Hội Luận Ông Nguyễn Gia Kiểng & Ông Đinh Xuân Quân:"Tạo Sợ Hãi, Chia Rẽ Giúp Trump Thắng Cử" - Hoàng Bách Channel

Giới thiệu đến độc giả cuộc thảo luận giữa ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Đinh Xuân Quân, vào thứ tư hàng tuần, do ông Hoàng Bách thực hiện và được phát trên Hoang Bach Channel: