G7: Macron và Trudeau kêu gọi một "mặt trận đa phương" chống Trump (Tú Anh)

Nước Mỹ của Donald Trump có nguy cơ bị dồn vào thế cô lập. Các nguồn tin từ Ottawa cho biết, 6 nước Canada, Pháp, Anh, Đức, Ý, Nhật trong G7 sẽ đoàn kết và cứng rắn bảo vệ lập trường đa phương.
Thứ Năm 07/06/2018, thượng đỉnh G7 khai mạc tại Ottawa, Canada, trong bầu không khí được dự báo căng thẳng giữa tổng thống Mỹ và lãnh đạo 6 cường quốc kinh tế còn lại. Canada và Pháp muốn nhân cơ hội này huy động một mặt trận chung đối phó với thái độ áp đặt của Mỹ.
Ngày hôm qua, tại Ottawa, tổng thống Pháp Emannuel Macron và thủ tướng Canada Justin Trudeau ký một bản tuyên bố kêu gọi « hành động chung ». Lời kêu gọi nhấn mạnh đến « chiến tranh thương mại trong bối cảnh phức tạp liên hệ đến tương lai thế giới », kêu gọi các nước « liên kết để đưa ra một giải pháp » cho cuộc chiến tranh thương mại đối đầu với tổng thống Donald Trump.

Nhiều tín hiệu từ Washington cho thấy trước là tổng thống Mỹ sẽ theo một đường lối cứng rắn trong các cuộc họp với 6 nhà lãnh đạo khác của G7 tại Ottawa, để bảo vệ nền công nghiệp Mỹ mà ông Donald Trump cho là bị quốc tế cạnh tranh bất chính.

Quyết định áp đặt thuế quan phụ trội đối với sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu có thể là phát pháo đầu của Washington, trước khi khai mào chiến tranh thương mại để làm giảm thâm thủng trong cán cân mậu dịch Hoa Kỳ.

Nước Mỹ của Donald Trump có nguy cơ bị dồn vào thế cô lập. Các nguồn tin từ Ottawa cho biết, 6 nước Canada, Pháp, Anh, Đức, Ý, Nhật trong G7 sẽ đoàn kết và cứng rắn bảo vệ lập trường đa phương.

RFI