Hát Then chính thức được UNESCO vinh danh di sản phi vật thể đại diện nhân loại (RFA Tiếng Việt)

Việc "thực hành Then của cộng đồng Tày, Nùng, Thái" được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện nhân loại là tin mừng đối với các sắc dân thiểu số của Việt Nam. Điều này giúp khích lệ cộng đồng Tày, Nùng, Thái giữ gìn bản sắc văn hóa của sắc tộc mình, đóng góp vào sự đa dạng văn hóa của dân tộc Việt Nam.

12 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam và Hát Then di sản thứ 13 vừa mới được UNESCO công nhận.
12 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam và Hát Then di sản thứ 13 vừa mới được UNESCO công nhận. Courtesy: BVHTTDL/ RFA Edited

Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vào ngày 13/12 ra thông báo ‘thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam vừa chính thức được ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Công nhận vừa nêu được đưa ra tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) diễn ra tại Columbia. Theo đó Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được xem là di sản văn hóa phi vật thể thứ 13 của Việt Nam và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo Cục di sản văn hóa, việc UNESCO công nhận Thưc hành Then là di sản của nhân loại đã khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam. Việc thực hành nghi lễ Then thể hiện tình đoàn kết của các tộc người, tôn trọng thế giới quan tộc người theo mục tiêu của UNESCO, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản các cộng đồng dân tộc không chỉ ở Việt Nam mà còn nhiều quốc gia trên thế giới.

Bà Lê Thị Thu Hiền cục trưởng cục di sản văn hóa đã cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ các giá trị của thực hành nghi lễ Then.

Then là một thực hành nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam, phản ánh các quan niệm về con người, thế giới tự nhiên và vũ trụ. Thực hành Then được truyền khẩu thể hiện sự kế tục giữa các thế hệ. Các thầy Then đóng vai trò chính yếu trong việc chuyển giao các kỹ năng và bí quyết liên quan, một số thầy Then thực hiện khoảng 200 nghi lễ Then một năm.

Di sản thực hành nghi lễ Then tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng Đông Bắc như Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang và vùng Tây Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và một số nơi khác tại Việt Nam.