Ai phải bị kết án? (Lê Mạnh Tường)

Như vậy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới là chủ thể bị kết án vì đã vi phạm Hiến pháp Việt Nam và những Công ước quốc tế. Các thành viên Hội Anh em dân chủ cũng như những nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa khác hoàn toàn vô tội và xứng đáng được Tổ quốc cũng như toàn dân tôn vinh và ghi ơn.
 
 
Hội Anh em dân chủ và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam : ai phải bị kết án ?
Vừa đây, qua vụ án Hội Anh em dân chủ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần nữa sỗ sàng phơi bày bộ mặt của một lực lượng chiếm đóng, một chính quyền thực dân với những bản án thô bạo cho những tội danh mà nó thừa nhận quyền con người được có ngay trong bản hiến pháp của nó.
Những tội danh đó có thể được tóm lược, với những xảo ngữ của họ, như sau : lập hội (quyền lập hội), tuyên truyền chống phá Nhà nước (quyền tự do quan điểm và biểu đạt), âm mưu lật đổ chính quyền (quyền tự quyết), đòi dân chủ, đa nguyên đa đảng (quyền tham gia đời sống chính trị).
Năm 1982 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã kí kết tham gia làm thành viên của hai công ước quốc tế :
- về các quyền dân sự và chính trị (quyền tự quyết, quyền tự do quan điểm và biểu đạt…).
- về các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội (quyền tự do lập hội, quyền tự do tham gia đời sống chính trị…).
Và cũng trong tinh thần của hai công ước này, bản hiến pháp năm 2013 đã dùng làm lời dẫn đầu cho mục về quyền con người :
Quyền con người, Quyền và Nghĩa vụ của công dân
Điều 14 :
1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
(Hết trích)
Chúng ta thấy các quyền trong điều 14.1 đã được Nhà nước cam kết tôn trọng trong hiến pháp và chỉ có thể bị hạn chế trong những trường hợp cần thiết ghi rõ trong điều 14.2.
Vậy Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Trần Thị Xuân và Phạm Văn Trội của Hội Anh em dân chủ đã vi phạm những điều nào trong điều 14.2 ? Họ không vi phạm điều nào cả !
Còn lập hội trái phép ?
Quyền tự do lập hội đã được khẳng định trong Công ước quốc tế về các quyền tự do kinh tế, xã hội và văn hóa mà nhà nước Việt Nam đã ghi vào Hiến pháp. Sự việc Việt Nam không làm luật lập hội và cũng không làm luật cấm lập hội thì đương nhiên bản Công ước quốc tế về các quyền Kinh tế, xã hội và văn hóa sẽ là qui chuẩn luật pháp để phán xét. Lập hội ở Việt Nam không vi phạm luật pháp một khi nó không vi phạm những trường hợp hạn chế của điều 14.2.
Tuyên truyền chống phá Nhà nước ?
Nó chỉ là những lời lẽ xuyên tạc gian trá của quyền tự do quan điểm và biểu đạt. Mà chống phá nhà nước nào ? Trong quá trình quản trị đất nước, Tổ quốc và nhân dân Việt Nam hoàn toàn bị giam hãm bởi Đảng cộng sản Việt Nam, một chi bộ của Phong trào cộng sản quốc tế, đã chỉ phục vụ cho chính họ như mọi người có thể thấy ngày này qua tháng nọ. Còn Nhà nước đơn thuần chỉ là công cụ thực dân của Đảng cộng sản. Của cải đất nước và nhân dân thường xuyên bị tước đoạt trắng trợn bởi chính ngay những định chế Nhà nước cộng sản như quân đội, công an, bộ, nghành… và những quan chức cán bộ mọi cấp. Lớn ăn cắp lớn, nhỏ ăn cắp nhỏ !
Như vậy những hành động lên án, phản đối cái Nhà nước ấy (được nhìn nhận trong Hiến pháp qua hai Công ước quốc tế kể trên) là nghĩa vụ của mọi công dân chân chính, trách nhiệm và yêu nước phải được tôn vinh, khuyến khích bởi một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.
Nhưng thực tế đã ngược lại. Những ai sử dụng quyền công dân theo tinh thần Điều 14.1 và 14.2 đều bị kết án nặng nề và thô bỉ. Điều này khẳng định chính quyền này không hề do dân và vì dân.
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hành xử quyền cai trị đất nước một cách tuyệt đối như một chính quyền thực dân, một lực lượng chiếm đóng. Điều này rất dễ thấy : Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác nhận vai trò của Mặt trận Tổ quốc là (công cụ) để phục vụ và bảo vệ Đảng cộng sản :
"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân ; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước ; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước ; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân ; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân ; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới".
(Điều 1, Chương 1, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Điều này cho thấy đảng cộng sản không coi mình như một thành tố của Tổ quốc và nhân dân Việt Nam mà là ông chủ !
Âm mưu lật đổ chính quyền ?
Trước hết không hề có âm mưu vì Hội Anh em dân chủ công khai hoạt động trên mạng với mục đích dân chủ hóa đất nước bằng truyền thông và bất bạo động như cái tên đã phản ánh rất rõ tinh thần của hội : Anh em và dân chủ !
Thứ đến là lật đổ chính quyền, ôn hòa trong tinh thần của họ, là một hành động đã được khẳng định trong hai Công ước quốc tế và Nhà nước Việt Nam đã kí kết : Quyền tự do tham gia đời sống chính trị. Khi một chính quyền tham nhũng, thối nát đến xương tủy, tàn phá đất nước, hủy hoại môi trường liên tục thì không có giải pháp tự nhiên, thích hợp nào khác là nó phải bị lật đổ. Lật đổ ôn hòa như Hội Anh em dân chủ chủ trương chỉ đơn giản là thay đổi chính quyền một cách dân chủ, văn minh. Đó là quyền tự do tham gia đời sống chính trị và quyền tự quyết mà Hiến pháp Việt Nam công nhận trong Điều 14.1. Nó không hề là một âm mưu hay một tội phạm mà là một quyền công dân hoàn toàn chính đáng và bắt buộc cũng như quyền đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng.
Như vậy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới là chủ thể bị kết án vì đã vi phạm Hiến pháp Việt Nam và những Công ước quốc tế. Các thành viên Hội Anh em dân chủ cũng như những nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa khác hoàn toàn vô tội và xứng đáng được Tổ quốc cũng như toàn dân tôn vinh và ghi ơn.
Một lời kết để đặc biệt tôn vinh khí tiết Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức đã hiên ngang khẳng định lí tưởng và lẽ phải của mình trước bạo quyền. Đồng thời cũng phải tôn vinh luật sư Nguyễn Văn Miếng đã thẳng thắn bài bác các cáo buộc của Viện kiểm sát và không khuyên thân chủ của mình nhận những tội họ không hề vi phạm để được giảm án. Đảng cộng sản không có mong ước nào hơn là những nhà đấu tranh dân chủ nhận tội và xin khoan hồng vì nó mặc định cho tính chính danh, chính đáng sự thống trị vĩnh viễn của đảng cộng sản trên đất nước Việt Nam.
haedc2
Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người mặt áo vest đen đứng giữa.
Luật sư Nguyễn Văn Miếng, cũng như lịch sử Võ An Đôn trước đây, đã chứng tỏ đầy đủ thiên chức, lương tâm và nhân cách của một luật sư : Bảo vệ công lí ! Qua thái độ này, họ đã phục hồi phần nào danh dự cho nghành luật sư ở Việt Nam.
Lê Mạnh Tường
(20/04/2018)