Xử lý khủng hoảng kiểu Thủ tướng ?

Cui tun va qua, Phòng An ninh Chính tr ni b ca Công an thành ph Đà Nng loan báo đang điu tra v mt video clip, ghi li cuc tho lun gia mt n ging viên môn Văn hóa Anh ca Khoa Ngoi ng Đi hc Duy Tân vi mt nam sinh viên (1).

chong01

Ông Phm Minh Chính : Dt khoát không đ xy ra khng hong y tế, khng hong kinh tế - xã hi, khng hong truyn thông.

Trước đó vài ngày, nam sinh viên va k đã đưa lên mng xã hi đon video clip dài khong bn phút ghi li cuc trò chuyn gia cu và cô giáo ca mình. Ni dung cuc trò chuyn gia hai người khiến cho người xem có cm tưởng cu sinh viên c tình by người dy mình.

Cu gi ý đ cô giáo ca mình chia s suy tư v thế s gia mùa dch, đi ý : T đu mùa dch ti gi, chính ph đã h tr gì cho em chưa ? Đã tiếp cn được vaccine chưa ? Có nước nào dân chy 1.500km v quê ? H thng an sinh xã hi ca chúng ta quá kém, đúng không ? Cô cm thy rt nhc nhã vì điu đó. Khi dch đến, dân nhng quc gia khác trên thế gii được h tr rt nhiu, k c vic tiếp cn vaccine, còn chúng ta thì thế nào ? Em lên th đèo Hi Vân coi, đó mi là s nhc nhã (2) đ ghi âm ri t cáo !

Đáng ngc nhiên là không ch có mt s cá nhân, mt s nhóm trên mng xã hi hoan hô cu sinh viên và ch trích n ging viên, h thng truyn thông chính thc cũng rùng rùng kéo nhau nhp cuc. An ninh ch mi khi đng điu tra, chưa xác đnh ai là b can, vic nêu nhng nhn xét vn rt ph biến và chính xác v thc trng phòng, chng dch ca h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam chưa được xác đnh là có du hiu phm ti gì đ khi t v án nhưng n ging viên đã b h thng truyn thông chính thc khng đnh là đi tượng có nhng phát ngôn phiến din !

S kin va k ch là mt trong vô s s kin cho thy, thay vì suy tính, điu chnh, đt đnh nhng gii pháp hp lý và hu hiu hơn nhm gim thiu tn tht nhân mng, gim thiu thit hi mi mt do đi dch và nhng bin pháp bt cp gây ra, h thng chính tr, h thng công quyn ca Vit Nam ch chuyên chú thc hin ch đo ca Th tướng : Dt khoát không đ xy ra khng hong y tế, khng hong kinh tế - xã hi, khng hong truyn thông(3) !

Khen ngi mt sinh viên t thy cô, điu đng an ninh, điu tra mt n ging viên ch vì cô chia s suy nghĩ ca cô v cách thc qun tr, điu hành hot đng phòng, chng dch chính là ví d minh ha cách thc ngăn chn khng hong truyn thông !

***

Cũng vào cui tun va qua, mng xã hi rúng đng trước tin có bác sĩ tên Khoa đã rút ng th vn đang là phương tin tr sinh cho cha m ca mình đ cu mt sn ph mang song thai và nh vy, cu được c ba m con

Ngay sau đó, mt s người nêu ra hàng lot nghi vn v nhng tình tiết vô lý trong câu chuyn mang tính nêu gương va k, chng hn :Vit Nam cho phép nhân viên y tế thc hin các hành vi tr t t khi nào ? Trong xã hi Vit Nam, hiếu đ không còn giá tr nên con cái tước đot sinh mng ca cha m s được tung hô như mt anh hùng ? Vit Nam không tha nhn có khng hong y tế, ti sao bác sĩ li b đy đến ch hoc được dành cho quyn đnh đot ai sng, ai chết ?

Nhìn mt cách tng quát, tuy to được s thán phc, đng cm cao nơi nhiu người nhưng câu chuyn v "bác sĩ Khoa" hi nhiu hơn li. Cũng vì vy, gii hu trách phi lên tiếng, tuyên b câu chuyn"bác sĩ Khoa" là hư cu và s điu tra (4).

