Dưới áp lực của Bắc Kinh, Hà Nội có dám xoay trục không ? (Từ Thức)

Việt Nam không liên minh vi nước nàđể đđánh nước khác là quan điđúng. Trong lch s dù Việt Nam nh nhưng chưa bao gi liên kết vi ai để đánh Trung Quc. Trong khi đó chính Trung Quđã nhiu ln liên minh, liên kết vi nước kháđể đánh Việt Nam. Hãy nói thng cho h biếđiđó. Việt Nam cũng s tiếp tc truyn thng thượng võ y. Nhưng mt khác cũng cn nói thng rng, khi đất nước lâm nguy vì b xâm lược thì Việt Nam có th s liên kết , liên minh (khi thy cn) vi bn bè quc tế để bo v T Quc".


Khước từ nâng cấp quan hệ với Mỹ, Việt Nam ngả về hướng nào ?

Từ Thức, RFA, 09/09/2021

Ngoi trưởng Vương Ngh sp qua Hà Ni

B Ngoi giao Trung Quc ngày 7/9 cho biết, y viên Quc v kiêm B trưởng Ngoi giao Trung Quc Vương Ngh s thăm chính thc Vit Nam, Campuchia, Singapore và Hàn Quc trong thi gian t ngày 10-15/9. Truyn thông Trung Quc cũng cho biết, ti Hà Ni, ông Vương Ngh s đồng ch ta cuc hp ln th 13 "y ban Ch đạo hp tác song phương Vit Nam  Trung Quc" vi Phó Th tướng Phm Bình Minh.

xoay1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ở Hà Nội hôm 25/8/2021 - Reuters

V mđích chuyến thăm, người phát ngôn B Ngoi giao Trung Quc Vương Văn Bân cho biết : "bn quc gia mà ông Vương Ngh chun b đến thăđều là nhng nước láng ging gn gũi, đồng thi là đối tác quan trng ca Trung Quc và đang cùng Trung Qu tuyếđầu trong cuc chiến chng đại dch Covid-19 cũng như phc hi sau đại dch".

Truyn thông Trung Quc cũng cho biết, chương trình ngh s trong các chuyến thăm s ch yếu tp trung vào phòng chng dch bnh và hp tác phát trin, đi sâu vào vic thc hin Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

ASEAN trong cuc cnh tranh M - Trung

Chuyến công du ca Ngoi trưởng Trung Quđến các nướĐông Nam Á và Hàn Quc din ra trong bi cnh c Bc Kinh và Washington đang lôi kéo cáđối tác quan trng  Châu Á-Thái Bình Dương.

Hc thuyếĐông Nam Á ca chính quyn Tng thng Joe Biden tha nhn nhng đim yếu ca M trong quan h vi mt s nướĐông Nam Á, và vi nhn thc rng bt k sáng kiến an ninh nào trong khu vđều không th do M gánh vác mt mình. Do đó, cách tiếp cn phù hp là hp tác vi ASEAN, để cng c thêm cho s cn thiết trong s cnh tranh giành nh hưởng vi Trung Quc bng c sc mnh mm và s hin din quân s.

Chính vì vy, sau khi M rút quân khi Afghanistan, Phó Tng thng M Kamala Harris đã tìm cách tái khng định s hin din ca M  Châu Á-Thái Bình Dương ti các đim dng châ Vit Nam và Singapore vào cui tháng 8/2021. Vi chuyếđi này, chính quyn ca Tng thng Joe Biden mun th hin rng vic rút khi Afghanistan s cho phép M tp trung các ngun lc t "các cuc chiến dai dng" sang khu vĐộ Dương-Thái Bình Dương.

Trướđó, trong chuyến thăm ba nước ASEAN hi tháng 7, B trưởng Quc phòng Austin nhn mnh rng M khôngmong đợi các nướĐông Nam Á bt buc phđưa ra la chn gia nước này và Trung Quc. Thay vàđó, Washington d định tìm kiếm các lĩnh vc cùng quan tâm trong các mi quan h song phương và đa phương, thay vì ch theo đui lích ca M.

xoay2

B trưởng Quc phòng M Lloyd Austin và B trưởng Quc phòng Việt Nam Phan Văn Giang duyđội danh d  Hà Ni hôm 29/7/2021. AFP

ASEAN hoan nghênh s tái can d ca M

Trước cuđốđầu M-Trung, lp trường mđịnh ca ASEAN là không chn bên, đồng thi tăng cường kh năng chng chu ca ASEAN, trong đó có sép bên ngoài. Tuy nhiên, nếu buc phi chn bên thì theo kho sát ca ISEAS, đạđa s nhng ngườđược hđều tr li rng h chn M thay vì Trung Quc (61,5% chn liên kết vi M trong báo cáo kho sát năm 2021, so vi 53,6% trong cuc kho sát 2020). S thay đổi tháđộ  bn nước ASEAN là đặc biđáng lưý. Campuchia, Indonesia, Malaysia và Thái Lan đềng h liên kết vi Trung Quc trong cuc kho sát 2020, nhưng năm 2021 li mun liên kết vi M hơn.

