Cách mạng tháng 8/1945 là của ai, do ai và vì ai ? (Thiện Ý)

Câu tr li tng quát cho tiêđ trên là : Cách mng tháng 8 năm 1945 là cĐng, do Đng và vì s nghip xây dng xã hi ch nghĩa cĐng cng sn Vit Nam. H qu là, Đảng cộng sản Việt Nam đã gt hái thành qu bướđu, còn nhân dân, dân tc, đt nước Vit Nam thì nhn lãnh hu qu bi thm kéo dài nhiu thp niên sau đó.

cachmang1

n kiếm ca vua BĐi bàn giao li cho chính quyn Cách mng trong bui l thoái v 30/8/1945 (Chú thích ca Bo tàng lch s quân s Vit Nam, 8/2020).

I. Cách mng tháng 8 năm 1945 là cĐng, do đng và vì s nghip cĐảng cộng sản Việt Nam

1. Lch s Cách mng tháng 8 – 1945

Theo Wikipedia.vn, đon viết v "Lch s Cách mng tháng 8/1945" có đon (xin trích nguyên văn) :

"Cách mng tháng Tám còn gi là tng khi nghĩa tháng Tám là tên gi ngành s hc chính thng ti Vit Nam hin nay dùng đ ch vic phong trào Vit Minh tiến hành khi nghĩa chng Đế quc Nht Bn, buĐế quc Vit Nam bàn giao chính quyn trung ương và cáđa phương và buc BĐi phi thoái v trong tháng 8 năm 1945.

Vic chuyn giao quyn lđược Chính ph Đế quc Vit Nam thc hin cơ bn trong hòa bình, ít có đng đ dù xy ra tranh chp vi lc lượng Nht, Đi Vit, Hòa Ho...  mt s đa phương. Tr mt s đa phương tnh l như Hi Ninh (nay thuc Qung Ninh), Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Vĩnh Yên nm trong tay cáđng phái khác như Đi Vit, Vit Nam Quc dâĐng... và quân Tưởng Gii Thch (Trung Quc) ; ch trong 10 ngày, cơ s chính quyn Vit Minh đã được thiết lp trên toàn b các tnh l trên khp Vit Nam (mun nht 28/8 : Đng Nai Thượng, Hà Tiên), hu hếđa phương trong c nước. Mt s nơi có khó khăn hơn như Hà Giang, quân Tưởng Gii Thch bc rút quân Nht (29/8) và gii phóng luôn tnh này, Cao Bng (giành chính quyn 21/8 nhưng sau đó quân Tưởng tràn vào), Lng Sơn (giành chính quyn sau đó quân Tưởng Gii Thch tràn vào, tháng 10 mi thành lp chính quyn cách mng), Vĩnh Yên (Quc dâĐng nm gi), Hi Ninh  Móng Cái (Vit Nam Cách mnh Đng minh Hi nm), mt s đa bà Qung Ninh (do Đi Vit, Vit Nam Cách mnh Đng minh Hi nm),  Đà Lt (quân Nht còn kháng c mnh như ngày 3/10)...

Kết qu ca cuc cách mng là ngày 2 tháng 9 năm 1945, H Chí Minh đc bn Tuyên ngôĐc lp Vit Nam, khai sinh ra nước Vit Nam Dân ch Cng hòa, đng thi cũng chm dt chế đ quân ch chuyên chế tn ti sut 2.000 năm trong lch s Vit Nam. Sau đó, Vit Nam Dân ch Cng hòa t chc Tng tuyn c năm 1946 trên phm vi c nước…" (hết trích)

Lch s trên dù da theo tài liđa phn do các s gia cĐảng cộng sản Việt Nam viết, song tương đi khách quan. Mt khách quan đáng lưý là Đảng cộng sản Việt Nam tha nhn cu"Cách mng tháng 8/1945" Vit Minh (cộng sản) đã cướp chính quyn t vương quyn BĐi, ch không phi t Phát-Xít Nht hay thc dân Pháp.

2. Nhđnh : Cách mng tháng 8/1945 là của Đảng, do Đảng và vì s nghip xây dng xã hi ch nghĩa cđng cộng sản ti Vit Nam

Vì cuc Cách mng tháng 8 năm 1945 do Vit Minh (mt t chc trá hình cĐảng cộng sản Việt Nam) mà ngườđng đu là ông H Chí Minh, mđng viên cộng sản Đ tam quc tếđã ch đo pháđng, tiến hành. Mc tiêu trước mt là đ cướp chính quyn t chế đ vương quyn Vit Nam (vi vua BĐi), khđu tiến trình thc hin s nghip ti hu cĐảng cộng sản Việt Nam, là xây dng chế đ xã hi ch nghĩa mai hu ti Vit Nam (Giai đođu ca ch nghĩa cng sn). Cuc cách mng này tương t như cuc cách mng Tháng 10 Nga năm 1917 (Cách mng xã hội chủ nghĩa Nga), dưới s lãnh đo ca lãnh t cng đng Bolshevik Nga Vladimir Ilyich Lenin, đã cướđược chính quyn Nga hoàng Nikolas II, thiết lp Liên bang Cng hòa xã hi ch nghĩa xô-viết (gi tt là Liên-Xô).