Nếu th tìm kiếm, đi chiếu c v thi gian ln ni dung nhng din biến liên quan đến câu chuyn v "bác sĩ Khoa" trên mng xã hi, có th tm phác ha li ngun gc scandal này như sau : Mt n Facebooker vn rt nhit tình trong quyên góp, h tr nhng người đang gp khó khăn vì đi dch Covid-19, đc bit là quyên góp, h tr các nhân viên y tế, bnh vin đã ng li chia bun vi mt bác sĩ mt c cha ln m, đng thi chia s nhng cm xúc ca cô v trường hp này

Nhng thông tin y trên trang Facebook ca cô đã được mt nhà báo thêm đu, thêm đuôi đ tr thành câu chuyn hoàn chnh, liên quan đến vic có bác sĩ quyết đnh hy sinh song thân nhm cu ba mng người khác gia đi dch (5).

Nhà báo y là ông Nguyn Đc Hin, Phó Tng biên tp báo Pháp Lut Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài chuyn làm báo, ông Hin còn là mt Facebooker thuc loi ni tiếng, có rt đông người đc, người theo dõi. T khi Covid-19 lan rng ti Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nào ông Hin cũng viết vài ba status, chia s c thông tin ln suy nghĩ, nhn đnh liên quan ti đi dch Covid-19. Câu chuyn "bác sĩ Khoa" gây rúng đng c mng xã hi ln dư lun vì nó được ông Hin gii thiu trên trang facebook ca ông.

Ông Hin lên tiếngxin li vì đã đ cm xúc đi trước, cùng lúc vi vic gii hu trách lên tiêng, tuyên b câu chuyn"bác sĩ Khoa" là hư cu và s điu tra.Tuy nhiên khác vi nhiu người đưa thông tin sai s tht lên mng xã hi nói riêng và Internet nói chung, bên cnh vic xin li, ông Hin còn tuyên b :Tôi tin vào điu tt(6) ! Trên thc tế, t lúc đt dch th tư bùng phát đến gi, ông Hin là mt trong nhng người thường xuyên c xúy cho điu tt trên trang Facebook ca ông.

Ông Hin không ch gii thiu thông tin, hình nh v vic người này, nhóm kia góp công, góp ca, giúp đ đng bào đang khn khó, kích thích mi người góp thêm công, ca, mà còn chia s nhiu suy nghĩ, nhn đnh ca ông v nhng bng chng cakhng hong y tế, khng hong kinh tế - xã hi trên din rng : Dân đói. Tháo chy nhưng gii hu trách không có kế hoch nào cu giúp. Cn được cu nhưng không có nơi nào đáp ng. Thm chí thân nhân trc tiếp mang nn dân đến bnh vin, bnh vin cũng không tiếp nhn !..

Ging như nhiu cơ quan truyn thông chính thc khác, ngay c t Pháp Lut Thành phố Hồ Chí Minh cũng không dám chia s nhng thông tin, suy nghĩ như ông Phó Tng biên tp ca h đã đưa trên Facebook kèm khng đnh hết sc t tin : Gia nhng ngày đau thương này (tôi có th b phê bình khi dùng t này, tôi biết ch)(7) C đc k nhng status ca ông Hin s thy, không nhng không th phê bình ông Hin, có th h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam đang ráng tìm thêm nhng người như ông Hin đ ngăn chn khng hong truyn thông dù khng hong y tế, khng hong kinh tế - xã hiđã hin din !

Khi s người nhim, s người chết vì Covid-19 ti Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Vit Nam nói chung tăng không ngng, qu là không d tìm được nhng người k chuyn có duyên, khiến đám đông va đng cm, va đng điu vi nhng nhc nh kiu như thế này ca ông Hin : Cm giác bt lc ca chúng ta khi mt người thân ch là cái móng tay so vi cm giác bt lc ca bác sĩ và áp lc đi vi nhng người có trách nhim trong chính quyn

Vi cách lng ghép thông tin và nhn đnh kiu đó, bao nhiêu người s nhn ra bt bình, tuyt vng vì cách thc qun tr, điu hành vô lý, bt cp đ đòi điu chnh cho hiu qu hơn KHÔNG PHI LÀ ĐIU TT ? Thm chí CÒN không phi là NGƯỜI TT vì cc đoan, không chu tin vào ĐIU TT ! Con s đó đã tăng rt nhanh và hiu qu rt rõ. Chng phi câu chuyn v "bác sĩ Khoa" khiến rt nhiu người mê mn trước nhng"NGƯỜI TT, VIC TT" và mt s người còn t nhn là h cm thy n "bác sĩ Khoa" hai mng đó sao ?