Các kho sát ca ISEAS cho thy Trung Quđược coi là cường quc kinh tế có nh hưởng nht (70/80% s người tr l ASEAN). nh hưởng kinh tế ca M vđứng sau Trung Quc. Trung Quđược coi là cường quc chính tr và chiến lược có nh hưởng nh Đông Nam Á (mc dù t l nht trí vi quan đim nàđã gim t 52,2% năm 2020 xung 49,1% năm 2021).

Chính quyn Biden rõ ràng đã tđược thin chí và k vng cao gia các nước ASEAN. Trong bi cnh Đông Nam Á ngày càng thiếu tin tưởng Trung Qu vì s hin din kinh tế và chính sách đối ngoi ngày càng quyếđoán ca nước này, đặc bit là  BiĐông, các nước ASEAN hăng hái chàđón mt chính sách can d mnh hơn ca M trong khu vc.

Các nước ASEAN mun chng kiến s đầu tư nhiu hơn ca M, coi đó như mt ngun tài tr thay thế. Tuy nhiên, M phđối mt vi cuc chiến khó khăđể cnh tranh vi Trung Quc trong cung cđầu tư trc tiếp nước ngoài (FDI) cho phát trin cơ s h tng trong khu vc. Ví d, theo Cđầu tư Indonesia, năm 2019 Trung Quc là ngun FDI ln th hai cho Indonesia vi 4,74 t USD, trong khi M đứng  v trí th 8 vi 989,3 triu USD.

Đa s các nước thành viên ASEAN s hoan nghênh s can d ln hơn ca Mđặc bit trong vic giúp khôi phc dân ch  Myanmar sau cuđảo chính quân s gđâ nước này và ngăn không để cuc khng hong chính tr mi nht này gây bn hơn na cho khu vc. Tuy nhiên, do tính đa dng ca các nước thành viên ASEAN, s tp trung ca Biden vào vic khôi phc dân ch có kh năng s nhđược s đón nhn ln ln. Nhiu chính quyn ASEAN có kh năng e ngi rng Chính quyn Biden cũng s ch trích nhng thiếu sót v dân ch và nhng lm dng nhân quy Đông Nam Á nói chung, ch không ch riêng  Myanmar.

xoay3

Người biu tình Philippines và Vit Nam phđối Trung Quc ngay trước cng Đại s quán Trung Qu Manila, Philippines hôm 6/8/2016. AFP

Vit Nam s chn ai ?

C trong chuyếđi ca B trưởng Quc phòng và Phó Tng thng M thăm Vit Nam, phía M đềđề cp vic nâng cp quan h Vit - M lên tĐối tác chiến lược, tuy nhiên Vit Nam đã khước t.

Lãnh đạo Vit Nam luôn phát bi"Vit Nam không chn bên". Mt s chuyên gia Vit Nam gii thích là Vit Nam mun cân bng quan h gia M và Trung Quc. Nhưng thc tế thì dường như không phi vy. S cân bng ca Vit Nam mi ch th hin trên li nói, còn thc tế thì Vit Nam dường như đang nghiêng v phía Trung Quc.

Trung Quc luôđe dọa Vit Nam và các quc gia khá BiĐông. Riêng trong năm nay, Trung Quđã thông qua Lut Hi cnh hi tháng 1 và Lut an toàn giao thông hàng hi hi tháng 4. Các Lut nàđều vi phm lut quc tế và UNCLOS. Nhưng Trung Quđã là Đối tác Chiến lược Toàn din ca Vit Nam t năm 2009.

Trong khi đó, M là quc gia rt tích cc lên tiếng v biĐông. Sau khi Trung Quc tuyên b Lut an toàn giao thông hàng hi ca h chính thc có hiu lc t 1/9/2021, mt tun sau, ngày 8.9, Khu trc USS binfold ca Hi quân M đã tiến hành hođộng t do hàng hi ti BiĐông, trc tiếp thách thc cáđạo lut hàng hi vi phm lut pháp quc tế ca Trung Quc.

Ngày 6/9/2021, cu Th trưởng ngoi giao Vit Nam NguyĐình Bin có đưa lên Facebook cá nhân mt bài viết ca Tiến sĩ Vũ Ngc Hoàng - nguyên Phó Ban Tuyên giáo trung ương. Có l bài viết nàđã th hin rt rõ suy nghĩ ca nhiu nhà ngoi giao cũng như người dân Vit Nam trong quan h Vit - M - Trung :

"Qua chuyến thăm ca Phó Tổng thống M va qua cho thy mi quan h Vit - M tiếp tc phát trin theo hướng tích cc. Nhiu người Việt Nam tin tưởng và phn khi. Thy có cơ hđể thúđẩy phát trin kinh tế xã hi và tăng cường quc phòng an ninh. Phía M đã bày t mong mun nâng cp quan h Vit - M lêđối tác chiến lược. Điđó tt và có li cho Việt Nam.

