Còn bao nhiêu Nguyễn Bắc Son? (Nguyễn Ngọc Chu)

Trong Dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, THDCĐN có nhận định rằng không thể có chuyện một chế độ tham nhũng tự thay đổi để hết tham nhũng mà chế độ đó chỉ có thể thay thế mới hết tham nhũng. Tham nhũng tức là tay đã nhúng chàm, và ông ta từng đúc kết rằng 'ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt'. Khi cả bộ máy đã tham nhũng thì ai là người có thể chống tham nhũng? Đồng ý với ông Nguyễn Ngọc Chu rằng:“Còn bao nhiêu Nguyễn Bắc Son?” là câu hỏi mà đáp số là một số quá lớn, khó đếm. Câu hỏi hợp lý ngược lại là “Có ai không phải là Nguyễn Bắc Son?”....Người bình thường cũng thấu hiểu, rằng cách tốt nhất chỉ có thể là xây mới, chứ không phải là gia cố. 

Bắt Nguyễn Bắc Son là thành tựu của TBT Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chống tham nhũng. Nhưng câu hỏi “Còn bao nhiêu Nguyễn Bắc Son?” sẽ cho thấy con đường chống tham nhũng không có hồi kết. Mà câu trả lời buộc mỗi người có hiểu biết phải nghĩ sang giải pháp khác.

CHÁY NHÀ MỚI RA MẶT CHUỘT

Việc ông Nguyễn Bắc Son khai đưa tiền cho con gái, mà con gái chối bỏ, là sự đớn hèn của bậc làm cha, là nỗi hổ thẹn của đạo làm con, là nỗi đau của toàn xã hội.

Khai đưa tiền cho con gái – dù là quỷ kế thoát tội cứu tiền, thì ông Son cũng không thoát được 5 tội lớn ở đời:

1. Tội của mình lại đẩy sang cho người khác.

2. Khai đưa tiền cho con, đúng sai chưa biết, là lôi con vào vòng nguy hiểm.

3. Khai đưa tiền cho con, nếu không đúng mà con cứ nhận để giữ đạo hiếu là bắt con phải chịu tội oan.

4. Khai đưa tiền cho con, buộc con phải trả lời, dù đúng sai con đều chối bỏ, là đẩy con vào tội bất hiếu.

5. Không dám che chở con là trái đạo lý tự nhiên của trời đất.

Từ khi nào bố không gánh tội mà phải đổ tội cho con? Từ khi nào con không dám chịu tội thay cho bố? Đạo Cha Con mà còn không giữ được thì cầu mong chi tính kẻ sĩ liều thân của người dưng? Cay đắng thay điều đó lại xảy ra ở tầng lớp “thượng thư” của xã hội – thua xa những người dân chân đất đầu trần.

THẤY GÌ TỪ TRƯỜNG HỢP ÔNG NGUYỄN BẮC SON?

Trường hợp ông Nguyễn Bắc Son cho ta thấy rất nhiều điều, mà dưới đây chỉ là một phần trong số đó.

1. Lôi con vào vòng tội lỗi như ông Nguyễn Bắc Son là hủy hoại Đạo Cha Con.

2. Không dám gánh tội mình là thất bại của nhân cách khí khái.

3. Hàng ngũ bộ trưởng đáng ra phải là hàng ngũ tinh hoa hoa của xã hội, nhưng ăn hối lộ như ông Nguyễn Bắc Son thì là thuộc vào hàng sâu bọ ở đáy xã hội.

4. Ăn hối lộ chỉ 3 triệu USD mà để mất 300 triệu USD là sự ngu dốt. Nó phản ánh trình độ của tập hợp mà ông Son là thành viên.

5. Ở cương vị bộ trưởng mà ông Son ăn hối lộ trắng trợn và nhiều như vậy thì thấy được tình trạng tham nhũng trong xã hội thảm họa đến mức độ nào.

6. Ông Son là kẻ trộm cướp mà lại rao giảng đạo đức dạy đời, thì biết sự giả dối trong xã hội kinh khủng ra sao.

7. Ông Son là trợ lý tin cậy của người lãnh đạo cao nhất nước, thì ai dám tin vào lãnh đạo cấp cao?

8. Ông Son là tội phạm nặng mà lại được khen thưởng huân huy chương cao, thì ai tin vào giá trị huân huy chương?

Có thể còn kéo dài danh sách này. Nhưng càng kéo dài càng tê tái.

ĐIỀU RÚT RA

“Còn bao nhiêu Nguyễn Bắc Son?” là câu hỏi mà đáp số là một số quá lớn, khó đếm. Câu hỏi hợp lý ngược lại là “Có ai không phải là Nguyễn Bắc Son?”

“Còn bao nhiêu Nguyễn Bắc Son?” là một câu hỏi đau đầu những ai muốn làm trong sạch hàng ngũ Đảng và thành viên Chính phủ. Bởi vì đó là con đường không có điểm cuối. Người bình thường cũng thấu hiểu, rằng cách tốt nhất chỉ có thể là xây mới, chứ không phải là gia cố.

6.9.2019