Còn cách nào tt hơn, khéo hơn trong vic ngăn chn khng hong truyn thông khi khng hong y tế, khng hong kinh tế - xã hi đã tr thành hin nhiên, khiến công chúng quên trách nhim ca h thng chính tr, h thng công quyn trong hoch đnh chiến lược phòng, chng dch, không h nghĩ gì, không h chun b gì đ tiếp sc, gi mng, gim đau thương cho nn dân nên mc đ ca thm ha càng ngày càng ti t, vì đ cao nhng tâm tình kiu như Chiến đu cùng dch bnh trong bnh vin có các chiến sĩ áo trng, nhng người lính s nâng gic linh hn đng bào(8) Còn bao nhiêu người nhn ra, tình trng "shipper" chuyn, trao tro ct như phát hàng là chuyn nh ?

Tương t, s có bao nhiêu người thy cn phi truy cu trách nhim ca lãnh đo công an, đi tượng l ra phi chu trách nhim chính khi tình trng lm dng hoàn cnh, nghch cnh, chèn ép, trn lt nhng gia đình có thân nhân t nn bi Covid-19 tr thành ph biến do nghe th th Mt cán b Phòng PA03 k : Anh Nam, Giám đc Công an thành ph rt phn n. Ch đo lc lượng phi làm rõ chiêu trò này, không đ cho tn ti Chc là không nhiu vì sau khi nghe ông Hin k chuyn, thiên h còn thy thêm rt nhiu người hưởng ng, thn thc : B đi C H, coi dân như cha m Cm đng quá. Chính quyn và quân đi hết lòng vì dân !

***

Mt s người bày t trên mng xã hi rng h tin và mun được thy ông Hin b h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam x lý vì scandal"bác sĩ Khoa". Nim tin và mong mun đó đt trên nhng trường hp như trường hp mi nht - an ninh ca Công an thành ph Đà Nng bt đu điu tra n ging viên Đi hc Duy Tân đã có nhng phát biu phiến din ! Tin và mun như thế du hu lý song dường như không có cơ s.

Loan báo rng rãi vic điu tra n ging viên Đi hc Duy Tân là mt cách ngăn chn khng hong truyn thông. Quan sát hot đng ca ông Hin và mt s ông, bà khác trên mng xã hi d có cm giác dường như đó cũng là mt cách ngăn chn khng hong truyn thông đ gim thiu tác đng ca khng hong y tế, khng hong kinh tế - xã hi ! Không phi t nhiên, sau scandal"bác sĩ Khoa", ông Hin vn rt t tin tuyên b TIN VÀO ĐIU TT và tiếp tc gii thiu NGƯỜI TT, VIC TT !

Dường như nhiu sai lm trong phòng, chng dch Thành phố Hồ Chí Minh đang lp li ti mt s đa phương khác, trong đó có Hà Ni. Ví d, ngoài vic phi có Giy đi đường do nơi làm vic cp theo mu đã được qui đnh, giy này còn phi được chính quyn phường nơi đương s làm vic xem xét, phê duyt (9) ! Bao nhiêu người tin rng nhng yêu cu này s hn chế lây nhim Covid-19 ? Tuy nhiên c yên tâm, bt k thế nào, đa s công chúng vn tiếp tc được dn dt, t nguyn đ được dn dt, đinh ninh vào ĐIU TT mà quên c thc ti ln tương lai ! Ngăn chn khng hong truyn thông bng c bo lc và ĐIU TT qu là sáng sut, tài tình !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 09/08/2021

Chú thích

(1) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/dieu-tra-video-giang-vien-dai-hoc-phat-ngon-phien-dien-ve-cong-tac-phong-dich-763804.html

(2) https://www.facebook.com/NhatKyYeuNuocVN/posts/4222631971106613

(3) https://tienphong.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-khong-de-xay-ra-khung-hoang-y-te-post1360980.tpo

(4) https://tuoitre.vn/so-y-te-vu-bac-si-rut-ong-tho-cua-ba-me-nhuong-cho-san-phu-la-hu-cau-20210808125722448.htm

(5) https://www.facebook.com/nganha.tran.35/posts/10158792168402144

(6) https://www.facebook.com/bocuhung/posts/10159768340824090

(7) https://www.facebook.com/bocuhung/posts/10159766683209090

(8) https://www.facebook.com/bocuhung/posts/10159767343534090

(9) https://www.youtube.com/watch?v=5auAEIOS8No&ab_channel=VTCNOW