Tập Cận Bình trọng Đảng hơn Kinh tế

nước M, nếu c phiếu các công ty k thut hàng đu như Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook ln lượt tt giá trong my tháng ri không ngóc đu lên được, thì tt c mi người phi lo lng. Nhng xí nghip thành công nht cùng xung thì c nn kinh tế không hy vng đng vng.

tcb1

T tháng 11 năm 2020, Tp Cn Bình đã đánh nhng công ty k thut phát trin mnh nht nước và đang bành trướng th trường ra khp thế gii.

Trung Quc thì khác. Tp Cn Bình đã đánh ph đu các công ty Alibaba, Ant, Tencent, Didi, vân vân, nhng công ty k thut phát trin mnh nht nước và đang bành trướng th trường ra khp thế gii. Ai cũng thy Đng Cng sn đang cht chân cht tay nn kinh tế Trung Quc. Nhưng Tp Cn Bình không quan tâm. Vì mi lo s mt ca Tp là bo v đa v đc quyn thng tr ca Đng.

K t tháng 11 năm 2020, Bc Kinh đã đánh các công ty k thut s dng internet trong thương mi 50 ln.

Cui năm ngoái Tp bt đu ra tay, nhm vào Ant Group, mt chi nhánh ca Alibaba. Alibaba do Mã Vân (Jack Ma) thành lp năm 1999, sau chuyến đi M, ln đu tiên chng kiến hin tượng internet năm 1995. Alibaba đng đu v mua bán trên mng (e-commerce), đã bành trướng sang các nước Đông Nam Á, n Đ, Châu Phi, qua M và Âu Châu.

Ant Group (Mã Nghĩ Tp Đoàn 螞蟻集團) cung cp các dch v cho th trường mua bán trên mng, đc bit là vic tr tin, thanh toán gia các ngân hàng qua h thng tin hc. Tháng 11, Ant chun b phát hành c phn ln đu tiên (IPO) trên các th trường chng khoán Singapore, Hng Kông và Thượng Hi, d trù s thâu $37 t m kim tin vn quc tế. Bng nhiên, Bc Kinh ra lnh ngưng ; ri bt buc phi thay đi cơ cu và hot đng đ được Ngân Hàng Nhân Dân kim soát cht ch hơn, như kiểm soát các ngân hàng.

Sau phát súng m đu trên, các công ty b nhm tiếp là Alibaba và Tencent, b tra hi vì đc quyn quá mnh. Mã Vân, b mt ca Alibaba phi lánh mt trong ba tháng tri không ra trước công chúng, sau khi công ty b pht $2.8 t m kim. Tr giá sáu công ty k thut đng hàng đu Trung Quc đã gim 40%, mt $1,100 t đô la. Ging như mt công ty Apple t nhiên biến mt !

Tencent (Đng Tn, 腾讯) b t cáo là u đc" gii tr bng nhng trò chơi đin t. Thành lp năm 1998, đây là công ty k thut đu tiên Trung Quc đã đt được tr giá $500 t m kim, vào năm 2018. Tencent, được đánh giá là có c sáng to" bc nht thế gii, bao trùm nhiu lãnh vc, có gn 600 công ty nh, ngoài trò chơi đin t. Sau khi t báo Tin Kinh tế Hàng ngày ca Tân Hoa Xã gán ti là bán "thuc phin tin hc" đ làm giu, tr giá ca Tencent gim mt $100 t đô la trong vòng 48 gi.

Gn đây nht là v tn công vào Didi Global, Tích Tích Xut Hành (滴滴出行) (tích tích bt chước tiếng xe chy). Công ty này lúc ra đi năm 2012 ly tên Tích Tích Đ Xa (Didi Dache - 嘀嘀打) làm công vic đón khách thay taxi như Uber bên M. Trong mt năm Tích Tích đã chiếm 55% th trường gi xe bng đin thoi di đng. Năm 2016 đã đánh bi và mua luôn công ty Uber Trung Quc.

Hơn mt ngày sau khi Didi phát hành c phn ln đu New York, thu vào 4,4 t đô la vn mi, Bc Kinh tuyên b m cuc điu tra. Vn đ nêu ra là các d kin cá nhân ca 377 triu hành khách được công ty dùng ra sao. Tr giá c phiếu gim ngay 5%. Hai ngày sau, chính quyn ra lnh các hãng đin thoi di đng không cho phép Didi dùng đ gi xe na. Giá tr th trường Didi mt thêm 22 tỷ đô la, tt 20 phn trăm. Nhưng nhân v này các công ty k thut cao đu b v lây ; vì gii đu tư không biết ông Tp Cn Bình s còn đánh ai khác ! Trong cùng ngày, bn công ty, Tencent, Alibaba, Meituan (M Đoàn, ) vàKuaishou (Khoái Th,快手) đã b mt tng cng 60 t đô la ! Trong năm nay, các công ty Trung Quc bán c phn M đã thâu được 15 t m kim. Nhiu nhà đu tư đã mt tin.

Ngoài ra, các công ty giao hàng qua đin thoi, giao thc ăn khách hàng đt tim, đến ngành đa c hot đng trên mng, đu b nhà nước hi thăm ! Ngày 24 tháng By, Tp Cn Bình tn công đến các công ty "dy hc trên mng" (online-education) đang phát trin nhanh nht thế gii nhm vào các hc sinh trung, tiu hc nhiu nht. T nay, h không được"kèm tr" vi mc đích kinh doanh na, phi đóng vai giáo dc "bt v li".

