Hội Luận Cùng Ông Nguyễn Gia Kiểng Và Ông Đinh Xuân Quân - Hoàng Bách Channel

Xin giới thiệu đến độc giả cuộc hội luận hàng tuần, phát vào thứ tư trên kênh Hoàng Bách Channel, giữa ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Đinh Xuân Quân. Cuộc thảo luận điểm qua đại hội đảng Cộng Hòa vừa diễn ra và thế cờ giữa Mỹ và Trung Quốc trên biển Đông. Việt Nam có thể và nên làm những gì?