Audio Thông Luận: "Bài học từ Liên Xô : Vì sao cần có đối lập dân chủ ?"

Xin giới thiệu đến độc giả Thông Luận audio bài viết "Bài học từ Liên Xô: Vì sao cần có đối lập dân chủ?" của Việt Hoàng, được thực hiện bởi Cang Xuân: