Căng thẳng giữa Mỹ - Trung sẽ đi về đâu ?

+ Trung Quốc càng ngày càng thể hiện chính sách bá quyền

+ Trung Quốc vi phạm nhân quyền rất trầm trọng tại Tân Cương, Hồng Kong, Tây Tạng.


 

Nguồn : Hoangbach Channel 01/04/2021