Audio: Tại sao phong trào dân chủ thiếu chiều sâu ? (Hồng Việt)

Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên xin giới thiệu đến quý độc giả Audio bài viết "Tại Sao Phong Trào Dân Chủ Thiếu Chiều Sâu" của Hồng Việt. Xin trích:

"Như vậy, dù có thành lập hàng trăm cơ quan nghiên cứu nhưng không có một tổ chức chính trị mạnh thì chúng ta sẽ không bao giờ có được dân chủ vì quần chúng bao giờ cũng chỉ ủng hộ và bầu cho các đảng phái chính trị thay vì các think tank. Do đó, một trong những cách hiệu quả nhất để đóng góp cho phong trào dân chủ là tiếp tay phổ biến dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai đến với thật nhiều người. Một khi phong trào dân chủ đạt được đồng thuận về một giải pháp chung cho đất nước thì thắng lợi sẽ đến rất nhanh chóng. (Hồng Việt)"