Đề nghị kỷ luật nguyên Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần Bộ Công an (VNN)

UB Kiểm tra TƯ kết luận những vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Quốc Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Tổng cục 5, Bộ Công an là nghiêm trọng và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.
Theo thông cáo báo chí kỳ họp 23 của UB Kiểm tra TƯ, trong hai ngày 12 và 13/3, UB Kiểm tra TƯ đã họp kỳ 23 do Chủ nhiệm Trần Quốc Vượng chủ trì.

Tại kỳ họp này, UB Kiểm tra TƯ đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường, ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Tổng cục 5, Bộ Công an.

UB Kiểm tra TƯ kết luận, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an, ông Cường đã vi phạm quy chế làm việc; ký giấy ủy quyền và bản cam kết cho phép doanh nghiệp được huy động vốn cho dự án nhà ở Đại Kim không đúng quy định pháp luật, đã tạo sơ hở để cán bộ cấp dưới trực tiếp lợi dụng phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Cường còn ký duyệt chi không đúng mục đích tiền đóng góp mua nhà của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Theo UB Kiểm tra TƯ, những vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Quốc Cường là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân ông. Căn cứ quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UB Kiểm tra TƯ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ôngTrần Quốc Cường.

Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái nghiêm túc kiểm điểm

Cũng trong kỳ họp này, UB Kiểm tra TƯ đã xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái trong việc chấp hành quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.

Qua giám sát, UB Kiểm tra TƯ đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái và các cá nhân được giám sát nghiêm túc kiểm điểm, có biện pháp khắc phục, sửa chữa.

Ngoài ra, UB Kiểm tra TƯ xem xét, giải quyết tố cáo 1 trường hợp; tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp thuộc thẩm quyền Ban Bí thư.

Cũng tại kỳ họp này, UB Kiểm tra TƯ đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của Ban Bí thư theo chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Hướng dẫn thực hiện một số điều của quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/12017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Thu Hằng