Song Chi - Có phải Hoa Kỳ đang suy yếu?

Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai quốc gia hùng mạnh nhất, đóng vai trò lãnh đạo thế giới tự do là Hoa Kỳ. Và do vị thế của Hoa Kỳ, sự hùng mạnh hay suy yếu của quốc gia này sẽ ảnh hưởng đến cục diện chính trị trên thế giới. Có nhiều nhà báo, nhà bình luận quốc tế cho rằng hiện nay sức mạnh và cả vị thế lãnh đạo thế giới của Hoa Kỳ đã suy giảm, nhận định đó đúng hay sai? Đâu là những thử thách lớn nhất cả về đối ngoại và đối nội mà Hoa Kỳ phải đối mặt? 

Phần 1: “Hoa Kỳ đứng trước những thử thách lớn về đối nội, đối ngoại” Khách mời: nhà báo Ngô Nhân Dụng từ California, Hoa Kỳ và kỹ sư, thành viên ban lãnh đạo Tập Hợp Dân chủ Đa Nguyên, ông Nguyễn Gia Kiểng từ Paris, Pháp.

 

Tự Lực Bookstore