ?

Đảng Dân chủ mất ghế thống đốc tiểu bang Virginia về tay Cộng hòa Youngkin ngày 2/11/21.

Hoàng Bách nói chuyện với Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia Kiểng

Nguồn : Hoangbach Channel, 04/11/2021