Hoàng Bách Channel: "Dân Chủ Muốn Cải Tổ Về Luật Bầu Cử"

Thảo luận hàng tuần trên kênh Hoàng Bách Channel cùng ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách. Chủ đề chính:

- Lên án bản án bạo ngược của chính quyền CSVN đối với người dân Đồng Tâm.

- Tổng thống Joel Biden ủng hộ việc cải tổ luật bầu cử ở Mỹ hiện tại qua góc nhìn, phân tích cùng ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân.

- Việt Nam trong hiện tại và tương lai có thể học gì từ hệ thống chính trị Mỹ hiện tại.