Hậu sinh khả úy – nét đẹp của đấu tranh (Bùi Tín)

Hậu sinh kh úy ! S thc tnh nhanh và sâu ca tui tr gn bó vi thế h đàn anh đang din ra đp đ hin nay. Hãy tp hp trong t chc, hành đng đng lot có bài bn.
Thời đi ngày nay và tương lai là ca tui tr. Các c ngày xưa thường khen con cháu "hu sinh kh úy". Tui tr sinh sau tht đáng n, theo nghĩa là tht đáng quý trng. Tui tr có sc khe, sc đi, sc làm vic, sc suy nghĩ, sc tiếp thu kiến thc, kinh nghiệm, nht là sc bt táo bo, dám nghĩ, dám làm, dn thân hành đng.
Nhân dân Việt Nam va đón Th tướng Canada, Justin Trudeau, năm nay 46 tui, khi nhn chc th tướng (năm 2015) mi 44 tui, phong cách tr trung hn nhiên, ngi ung cà phê trên hè phố Đà Nng, sáng chy b bên sông Hàn, t chn tt chân nhiu màu sc mang ý nghĩa thâm thúy, mnh dn nêu vn đ nhân quyn khi gp th tướng Nguyn Xuân Phúc.
Tại Pháp, Tng thng Emmanuel Macron vài tun na mi đ 40 tui, có ch trương táo bo, t lp ra t chc "Tiến bước" – En Marche chưa đy mt năm tr thành đng chính tr mnh nht, phá thế t - hu xưa nay thay nhau cm quyn, thu hút các thành viên ca mi đng t và hu vào t chc ca mình, lp nên chính ph - đa s t xã hi dân s chưa tham gia chính quyn - chiếm ngay đa s trong quc hi, phn ln cũng là tay mơ chưa đến quc hi bao gi, mt kỳ công chính tr hoàn toàn bt ng. Hu sinh kh úy là vậy.
Vit Nam nhng hin tượng như vy cũng đang din ra. Anh thanh niên công giáo Nguyn Văn Hóa mi 20 tui đã tham gia đu tranh đòi quyn sng cho nông dân và ngư dân trong thm ha Formosa, năm nay 22 tui b truy t ra tòa, b kết án 7 năm tù, hiên ngang không nhận ti, còn lên án chính quyn tham nhũng vô trách nhim bênh công ty ti ác t nước ngoài.
Trong khi đó một nhóm n thanh niên trên dưới 30 tui, gm cô Đinh Tho, cô Anna Nguyn và cô Lê th Minh Hà, v nhà báo Nguyn Hu Vinh – Ba Sàm, mạnh dn cùng đến Liên Hp Quc (New York) trình bày mch lc v tình trng vi phm nhân quyn Vit Nam, ri ln lượt ghé qua 6 nước Châu Âu là Cộng hòa liên bang Đc, Thy S, Thy Đin, Na Uy, B, Séc… đ t cáo không mt mi nhng v bt b, hành hung, giam cm hàng trăm chiến sĩ dân ch tù nhân chính tr hin nay.
Trong khi đó, ở trong nước, cô nhà báo tr Phm Đoan Trang sau khi b tù, sang Hoa Kỳ nghiên cu ri v nước dn thân, tìm gp các nhà ngoi giao các nước dân ch đ thông báo cn k các v án phi pháp, vô đạo đày đa các chiến sĩ yêu nước như cô m Nm, cô Lã Th Thêu… Cô Đoan Trang còn gia công nghiên cu các tài liu chính tr và kinh nghim bn thân đ viết nên cun sách hơn 400 trang "Chính tr bình dân" làm cm nang hướng dn đu tranh cho các bn trẻ.
Trong khi đó anh thanh niên Paulus Lê Văn Sơn tng 2 ln b kết án 13 ri 4 năm tù, ra tù vn kiên trì hot đng tiếp ; anh Châu Văn Thi cũng dn thân không ngán tù đy, nêu gương sáng bt khut cho thế h mình.
Lại cn k đến cô Phm Thanh Nghiên mnh mai mà kiên cường, tháo vát, thông minh, viết nên cun sách "Nhng mnh đi sau song st", k li nhng ngày trong tù đi mt vi bn ác ôn hành h tra tn mình, coi nhà tù là nơi rèn luyn, còn giác ng l phi cho mt s qun giáo mù quáng.