Đây là nước cng sn (xã hi ch nghĩa) đu tiên trên thế gii. Có khác chăng là Lenin và đng cộng sản Bolshevik Nga, sau khi cướđược chính quyn mt thi gian ngn, đã thiết lp ngay mt chế đ xã hội chủ nghĩa. Trong khi H Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam sau khi cướđược chính quyn, mi khđu quá trình thc hin s nghip xây dng xã hội chủ nghĩa. Vì khong mt năm sau Cách mng tháng 8/1945, Đảng cộng sản Việt Nam dưới mt n Vit Minh đã phi tm thi thiết lp chế đ "Vit Nam Dân ch Cng hòa" (ngy dân ch, ngy cng hòa) theo ch nghĩa dân ch tư sn.

S khác bit này là do :

1) bi cnh lch s Vit Nam lúđó (Vua BĐi mi tiếp nhn ch quyđc lp t Phát-xít Nht tháng 3/1945, ch ít tháng trước khi Nht trong phe trđu hàng phe Đng minh, kết thúc Thế Chiến II) khác nước Nga (đang là nước Nga quân chđc lp, hòa bình, kinh tế tư bn ch nghĩa).

2) Thc lc cĐảng cộng sản Việt Nam lúđó còn yếu thế so vi các lc lượng quc gia, dân tc, dân ch.

3) Đi vi nhân dân trong nước, ch nghĩa cng sn còn xa l và còđược nhiu người dân Vit Nam loan truyn như là mt ch nghĩa ngoi lai "Tam vô" (vô gia đình, vô t quc, vô tôn giáo).

4) Đi vi thế gii, ch nghĩa cng sđang b coi là mt him ha chung ca nhân loi sau Thế chiến II.

Chính vì vy, ông H và Đảng cộng sản Việt Nam đã phi tìm cách che du b mt cng sn bng t chc Vit Minh (viết tt ca Vit Nam Đc LĐng Minh hi) ; tuyên b gii táđng cng sn. Đng thi, ngy dân tc vi chiêu bài chng ngoi xâm (chng thc dân Pháp, đánh đui phát-xít Nht) đ giành đc lp dân tc. Chính nh chiêu bài ngy trang này, ông H và Đảng cộng sản Việt Nam đã huy đng được lòng yêu nước, tinh thn chng ngoi xâm, giành đc lp dân tc ca mi tng lp nhân dân Vit Nam. H đã thành công bướđu là huy đng được sc mnh qun chúng xung đường biu tình  nhiu nơi, trong nhiu ngày vào tháng 8/1945 và đã cướđược chính quyn nhanh gn, d dàng, íđ máu. Mc du lúđó lc lượng đng viên cng sn Vit Nam được biết ch khong 5000 người. Các lc lượng quc gia dân tc dân ch lãnh đo kháng chiến chng Pháp v s lượng đông hơn nhiu, nhưng  thế phân tán.

II. H qu ca cuc Cách mng tháng 8 năm 1945

Thc tế lch s cho thy, cuc Cách mng tháng 8 năm 1945, Đảng cộng sản Việt Nam đã gt hái thành qu bướđu là cướđượ chính quyn. Trong khi nhân dân, dân tc và đt nước Vit Nam phi gánh chu nhiu hu qu tàn hi kéo dài trong nhiu thp niên sau đó.

1. Đng cộng sản Việt Nam gt hái thành qu bướđu

Đó là Đảng cộng sản Việt Nam dưới mt n Vit Minh đã cướđược chính quyn t vương quyn BĐi, mc dù không thiết lp ngay được chế đ xã hi ch nghĩa, do điu kin khách quan cũng như ch quan chưa thun li.

