Hội Luận:"Những Sự Kiện Tổng Thống Trump Làm Năm 2020." - HoangBach Channel

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận cuộc hội luận hàng tuần giữa các ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách, được phát trên kênh HoangBach Channel. Chủ đề lần này là nhìn lại những sự kiện lớn trong năm 2020: