Việt Nam ký thêm 10 hiệp định vay vốn trị giá 1,14 tỷ USD (Tú Mỹ)

Trong 8 tháng mà chỉ vay được hơn 1 tỉ USD là nguy to rồi. Tiền đâu mà trả tiền cho lực lượng công an "còn đảng còn tiền"? Thảo nào đến cấp tướng mà còn xin về hưu non. Làm sao mà giữ được sổ hưu đây? Không hiểu rồi "đảng và nhà nước lo" có nổi nữa không? 


Trong tám tháng năm 2018, Chính phủ Việt Nam đã ký thêm 10 hiệp định vay vốn nước ngoài với trị giá 1,14 tỷ USD và phát hành tổng cộng hơn 119.260 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình ngân sách tám tháng năm 2018. Theo đó, tổng thu ngân sách ước đạt 871.800 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, chi ngân sách Nhà nước vào khoảng 873.500 tỷ đồng, dẫn đến ngân sách bội chi khoảng 1.700 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với con số bội chi 6.000 tỷ đồng mà Tổng cục Thống kê ước tính.

Trong đó, Chính phủ phải chi tổng cộng 152.719 tỷ đồng để trả nợ, với hơn 122.807 tỷ đồng tiền nợ trong nước và trả nợ nước ngoài là 29.912 tỷ đồng.

Tính bình quân, mỗi ngày ngân sách chi khoảng 636 tỷ đồng để trả nợ Chính phủ.

Cũng trong tám tháng qua, Chính phủ đã huy động hơn 119.260 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính phủ, bằng 43,2% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, có 10 hiệp định vay vốn nước ngoài đã được Chính phủ ký kết với tổng trị giá 1,14 tỷ USD. Con số này thấp hơn một nửa so với năm 2017 với 21 hiệp định vay vốn với trị giá hơn 2 tỷ USD chỉ sau bảy tháng.

Theo Trithucvn