Như vy là Đảng cộng sản Việt Nam dù  thế yếu so vi các chính đng quc gia dân tc dân ch, nhưng nh khéo ngy trang che du b mt cng sn, đã huy đng được lòng yêu nước, tinh thn chng ngoi xâm ca nhân dân. Đng thi, biết li dng thi cơ giao thi, cáđng viên cộng sản có tính t chc, tinh thn chiếđu cao, nêđã thành công trong bướđu là cướđược chính quyn, tuy chưa th thc hiđược mc tiêu ti hu là xây dng chế đ xã hội chủ nghĩa. Vì thế Đảng cộng sản Việt Nam đã bđc dĩ phi liên hip vi các lc lượng quc gia dân tc dân ch, thành lp chính ph liên hip Quc-Cng, hình thành chế đ ngy dân ch, ngy cng hòa (Vit Nam Dân Ch Cng Hòa) trên nn tng Hiến pháp năm 1946, đ che mt thế gii, la m nhân dân. T đóĐảng cộng sản Việt Nam tiếp tc s dng các b mt ngy to nàđ theo đui cuc kháng chiến 9 năm chng Pháp cui cùng (1946-1954), cướđược chính quyn na nước Min Bc, bđu xây dng xã hi ch nghĩa. Sau đóĐảng cộng sản Việt Nam pháđng chiến tranh cng sn hóa Min Nam, song vn ngy trang dưới ngn c "kháng chiến chng M cu nước, gii phóng dân tc". Sau 21 năm (1954-1975) tiến hành chiến tranh, Đảng cộng sản Việt Nam đã cướđược chính quyn chính thng quc gia Vit Nam Cng Hò Min Nam (kế tha chính danh quyn bính quc gia ca vương quyn BĐi), cng sn hóa c nước. Đây chính là thành qu sau cùng khđi t cuc Cách mng tháng 8/1945 cướđược chính quyn, do Đảng cộng sản Việt Nam ch đo thc hin, dưới mt n Vit Minh. Đây cũng là mc tiêu cui cùng cĐảng cộng sản Việt Nam đã đđược, bđu minh danh chế đ "Cng hòa Xã hi ch nghĩa Vit Nam" không cn che du, sau ngà"Gii phóng Min Nam" vào ngày 30/4/1975. Như vy Cách mng tháng 8/1945 rõ ràng là của Đảng, do Đảng và vì s nghip xây dng xã hi ch nghĩa cĐảng cộng sản Việt Nam ch không phi vì c lp-T do-Hnh phúc" cho dân tc và nhân dân. Vì "T quc xã hội chủ nghĩa Liên Xô" cĐảng cộng sản Việt Nam, khác và đi kháng v"T quc Vit Nam quc gia dân tc ch nghĩa Vit Nam". Vì vy

2. Hu qu Cách mng tháng 8/1945, nhân dân, dân tc và đt nước Vit Nam phi gánh chu là gì ?

Sau đây là mt s hu qu bi thm khđi t Cách mng tháng 8/1945 :

1) Vit Nam mt cơ hi giành và gi đc lp rt sm, so vi các nước thuđa ca cáđế quc như Anh, Pháp trong vùng cũng như trên thế gii

Vì Cách mng tháng 8/1945, Vit Minh (cộng sản) đã cướp chính quyn t vương quyn BĐi mđược phát-xít Nht trao tr đc lít ngày, sau khi Nhđo chánh Pháp ngày 9/3/1945. Vua BĐi người tha kế chính danh chế đ vương quyn Vit Nam, đã tiếp nhn ch quyn và đc Tuyên ngôđc lp ngày 11/3/1945 (1), ra chiếu ch son tho Hiến pháp (2). Đng thi, mt chính quyn quc gia đc lđã hình thành ngày 17/4/1945 (Chính ph Trn Trng Kim). Chính quyn nàđã công b và thc hin ngay quc kế dân sinh được hoch đnh. Trước hết vào ngày 4/5/1945, chính ph Trn Trng Kim quyếđnh quc hiu mi là Đế Quc Vit Nam, ch không dùng các danh xưng An Nam, Đi Nam hay Đi Vit. Kinh đô Huế đượđi thành Thun Hóa. Ngày 2/6/1945, chính ph chn quc k Vit Nam nn vàng, ba sđ theo hình qu ly. Quc ca là bà"Đăng đàn cung"…

Thc tế như vy, Vit nam đã giành và có th gi đượđc lp rt sm, t tháng 3/1945 (có th là sm nht so vi mt s thuđa khác trong vùng) (3) ; nếu như Vit Minh (cộng sản) không làm cách mng tháng 8/1945 cướp chính quyn. Vì tình hình quc tế lúđó đã đi thay. Vào thi khong sau khi Thế chiến II kết thúc, ch nghĩa thc dân cũ bước vào thi k cáo chung, đã buc cáđế quc cũ như Anh, Pháp, Tây ban nha, B đào nha sm mun phi trao tr đc lp cho các nước thuđa. Trong bi cnh này, Vit Nam nhđnh s gi vng đượđc lp, Pháp không th quay tr li cướp nước ta mt ln na.

Thc tế lúđó, s dĩ Pháđã theo chân quâđi Anh vào Vit Nam gii gii quân Nhđ tái lp chế đ thuđa, có th là vì nhu cu chiến lược toàn cu mi hình thành sau Thế Chiến II (Chiến tranh ý thc h toàn cu gia cng sn ch nghĩa v