Nhng công ty bên Trung Quc b tn công đu nm trong lãnh vc tin hc, mng lưới, theo gót các sáng kiến đã được thương mi hóa thành công Âu, M. H nm trong nn kinh tế dch v, không thuc ngành sn xut. Dch v là mt ngành m ca cho tương lai. Và h đu là các cơ s kinh doanh tư nhân. Đó là lý do chính khiến h "lãnh búa" ca Đảng cộng sản.

Năm ngoái Tp Cn Bình đã đăng mt bài trên tp chí Cu Th (Qiushi, 求是) ca Đảng cộng sản, cho biết ông đt ưu tiên cho các ngành sn xut, chế to, đi đa s là các doanh nghip nhà nước. Ông công nhn Trung Quc s "mã hóa" vi tin hc và trí khôn nhân to, nhưng "Chúng ta không quên rng nn kinh tế thc, vi các công nghip chế hóa, là căn bn không th b qua được". Trung Quốc đang h tr các ngành chế to cht bán dn, pin đin dùng trong xe hơi, khí c vin thông và máy bay, mong dui kp M, Nht Bn, Nam Hàn.

Nhưng trong quá trình phát trin kinh tế hai thế k qua, các nước đu theo ba giai đon. Trước hết là kinh tế nông nghip, đn rng và khai m phi nhường ch cho các ngh chế to hàng hóa bng máy móc. Tiếp theo, các ngành dch v s càng ngày càng quan trng, các công nghip chế to gim bt phn quan trng.

Các nước Âu M và Nht Bn, Hàn Quc, Đài Loan, vân vân, đã tri qua kinh nghim phát trin như vy. Nhng công ty tin hc không cn nhiu máy móc nng n và s dng nhiu công nhân như các công ty chế to, nhưng kiếm li gp bi. Công ty Facebook tr giá gp 11 ln công ty Micron, mà ch dùng s nhân viên bng mt na. Công ty Ant Group giá tr gp 20 ln công ty SMIC ca chính ph Trung Quc, chuyên làm cht bán dn.

Trung Quốc ch rút kinh nghim phát trin ca chính h. Khi kinh tế còn ch da vào nông nghip, nhà nước tr cp các xí nghip quc doanh đ m mang công nghip. Mt nn kinh tế vươn lên t mc đ rt thp thì người ta chng kiến cnh tiến b nhanh rt ngon mc. Nhưng Trung Quốc vn tiếp tc đ tin vào các công nghip chế to mc dù hiu qu gim dn dân. Cho nên đã gây ra cnh đu tư tha, vô ích, vi các cơ xưởng, đường sá, phi trường không cn thiết và trong thc tế không dùng ti. C tiếp tc chính sách này, Trung Quốc s tiếp tc sn xut trong khi trong nước không tiêu th hết, càng l thuc vào th trường quc tế. Mà s tin n ca các công ty cht đng ngày càng cao, đe da c h thng ngân hàng.

Nhưng Tp Cn Bình suy nghĩ khác. Nn thương mi trên mng càng phát trin, t vic mua bán hàng đến vic gi xe taxi, các hot đng gii trí trên mng, cho ti thanh toán tin bc trên mng, vân vân, thì lãnh vc tư doanh này càng mnh hơn. H s nh hưởng trên người dân nhiu hơn. Phi làm cách nào chn bt thế lc ca tư doanh thì mi bo v được vai trò "lãnh đo" ca Đảng cộng sản !

Nhng trn đánh vào Alibaba, Tencent, Ant Group, Didi, là nhng đòn ph đu đ nhc cho các doanh nhân nh rng trên đu h còn có Đảng cộng sản. Ngay mt đng viên lâu đi như Mã Vân, đã lp chi b khp công ty, cũng cn được nhc nh ! Và cũng nhc nh luôn c dân chúng Trung Quc đng quên lúc nào cũng có Đng ngi trên đu mình !

Trong lúc đánh ti tp nhng doanh nghip k thut cao nht nước, Tp Cn Bình vn tiếp tc bao cp các doanh nghip nhà nước bng tin bc, các ưu quyn và các bin pháp bo v th trường ngăn chn hàng ngoi quc. Mc tiêu vn là bo v quyn li ca các cán b, đng viên.

Mt điu hài hước là trong khi lo chng li s bành trướng ca Trung Quốc trên thế gii, nhiu người lãnh đo M cũng b mt các quy tc ca nn kinh tế tư bn, t do, bt đu áp dng mt s chính sách kinh tế ch huy !

Ba bn năm trước, chính ph M đã đánh thuế nng trên hàng nhp cng, k c hàng t các nước đng minh, tính toán rng s nh thế gim bt thâm thng mu dch. Kết qu là bây gi s thâm thng càng cao hơn ! Chính ph bây gi s tr cp các nhà sn xut trong nước, t cht bán dn ti pin đin cho xe hơi, ly lý do cn bt l thuc vào hàng nước ngoài, mt mi lo phát sinh vì bnh dch Covid-19 ! Chưa biết hu qu ca chính sách này ra sao.

Có điu may mn, là vic phân b tài nguyên trong nn kinh tế M vn còn nm trong tay tư nhân, qua các th trường chng khoán và h thng tài chánh tư. Trung Quốc thì ngược li, Đảng cộng sản nm tt c các ngun vn, li còn ngăn cn tư nhân khi h gây vn t nước ngoài. Tương lai kinh tế Trung Quc s lãnh hu qu !

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 09/08/2021