Ngửa bài: Công an Đảng (FB Hoàng Bùi)

Hiến pháp nên ghi rõ là chính quyền cách mạng do cướp, à nhầm, do giành được nên các cấp chính quyền không cần bầu cử, mà đảng cách mạng sẽ được toàn quyền chỉ định và bổ nhiệm con cháu đảng viên đời này qua đời khác. Như vậy cho tiết kiệm công sức tiền bạc nhân dân, cứ ghi rõ vậy, để nhân dân sẽ không bao giờ thắc mắc gì nữa.

 
Bài này thân gửi các đồng chí công an, an ninh không nằm vùng như tôi.

Trong bài viết mới đây phỏng vấn tướng Tô Lâm được bbc đăng tải nhân ngày 3/2, tôi đặc biệt chú ý đến cụm từ này, "chính quyền cách mạng".

Để lý giải cho việc đảng cộng sản được duy nhất cầm quyền, đảng đã nghĩ ra cụm từ này. Với lập luận rằng vì có công trong cuộc cách mạng (cướp chính quyền) năm 45 và thống nhất đất nước (bằng bạo lực), nên đảng được quyền nắm chính quyền. Cụm từ chính quyền cách mạng còn được diễn giải là "chính quyền nằm trong tay cách mạng". Cụm từ này có lẽ lực lượng công an là những người thấm nhuần nhất.

Chính quyền cách mạng có nghĩa là chính quyền của những người làm cách mạng, và bây giờ những người đó chết hoặc sắp chết thì giao lại cho con cháu những người làm cách mạng. Vì vậy mà con cháu cán bộ đảng đương nhiên được chỉ định nắm giữ, chia chác quyền lực, quản lý đất nước.

Dĩ nhiên, chúng ta sẽ sẵn sàng trả lời mọi phản biện với còng và súng, cùng rất nhiều nhà tù, nhưng tôi chỉ đề nghị chúng ta sửa lại vài văn bản và cách gọi cho phù hợp với tinh thần cách mạng như vầy:

- Các tội nói xấu chính quyền, âm mưu lật đổ nên sửa thành "nói xấu chính quyền cách mạng và con cháu những người cướp chính quyền", và "âm mưu thay đổi chính quyền cách mạng bằng chính quyền nhân dân", hoặc là "âm mưu tổ chức bầu ra chính quyền nhân dân thay chính quyền cách mạng". Đại khái tôi không giỏi chữ nghĩa lắm nhưng ý là vậy, cứ ghi rõ ra vậy đi cho nhân dân cùng hiểu.

- Hiến pháp nên ghi rõ là chính quyền cách mạng do cướp, à nhầm, do giành được nên các cấp chính quyền không cần bầu cử, mà đảng cách mạng sẽ được toàn quyền chỉ định và bổ nhiệm con cháu đảng viên đời này qua đời khác. Như vậy cho tiết kiệm công sức tiền bạc nhân dân, cứ ghi rõ vậy, để nhân dân sẽ không bao giờ thắc mắc gì nữa.

- Các danh hiệu công an nhân dân, tòa án nhân dân nên trở lại đổi thành công an cách mạng, tòa án cách mạng. Như vậy vừa đúng bản chất vừa thể hiện tinh thần cách mạng, vừa để nói rõ với nhân dân là chúng ta không thuộc về nhau.

- Mấy cái ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân cũng đổi thành ủy ban chính quyền cách mạng, hội đồng chính quyền cách mạng. Ghi vậy để nhân dân đừng có nhầm tưởng chỗ đó là của họ.

Đấy, tôi kiến nghị mình cứ thẳng thắn với nhân dân và bọn dân chủ, phản động như vậy, các đồng chí nghĩ sao?

Theo Dân Luận