Việt Nam xem giá trị dân chủ, nhân quyền như kẻ thù - Võ Ngọc Ánh

Các giá tr ph quát, cơ bn ca con người v dân ch, nhân quyn b h thng chính tr ca Vit Nam biến thành k thù ca chế đ. Điu này khiến quc gia tn nhiu ngân sách, công sc đ đi phó, đ phòng, đến bt b, b tù.

danchu1

T phi sang : Phm Chí Dũng, Nguyn Tường Thy, Lê Hu Minh Tun, Lê Anh Hùng, Phm Đoan Trang, H S Quyết. Vit Nam vn đang b tù nhng nhân vt này. (Photo Tp hp t Facebook)

Do đó, Vit Nam không xng đáng đ đ được bu vào Hi đng Nhân quyn Liên Hip Quc.

Vi phm nhân quyn vi chính người dân

Ngày 22/2, ti cuc hp thường k ln th 46 ca Hi đng Nhân quyn Liên hip Quc Geneva, ông Phm Bình Minh, Phó Th tướng kiêm B trưởng B Ngoi giao đưa ra thông báo, Vit Nam s ng c vào Hi đng Nhân quyn nhim k 2023 2025.

Trước đó, t năm 2014 2016, Vit Nam ln đu tiên được bu vào ca Hi đng này. Đáng bun tình hình nhân quyn Vit Nam t đó đến nay không h được ci thin. Các ch du trên thc tế đu cho thy nhân quyn ti Vit Nam ngày càng đi xung vi hàng lot các v bt b trong các năm qua.

Vi phm v nhân quyn ca Cng Sn Vit Nam vi chính người dân trong nước ngày càng nghiêm trng. Không th không nhc đến rng sáng ngày 9/1/2020, chính quyn thành ph Hà Ni tn công vào thôn Hoành, xã Đng Tâm, huyn M Đc khiến bn người b chết. Sau đó là nhng bn án rt nng cho chính các nn nhân vi cáo trng cho chính quyn nhào nn nên.

Nó d dàng được thy qua vic bt, x tù nng ba nhà báo ca Hi Nhà báo Đc lp, ch vì h bày t suy nghĩ trong ôn hòa. Bt nhà báo Phm Thành, vì ông có nhng bài viết, sách v ông Nguyn Phú Trng. Bt ba m con bà Cn Th Thêu vì h lên tiếng bo v, giúp đ nn nhân trong các v vic tranh chp đt đai vi chính quyn. Đưa Phm Đoan Trang, mt nhà hot đng, tác gi không mt mi đ ph biến các giá tr dân ch, nhân quyn cho người dân bng mt ngôn ng d hiu vào ngc. Đu năm 2021, tòa án tnh Hu Giang xét x nhà hot đng Đinh Th Thu Thy vi bn án by năm tù ch vì cô nói lên trăn tr ca mình trên mng xã hi

Trong năm 2020, Vit Nam đã bt gi 66 người, và đã có 62 người b kết án. Hin Vit Nam đang giam gi khong 250 tù nhân lương tâm.

Đánh giá v tình hình nhân quyn Vit Nam trong năm 2020, theo T chc Theo dõi Nhân quyn (Human Rights Watch HRW), "Vit Nam tiếp tc vi phm mt cách có h thng các quyn dân s và chính tr cơ bn".

Ngày 8/1 năm nay, bà Rivina Shamdasani, phát ngôn viên ca Cao y Nhân quyn Liên Hip Quc cũng đã nhn đnh, "Vit Nam gia tăng đàn áp".

T chc Freedom House vào ngày 3/3, đã công bbáo cáo, xếp Vit nam vào nước "không có t do" vi 19 trên thang đim 100. Trong đó quyn t do chính tr Vit Nam ch đim 3, và quyn t do dân s vi đim s 16. Trong tình hình nhân quyn ti t, Vit Nam mt mt đim so vi đánh giá cũng ca t chc này vào năm ngoái.

Có quá nhiu vn đ k húy vi nhà cm quyn, được lý gii mp m đ d b bt b, kết ti trong các điu 109, 116, 331 ca B Lut Hình s 2015. Đc bit điu 117, ca b lut này đ kết án nhiu người trong các bn án nng n được thy trong trong hai năm qua.

Xem Hi đng Nhân quyn như lp sơn che mt vi phm

Trước hàng lot vi phm v nhân quyn trng trn ngay chính vi người dân trong nước, nên tiếng nói ca Vit Nam v dân ch, nhân quyn ra bên ngoài không dt khoát, thiếu trng lượng. Vit Nam như mù mt vi các vi phm nhân quyn Tân Cương, Tây Tng, Hng Kông, Myanmar Do đó, Vit Nam chưa th hin s có đóng góp tích cc cho nhân quyn trên phm vi thế gii.

Bt chp mt thc tế bê bết trong nước, s th hin nht nhòa trên bình din quc tế, ông Phm Bình Minh vn c gng gượng ép đng nht vic kim soát tt dch bnh trong nước là thúc đy được quyn con người.

Ông Phm Bình Minh đưa thành qu kim soát đi dch Covid 19 Vit Nam là đm bo quyn con người tht không tha đáng. Trên thc tế, Vit Nam ly lý do ngăn nga dch bnh đ vi phm quyn t do ca công dân mt cách quá đáng. Thc trng Vit Nam là gì ? Là hăng vi thành tính chng dch đ vi phm quyn t do ti thiu vn rt hn hp, b qua các li ích, công sc khác ca người dân.

Do đó, ông B trưởng B ngoi giao nếu có s t tế không nên đng nht gia chng dch và nhân quyn. Như thế s thành tht hơn.

Vic c chen chân vào Hi đng Nhân quyn ca Vit Nam xem ra ging như vic to lp sơn đ che mt s vi phm các giá tr cơ bn ca con người thay vì đ hc hi, sa cha.

Ch đến khi chính quyn Vit Nam chm dt xem các giá tr dân ch, nhân quyn như k thù ; loi b vic canh chng, sách nhiu, bt b, b tù nhng nhà hot đng trong lĩnh vc này ; lúc đó s rt xng đáng đ Vit Nam ng c và được tôn trng trong hi đng v nhân quyn.

Võ Ngọc Ánh

Nguồn : VOA, 09/03/2021