Thảo Luận Ông Nguyễn Gia Kiểng, Ông Đinh Xuân Quân Và Ông Hoàng Bách: "Biden sẽ làm gì ?"

Chúc mừng tân tổng thống Mỹ Joe Biden. Xin giới thiệu đến độc giả cuộc thảo luận giữa các ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân, và ông Hoàng Bách về nước Mỹ thời kỳ hậu Donald Trump: