Bất ngờ bị thu phí, ngư dân đảo Phú Quý bức xúc (Thanh Niên)

Người dân ở huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) rất bức xúc khi tỉnh cho di chuyển cảng vận tải từ cảng cá Cồn Chà sang cảng mới của công ty TNHH Quản Trung và cho thu phí bất ngờ.
 
 
 
Người dân ở huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) rất bức xúc khi tỉnh cho di chuyển cảng vận tải từ cảng cá Cồn Chà sang cảng mới của công ty TNHH Quản Trung và cho thu phí bất ngờ.
 
Sáng 21.2, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức họp giao ban đầu năm và cho biết người dân huyện đảo Phú Quý rất bức xúc khi tỉnh cho di chuyển cảng vận tải từ cảng cá Cồn Chà sang cảng mới của công ty TNHH Quản Trung và cho thu phí bất ngờ.
 Ông Tạ Minh Nhựt, Chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý, cho biết: "Thông báo di dời cảng buổi trưa mới tới huyện thì cảng đã di dời rồi, thu phí bất ngờ khiến người dân về đảo dịp Tết bức xúc”. 
 
Ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã giao cho Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực kiểm tra xử lý theo phản ánh của Chủ tịch huyện đảo Phú Quý.
 
Quế Hà