Không thể không kể đến cô Trnh Kim Tiến đang tr thành nhà báo viết và k phóng s ti ch, tường thut cho c nước và toàn thế gii - bng li thuyết minh lưu loát và hình nh rt đc đáo, v phiên chung thm xét x cô Nguyn Ngc Như Quỳnh, v thái đ vũ phu mt dạy ca bn côn đ - an ninh đánh đp thô bo, tát vào mt và thi vào ngc vào bng các ch em đu tranh đòi công lý. Rõ ràng tui tr có sc bt, sáng kiến, sc làm vic có năng sut và hiu qu rõ ràng.
Tôi viết bài này đ góp ý vi anh Tương Lai - Nguyễn Phúc Tương mà tôi quý trng, người già yếu vn kiên trì cho ra mt các bài dài "Mênh mông thế s, cho gió cun đi", khi anh và các bn như anh Nguyn Trung ct li than vãn rng : "Giá như lúc này còn ông Sáu Dân (Võ Văn Kit) thì may cho đt nước biết bao !". Khi còn trong nước, tôi đã nhiu ln gp g, trao đi vi ông Kit, ngay sau khi ông b Đ Mười và Lê Đc Anh đy ra khi chc Th tướng, vi s đng tình ca tng bí thư Nguyn Văn Linh – c ba k này đu ăn phi b ca Bc Kinh t hi đó. Tôi cũng nghĩ rằng khi đó nếu ông Kit mà chc th tướng thì ông có th xoay chuyn hn thế c "thoát Trung", lái B Chính Tr đi theo con đường chính tr hi nhp vi thế gii dân ch. Tôi cũng tiếc lm, tiếc đến ngn ngơ khi nhìn thy rõ cnh ông Linh chê bai đố k ông Kit, dn đến thm trng Thành Đô tháng 9/1990. Lúc y ông Kit được ông Phm Hùng, ông Nguyn Cơ Thch, ông Võ Nguyên Giáp, Trn Trng Tân… ng h, nhưng chưa liên kết được thành mt khi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ li, tôi t nh ngi luyến tiếc không có tác dng tích cc. C "nếu như", "giá như", theo tc ng Pháp "người ta có th nhét Paris trong mt cái chai" ! Xin chúc anh Tương Lai phc hi sc và anh Nguyn Trung luôn vui khe bn b hot đng.
Hãy vượt qua quá kh, công nhn và nhìn thẳng vào tình thế hin ti, cùng tui tr, hướng dn tui tr cùng các thế h đi trước dn thân, hành đng có hiu qu to thành phong trào dân ch - nhân quyn rng ln, hp lòng dân, hp thi đi là gii pháp duy nht hin nay. Hãy tn dng các sai lm thất bi chng cht ca chế đ đc đng toàn tr hin nay, coi là thi cơ cho s ni dy, đng khi trong hòa bình không bo lc, có bài bn, trt t, lôi cun toàn dân cùng hành đng đ t gii thoát, chuyn sang chế đ dân ch đa nguyên tiến b, m ra k nguyên dân ch cho dân tc mình, nhân dân mình.
Hậu sinh kh úy ! S thc tnh nhanh và sâu ca tui tr gn bó vi thế h đàn anh đang din ra đp đ hin nay. Hãy tp hp trong t chc, hành đng đng lot có bài bn. T cáo mnh tham nhũng và ch rõ chng tham nhũng đã tht bi. T cáo mnh v Formosa tàn phá môi trường. T cáo vic khai thác Bôxit t hi Tây Nguyên. T cáo các v x tham nhũng không công khai theo đúng pháp lut, nng vi k này, nuông chiu k khác. T cáo các v BOT như Cai Ly… Tố cáo dân Tàu tràn lan khắp nước như chn không người. T cáo vic gn như đưa 4 tnh Qung Ninh, Cao Bng, Lng Sơn, Hà Giang nhp vào khu dân tc Choang ca Qung Tây/Trung Quc.
Đó là những ngòi n ca cuc đu tranh rng ln đ cu nước, cu dân, cu mỗi gia đình hiện nay.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 07/12/2017