Đấu tranh trên không gian mạng: Phát huy vai trò "Lực lượng 47" Bộ CHQS tỉnh (Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn)

Các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Quảng Bình đang chứa đựng rất nhiều sự phẫn nộ của người dân, do đó, nhà cầm quyền cộng sản gia tăng đàn áp không chỉ ở không gian thực mà trên cả mạng internet cũng là điều không quá khó hiểu. Tuy nhiên, những nỗ lực này chỉ là muối bỏ bể so với những tội ác mà nhà cầm quyền đã gây ra qua các thảm hoạ môi trường, dân oan, tham nhũng,...

(QBĐT) - Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị 47của Tổng cục Chính trị và hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 4, ngày 17-6-2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã ra quyết định thành lập lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng (gọi tắt là “Lực lượng 47”).

Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động chưa đầy 2 năm nhưng có thể khẳng định rằng, hoạt động của “Lực lượng 47” Bộ CHQS tỉnh đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự tác động tiêu cực, tư tưởng xấu xâm nhập vào đơn vị; củng cố, giữ vững và xây dựng nền tảng tư tưởng chính trị vững chắc, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, tổ công tác “Lực lượng 47” đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ chỉ huy ban hành quy chế, kế hoạch, hướng dẫn hoạt động và tham mưu lựa chọn những đồng chí cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, có kiến thức chính trị-xã hội sâu rộng, am hiểu lĩnh vực thông tin mạng, có kỹ năng viết bài… để thành lập nhóm chuyên gia của “Lực lượng 47”.

Đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức.
Đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức.

Để hoạt động của “Lực lượng 47” đi vào nền nếp, cùng với việc hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc cử cán bộ tham gia đấu tranh trên không gian mạng qua internet, mạng xã hội, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức được 4 lớp tập huấn (1 lớp cấp Bộ chỉ huy, 3 lớp cấp đơn vị cơ sở) nhằm hướng dẫn, thành lập các trang facebook tập thể (mỗi trang đại diện cho 1 đơn vị trực thuộc) nhằm kết bạn, chia sẻ, bình luận và theo dõi thông tin trên mạng xã hội. Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã có 11 trang facebook tập thể và hàng trăm trang facebook cá nhân tham gia hoạt động cùng “Lực lượng 47”.

Quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ, “Lực lượng 47” của Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện tốt chỉ đạo định hướng tuyên truyền, đấu tranh từ “Lực lượng 47” của Quân khu 4 đến các trang tuyên truyền đấu tranh công khai của các cơ quan, đơn vị. Hình thức đấu tranh chủ yếu thông qua các bình luận, chia sẻ những bài viết có nội dung tích cực về đấu tranh chống quan điểm sai trái trên không gian mạng; viết bài phản bác lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng chống phá cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, chia sẻ các bài viết về tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các cách làm hay, mô hình mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần nhân lên việc tốt, để những thông tin xấu độc bị đào thải. Chỉ tính riêng từ tháng 1-2019 đến nay, trang “Quảng Bình Hai giỏi” của “Lực lượng 47” đã đăng tải 152 tin, bài, ảnh với trên 4.000 lượt người tiếp cận, tương tác.

Có những bài viết, clip hay đã thu hút được gần 2.000 lượt người xem, bình luận, chia sẻ… Cùng với trang “Quảng Bình Hai giỏi”, các trang facebook “Lực lượng 47LT” của Ban CHQS huyện Lệ Thủy, “Tuổi trẻ Ba Đồn” của Ban CHQS thị xã Ba Đồn, “Rào làng chiến đấu” của Ban CHQS huyện Bố Trạch cũng là một trong những trang hoạt động liên tục, hiệu quả, góp phần định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ.

Tuy vậy, hoạt động của “Lực lượng 47” ở giai đoạn đầu mới triển khai chưa tích cực, còn cầm chừng; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị ở một số đơn vị cơ sở chưa quan tâm đúng mức; lãnh đạo, chỉ đạo trong đấu tranh còn chung chung, triển khai thực hiện chưa triệt để, thiếu kiểm tra, đôn đốc.

Một số bộ phận giúp việc, lực lượng đấu tranh chuyên sâu chưa hoạt động thường xuyên, chưa phát huy triệt để vai trò, trách nhiệm. Các tin, bài tham gia “đấu tranh” chủ yếu chỉ dừng lại ở việc chia sẻ hay nêu gương người tốt, việc tốt chứ chưa có bài viết có lý luận sắc bén, đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong nhận diện, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, trước hết, LLVT tỉnh cần tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị. Tạo nhận thức đúng đắn, toàn diện và đầy đủ về tính hai mặt của internet, mạng xã hội cũng như âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch trong cán bộ, chiến sỹ.

Thứ hai là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Đưa nhiệm vụ đấu tranh vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy đảng và nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng, kế hoạch công tác của người chỉ huy để thực hiện, bảo đảm sát với thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung đấu tranh toàn diện, song có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp, tính khả thi cao.

Thứ ba, các cơ quan, đơn vị (nhất là lực lượng 47) chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch để đấu tranh ngăn chặn. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội trên không gian mạng.

Thứ tư, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức đấu tranh. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp, giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính.

Có thể thấy, nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức đối với quân đội ta nói chung, LLVT tỉnh nói riêng. Để thực hiện hiệu quả hơn hoạt động này, vừa qua, Phòng Chính trị đã đề xuất với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu thành lập lực lượng chuyên trách đấu tranh trên không gian mạng có sự tham gia của cả Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ CHQS tỉnh, dưới sự quản lý, điều hành chung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hy vọng rằng, với những chủ trương, giải pháp nêu trên và sự vào cuộc của cả 3 lực lượng Công an, Bộ đội, Biên phòng, công tác đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam trên internet, mạng xã hội trong thời gian tới sẽ đạt hiệu quả tốt hơn, góp phần quan trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn
CNCT, Tổ trưởng “Lực lượng 47” Bộ CHQS tỉnh


Nguồn: baoquangbinh