“Luật vô đạo không phải là luật”! (Việt Lữ)

Cốt lõi của luật pháp là để thể hiện các giá trị đạo đức trong xã hội. Vì thế mà Plato, đã nói một câu để đời: "Luật vô đạo không phải là luật".Trong bộ luật của chế độ cộng sản Việt Nam, có vô số những điều vô đạo, vì thế, luật của Đảng cộng sản Việt Nam không phải là luật. Trong Hiến Pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 4 “Đảng Cộng sản Việt Nam...là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Điều 4 này chính là căn nguyên cho mọi điều luật vô lý và xấc xược của Đảng cộng sản Việt Nam cũng như các Điều 79, 88 và 258 trong Bộ luật Hình sự. Sự xảo trá của Đảng cộng sản qua các điều luật, cần phải được toàn thể người dân nhìn nhận là sự sai trái, đặc biệt là giới luật sư cần minh định điều này. 


Đảng cộng sản Việt Nam chỉ là một nhân tố trong xã hội, nếu đặt ở vị trí khách quan cũng chỉ là một chính đảng trong số các chính đảng mà đáng ra nước Việt Nam phải có. Tuy thế, nó đang được đưa lên hàng đầu thống lĩnh xã hội vô thời hạn, với sự bạo ngược của nó. 


Từ ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự tu chỉnh chính thức có hiệu lực. Trong đó, các Điều 79, 88 và 258 của Bộ luật hình sự cũ vẫn có ở Bộ luật hình sự tu chỉnh, và thậm chí chế tài đối với cả trường hợp "chuẩn bị phạm tội" của các hành vi theo Điều 79, 88 (Luật Hình sự cũ). Điều này cho thấy Đảng cộng sản ngày càng đi vào sự vô minh, trong lúc thế giới và con người dần tiến vào kỷ nguyên của dân chủ, tự do, hòa bình. 


Luật của Nước CHXHCN Việt Nam đã vô đạo, việc thực thi luật của họ còn vô đạo hơn nữa, họ chà đạp trên chính luật pháp của họ. Luật sư Nguyễn Văn Đài, bị Đảng cộng sản bắt giam từ ngày 16/12/2015, đến nay đã bước qua năm 2018, hơn hai năm trong lao tù mà không qua xét xử, đó đã là sự vô đạo, vô pháp rõ ràng của Đảng cộng sản. Việc chỉ định luật sư, khước bỏ quyền được chọn luật sư của luật sư Nguyễn Văn Đài và gia đình, đã cho thấy pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, chỉ là trò hề trước thế giới. Điều này phải hiểu là sự xúc phạm đối với toàn thể người dân và đặc biệt là giới luật sư của Việt Nam. 


Về mặt triết lý đúng sai của luật, thiết nghĩ, chúng ta cần phải vươn tới chân lý tuyệt đối, chúng ta cần phải minh định và không thỏa hiệp. “Triết là cố gắng tìm chân lý chân chính, tuyệt đối và cao vợi, ngay cả nếu không với tới được. Triết không thỏa hiệp. Thỏa hiệp với thực tại là công việc của chính trị và hành động. Nhưng ngay cả trong chính trị và hành động người hiểu biết cũng thỏa hiệp một cách thông minh, thỏa hiệp ở mức tối thiểu cần thiết và được phép, thỏa hiệp mà không đánh mất mình chứ không thỏa hiệp một cách phản bội.” (1). Giới luật sư chính là một trong những ngọn cờ tiên phong, họ cần phải là những người có tư chất và sứ mệnh để đưa ra những triết lý không thỏa hiệp. 


Điều gì xảy ra nếu chúng ta thỏa hiệp với chính triết lý? Khi chúng ta thỏa hiệp với triết lý, chúng ta sẽ không còn minh định được đúng sai, chúng ta khó lòng đứng vững trước áp bức, chúng ta khó lòng thành thực với chính mình, và chúng ta khó lòng tìm đồng thuận với nhau để đi đến giải pháp chung là thay thế chế độ độc tài bằng chế độ dân chủ. Chúng ta cần mau chóng cùng nhau loại bỏ độc tài cộng sản trước làn sóng dân chủ thứ tư đang diễn ra trên thế giới hiện nay, chúng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội như đã bỏ lỡ ở làn sóng dân chủ thứ ba.