Trung Quc vi Việt Nam đã đối tác chiến lược lâu ri. Chúng tôi nghĩ, Hoa K thm chí còn xng đáng hơn Trung Quc. Trung Quđang thc hin quyết lit vic cưỡng chiếm phn BiĐông ca Việt Nam, còn M thì ng h và mun giúp ta gi BiĐông. Trung Quc mun ta l thuc (nô l), còn M thì mun giúp ta t do. Trung Quốc mun kìm hãm ta phát trin còn M thì mun giúp Việt Nam phát trin. Trung Quđã đánh ta 20 cuc chiến tranh, còn M thì mt cuc. Trung Quc hết chiến tranh vi ta mđây, sau M 16 năm. Trung Quc lòng d nham him, còn M tôi thy h tht lòng hơn. Nếu không nâng quan h Vit-M lêđối tác chiến lược là không hp lý và không công bng. Cuc gp Phó Tổng thống M va qua Việt Nam chưa th hin quan đim là đồng ý hay không vic nâng lêđối tác chiến lược. Chưa biết lãnh đạo Việt Nam tính thế nà o. C ch th xem sao.

Việt Nam không liên minh vi nước nàđể đđánh nước khác là quan điđúng. Trong lch s dù Việt Nam nh nhưng chưa bao gi liên kết vi ai để đánh Trung Quc. Trong khi đó chính Trung Quđã nhiu ln liên minh, liên kết vi nước kháđể đánh Việt Nam. Hãy nói thng cho h biếđiđó. Việt Nam cũng s tiếp tc truyn thng thượng võ y. Nhưng mt khác cũng cn nói thng rng, khi đất nước lâm nguy vì b xâm lược thì Việt Nam có th s liên kết , liên minh (khi thy cn) vi bn bè quc tế để bo v T Quc".

Từ Thức

Nguồn : RFA, 09/09/2021

*********************

Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời câu hỏi về đề nghị của Mỹ nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt

RFA, 09/09/2021

Phó phát ngôn nhân Đoàn Khắc Việt của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 9/9 được báo chí nêu câu hỏi về đề nghị nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đưa ra khi có mặt tại Hà Nội hồi tháng trước.

xoay4

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Hà Nội hôm 25/8/2021 - Reuters

Các bn tin t truyn thông Nhà nước Vit Nam thut li nguyên văn li nói ca Phó Phát ngôn nhâĐoàn Khc Vit không cho thy tr li trc tiếp cho câu hđược nêu ra.

Ông Đoàn Khc Vit ch tr li chung chung là sau 18 năm bình thường hóa quan h, hai phíđã nâng cp lên khuôn kh Đối tác Toàn din vào năm 2013. Đâđược cho là kết qu ca chuyến thăm ca ch tch nước Việt Nam Trương Tn Sang lúc by gi công du Hoa K dưới thi tng thng Barack Obama.

Trước chuyến thăm ca Phó Tng thng Hoa K Kamala Harris, gii quan sát tình hình chính tr Vit Nam cũng đưa ra nhđịnh có th vào dđó hai phía nâng cp quan h lêĐối tác Chiến lược Toàn din ; tuy nhiêđiđó đã không xy ra.

Trong tr li báo gii vào ngày 9/9, Phó Phát ngôn nhâĐoàn Khc Vit ca B Ngoi giao Vit Nam nói rng Vit Nam luôn coi Hoa K là mt trong nhng đối tác quan trng hàng đầu theo chính sách đối ngođộc lp, t ch, sn sàng là đối tác tin cy và trên nguyên tc tôn trng độc lp ch quyn-toàn vn lãnh th, th chế chính tr ca nhau.

Nguồn : RFA, 09/09/2021

*********************

Việt Nam "luôn coi Hoa Kỳ là mt trong nhng đi tác quan trng hàng đu"

VOA, 09/09/2021

Đó là phát biu ca Phó Phát ngôn viên B Ngoi giao Vit Nam Đoàn Khc Vit trong cuc hp báo thường k hôm 9/9 khi được hi v chuyến thăm va qua ca Phó Tng thng M Kamala Harris.

xoay5

Phó Phát ngôn viên B Ngoi giao Vit Nam Đoàn Khc Vit.

Theo B Ngoi giao Vit Nam, khi được hi v vi"phía Vit Nam dường như không đưa ra phn hi rõ ràng" v vic nâng tm quan h chiến lược mà "la chn duy trì quan h đi tác toàn din như vn có" vi Mông Vit nói rng "sau 18 năm bình thường hóa quan h, trên cơ s thành tđđược và nhu cu mong mun ca hai bên, quan h Vit Nam  Hoa K đã được nâng cp thành Đi tác Toàn din t năm 2013".

"K t đó đến nay, quan h hai nước tiếp tđược cng c và phát trin tđp, đđược nhiu thành qu thc cht trên các lĩnh vc quan trng, k c  bình din song và đa phương, mang li lích thiết thc cho người dân và doanh nghip hai nước, đóng góp vào hòa bình, đnh và hp tác ca khu vc và quc tế"ông Vit nói thêm.

"Thc hin chính sách đi ngođc lp, t ch và sn sàng là đi tác tin cy, đóng góp tích cc vào hòa bình, đnh và