Bầu của địa phương tại Anh: Hai đảng truyền thống chính thất bại (RFI)

Việc hai đảng lớn nhất của Anh là đảng Bảo Thủ cầm quyền và đảng đối lập Công Đảng bị thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử địa phương là một sự trừng phạt nặng nề của cử tri Anh đối với các nghị sĩ truyền thống. Các chính trị gia Anh đã không làm tròn nhiệm vụ của mình khi đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm 2 năm trước là Trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại EU. Những vấn đề phức tạp như vậy phải do giới chính trị gia thảo luận và quyết định chứ không phải thấy khó là đẩy cho dân chúng. Người dân vì không đủ kiến thức nên đã quyết định rời EU và người dân cũng đã nhận ra sai lầm của chính họ và họ trút giận lên đầu hai đảng lớn nhất nước. Vũng lầy Brexit đang nhấn chìm nước Anh vào khủng hoảng. 

 Lãnh đạo Công Đảng, đối lập chính tại Anh, Jeremy Corbyn, tại Luân Đôn (Ảnh chụp 02/04/2019).REUTERS


Cuộc bầu cử cấp địa phương tai Anh diễn ra giữa lúc tiến trình Brexit tiếp tục sa lầy trong bế tắc. Theo thông báo kết quả sơ bộ hôm 03/05/2019, đảng Bảo Thủ cầm quyền bị thất bại nặng nề, mất quyền kiểm soát 45 hội đồng địa phương và 1.269 dân biểu. Công Đảng đối lập cũng không khá hơn, bị mất 63 ghế dân biểu địa phương.
Kết quả trên là thông điệp mạnh gửi đến hai đảng truyền thống ở Anh, bị cho là chịu trách nhiệm chính cho tình trạng Brexit không lối thoát hiện nay.

Thông tín viên RFI, Muriel Delcroix tại Luân Đôn :

Kỳ bầu cử địa phương có lẽ ít mang tính chất địa phương nhất từ trước tới nay bị bao trùm bởi Brexit. Kết quả tệ hại đối với phe Bảo Thủ cũng như Công Đảng. Họ là những nạn nhân chủ yếu bị cử tri chút giận vì đã không đủ khả năng xử lý vụ nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu.

Ảnh hưởng nặng nhất tất nhiên là phe Bảo Thủ. Đảng này không chỉ mất một số lượng lớn dân biểu địa phương mà còn mất luôn cả quyền kiểm soát toàn bộ hội đồng địa phương tại các nơi đến giờ vẫn được coi là thành trì không thể lấy được của họ. 

Thông điệp của cử tri rất rõ ràng : Tình hình hiện nay không thể chịu được nữa, cần phải thoát ra khỏi ngõ cụt để tiến hành Brexit êm đẹp. Một thông điệp khác rõ nét dần là : Bà Theresa May là một phần của vấn đề, cần phải có một lãnh đạo khác.

Về phía Công Đảng cũng không khá hơn. Đảng này đã bị mất một số lượng phiếu khá lớn đổ cho các đảng độc lập ngay ở trong những vùng mà truyền thống vẫn bầu cho Công Đảng. 

Các cử tri ủng hộ Brexit muốn trừng phạt thông điệp mập mờ của lãnh đạo Công Đảng, ông Jeremy Corbyn về Brexit và tổ chức cuộc trưng cầu dân ý lần 2. Sự thất bại này đã giúp các đảng nhỏ, nhất là đảng Dân chủ-Tự do, ủng hộ châu Âu, giành được nhiều ghế. 

Cuộc bầu cử này là một trắc nghiệm đầu tiên từ khi Brexit được rời sang cuối tháng 10 và sẽ là một tín hiệu mạnh gửi tới giới chính trị trước kỳ bầu cử Nghị Viện Châu Âu vào cuối tháng 5 tới đây.