Lẽ phải, tự thân nó có sức mạnh, vì hành trình của loài người là hành trình đi tìm lẽ phải, đi tìm điều đúng. Plato còn cho rằng cái đúng cao hơn cả thượng đế và thượng đế cũng chỉ đáng tôn thờ nếu đúng. Dưới sự cai trị của chế độ cộng sản, và dưới ảnh hưởng quá nặng nề của tư tưởng Khổng Giáo, người Việt Nam chúng ta đã dần mất đi tư duy về nền tảng đạo đức và phản xạ chọn hành động đúng hầu như đã rớt thê thảm xuống mức thấp nhất. Chúng ta thường tương đối hóa đạo đức, chạy theo quyền lực hoặc ngã quỵ dưới sự cai trị của quyền lực. Muốn cứu dân tộc thì trước hết cần phải lấy lại ý thức thượng tôn giá trị đạo đức và tu chỉnh bản thân. 


“... môi trường chính trị, một môi trường mà đạo đức là bắt buộc. Một cách giản dị chính trị là đạo đức ứng dụng, là sự thể hiện các giá trị đạo đức trong xã hội. Đạo đức và chính trị nhằm trả lời cùng một câu hỏi phải sống và hành động như thế nào?. Chỉ khác nhau ở qui mô, đạo đức tìm câu trả lời ở qui mô cá nhân trong khi chính trị tìm giải đáp ở qui mô xã hội. Cốt lõi của luật pháp là thể hiện các giá trị đạo đức trong xã hội. Sở dĩ môi trường chính trị thường phơi bày những sự gian trá bởi vì nó không dung túng sự gian trá. Một cọng rác trong một căn nhà sạch dễ thấy hơn là trong một căn nhà đầy rác. Quan điểm "chính trị là dơ bẩn" là quan điểm của những người không hiểu chính trị và đạo đức.” (2). Vì vậy, để có thể gánh vác vai trò chính trị của mỗi người, chúng ta cần đặt nền tảng đạo đức lên trên hết, chúng ta cần nghiêm túc học hỏi về chính trị, để cùng nhau nhập cuộc trên con đường xác quyết rằng “lẽ phải sẽ chiến thắng”.


Nếu chúng ta cùng chọn lương thiện trong mọi tình huống thì chắc hẳn chúng ta sẽ tránh được mọi hậu họa của gian trá mang lại. “...thảm trạng kinh hoàng nhất mà nhân loại đang đối mặt đó là: những quốc gia không đáng sống có một chính quyền ngoài việc đày đọa người dân trong sự vô đạo đức còn – nguy hại hơn – biến người dân thành tòng phạm, đồng lõa trong những tội ác kinh khủng của mình.” (3). Triết lý của chúng ta là từ khước đồng lõa với đảng cộng sản, từ khước đồng lõa với tội ác. Khi chúng ta giữ vững triết lý thì chúng ta sẽ có thể không thỏa hiệp, hoặc nếu phải thỏa hiệp thì ở mức tối thiểu cần thiết và được phép. 


Chúng ta đang tranh đấu để phục hồi giá trị đạo đức của người Việt Nam, để người Việt Nam trở về với lương thiện, để người lương thiện có thể phát triển ở Việt Nam. Hành trình này đưa chúng ta đến bến bờ của tự do, tự do tâm tưởng, tự do biểu đạt và tự do quyết định cuộc sống của mình. Hành trình này rất đẹp, để thực hiện được những nguyện ước này, trước tiên chúng ta phải phục hồi các giá trị này trong chính mỗi chúng ta.
 

CHÚNG TA CÙNG ĐI VỀ PHÍA ÁNH SÁNG MẶT TRỜI, Ở ĐÓ, MỌI BÓNG TỐI ĐỀU SẼ BỊ ĐÁNH TAN.    
  

Việt Lữ (07/01/2018)Ghi chú:(3) Trích dẫn từ bài viết của tác giả Lê Quang Dũng, “Quốc gia đáng sống – nơi quốc dân có đạo đức” https://www.luatkhoa.org/2017/08/quoc-gia-dang-song-noi-quoc-dan-co-dao-duc/