Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc !

Lời lừa dối hoành tráng
Phạm Đình Trọng, 03/08/2020

Thể chế cộng sản tồn tại bằng bạo lực của công an đàn áp dân và bằng tuyên truyền của tuyên giáo lừa dối dân. 90 năm lừa dối, ngành tuyên giáo đúc kết bằng lời lừa dối trắng trợn nhất, vô liêm sỉ nhất :  Tuyên giáo phải nhằm khai hóa văn minh cho dân tộc. Lời lừa dối hoành tráng nhất của 90 năm tuyên giáo.

tuyentruyen0
Những trí tuệ lớn khai dân trí cho dân và khai đảng trí cho đảng đều bị tuyên giáo vu tội vu vơ, đánh vùi, đánh dập. Ảnh minh họa Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (trái) và Giáo sư Hoàng Xuân Hãn tại Paris năm 1989

Khai hóa văn minh cho dân tộc nhưng những tinh hoa, trí tuệ sáng chói nhất của dân tộc đã bị tuyên giáo diệt trừ man rợ. Những nhà văn hóa của dân trong Nhân Văn - Giai Phẩm là những trí tuệ lớn trong dân đi đầu khai dân trí cho người dân, cho xã hội. Những đảng viên cộng sản trong vụ Xét lại chống đảng là những trí thức lớn trong đảng khai đảng trí cho đảng. Những trí tuệ lớn khai dân trí cho dân và khai đảng trí cho đảng đều bị tuyên giáo vu tội vu vơ, đánh vùi, đánh dập. Những nguồn sáng lớn nhất của đất nước, những nhân cách đẹp nhất của dân tộc đều thân tàn ma dại.

Những tia sáng le lói của văn minh bị dập tắt, cả xã hội Việt Nam 90 năm qua chìm đắm trong bóng tối Trung cổ của thế quyền cộng sản và thần quyền Mác Lê. Đảng cộng sản Việt Nam đã biến học thuyết Mác Lê thành tôn giáo Mác Lê để đầu độc dân, thành thần quyền Mác Lê để cai trị dân. Người dân sống trong bạo lực thế quyền cộng sản và sống trong mê muội thần quyền Mác Lê. Khai hóa văn minh là vậy sao ?

Khai hóa văn minh cho dân tộc mà cưỡng bức dân tộc Việt Nam đi theo con đường chủ nghĩa xã hội ảo tưởng huyễn hoặc đã được lịch sử thế giới chứng minh là đêm tối của loài người.
Khai hóa văn minh cho dân tộc mà cưỡng bức dân tộc Việt Nam đi vào con đường chủ nghĩa xã hội vô vọng khi chính ông đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng phải thú nhận rằng đến cuối thế kỉ, đến trăm năm nữa cũng chưa biết có đến được chủ nghĩa xã hội hay không.

Đi theo con đường chủ nghĩa xã hội người dân không còn quyền con người, không có quyền làm chủ đất nước người dân phải sống kiếp nô lệ tăm tối làm sao dân tộc được khai hóa văn minh.

Chủ nghĩa xã hội là loại hình xã hội đã bị loài người ghê tởm vất bỏ, vượt qua. Tất cả những nước vất bỏ chủ nghĩa xã hội đều nhanh chóng thoát khỏi tăm tối nghèo hèn, đều phát triển rực rỡ, văn minh. Đi đến chủ nghĩa xã hội là đi giật lùi vào bãi rác của xã hội loài người, là đi giật lùi vào bóng tối lịch sử, làm sao có văn minh mà khai hóa.

Phạm Đình Trọng
(03/08/2020)