Ông Chu Hảo bị khai trừ Đảng (VNN)

Khi không còn chung lý tưởng thì không thể chung đường. Ông Chu Hảo đã làm một việc phải làm đó là tuyên bố ra khỏi đảng trước, có gì đâu mà "chống đối" với "thách thức"? Chụp mũ là hành vi quen thuộc và áp đặt một cách khiên cưỡng từ trước đến nay của Đảng cộng sản. Bài này xưa lắm rồi. May cho ông Chu Hảo và bạn bè ông là nhờ cơ hội này để nhận ra "mặt thật" của một số bạn bè và đồng nghiệp, là những người công khai đấu tố các ông trên truyền thông nhà nước. 


UB Kiểm tra TƯ vừa họp và xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Chu Hảo.

Theo thông cáo báo chí kỳ họp 31 của UB Kiểm tra TƯ, xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Hảo, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, nguyên thành viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Ông Chu Hảo đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm tư cách, tiêu chuẩn đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm; có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, biểu hiện rõ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngay từ khi phát hiện vi phạm, các tổ chức đảng đã nhắc nhở, kiểm điểm, nhưng ông không khắc phục, sửa chữa, mà còn tiếp tục có những vi phạm mới. Quá trình xem xét, thi hành kỷ luật, ông đã không chấp hành các quy định của Đảng, không chấp hành kiểm điểm, có hành vi chống đối, thách thức.

Vi phạm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra TƯ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo.

Thành Nam