Tập Cận Bình, nhân vật vĩ cuồng nguy hiểm (Bùi Tín)

Có thể tóm tt là đng cng sn Trung quc s thc hin mc tiêu trên bng "đường li toàn tr ca mt đng duy nht", theo phương châm "ly đng tr nước," không nhc gì đến Hiến pháp, lut pháp, đến t do ng c, bu c, đến các quyn t do ca người dân, đến nhân quyn ca 1,3 t nhân dân Trung quc.
Tập Cn Bình, Tng bí thư kiêm Ch tch nước Cng hòa Nhân dân Trung hoa sp sang Vit Nam d cuc hp APEC - Hi ngh kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Ông Tp xut ngoi ln này ngay sau cuc Đi hi đng Cng sn Trung quc ln th XIX, được coi như mt s kin ln lao nht ca nước ln này trong năm nay, mt thng li to ln ca cá nhân ông.
Trong đại hi, ông Tp đã đc mt bài din văn dài hơn 30 ngàn t, trong 3 tiếng rưỡi, khiến ông Giang Trch Dân ngi hàng đu phi ngáp dài và nhiu ln nhìn đng hồ tay, t ý st rut.
Tại đi hi, ông Tp được suy tôn là lãnh t vĩ đi, ngang hàng vi ông Mao khai sinh ra nước Trung Hoa mi ca triu đi cng sn, được ghi tên trong Điu l ca đng, đang dt dn Trung quc trên con đường là cường quc hàng đu ca thế gii trong thi gian không xa, vào năm 2049 – kỷ nim tròn mt thế k ra đi nước Cng hòa Nhân dân Trung hoa năm 1949, vào gia thế k XXI, được nhn mnh trong khu hiu đp đ "Bách niên mc tiêu".
Ông Tập đã nêu bt ni dung ca "Ch nghĩa Xã hi mang màu sc Trung quốc", đưa Trung quc tr li là nước bá ch khu vc và thế gii thi xa xưa ca Tn Thy Hoàng, Hán Cao T, Đường Thái Tông và Tng T, đng hàng đu thế gii v tng sn phm xã hi, nâng cao nhanh thu nhp và sn phm tính theo đu người.
Ông Tập qung bá cho "Giấc mng Trung hoa trong thi đi mi", vi "con đường tơ la mi" và "vành đai ven bin ln", xây dng thành công Trung quc thành "Quc gia hùng cường tươi đp".
Ông Tập Cn Bình thc hin gic mng Trung Hoa bng con đường nào ? bin pháp nào ?
Có thể tóm tt là đng cng sn Trung quc s thc hin mc tiêu trên bng "đường li toàn tr ca mt đng duy nht", theo phương châm "ly đng tr nước," không nhc gì đến Hiến pháp, lut pháp, đến t do ng c, bu c, đến các quyn t do ca người dân, đến nhân quyn ca 1,3 t nhân dân Trung quc.
Theo tinh thần ca đi hi, các t chc xã hi dân s đu đt dưới quyn lãnh đo ca đng cng sn Trung quc.
Các nhà bình luận chính tr thế gii đu hu như nht trí cho rng ông Tp Cn Bình đã không che dấu ý đ tr thành lãnh t vĩ đi loi ln nht cùng ngang hàng vi Mao Trch Đông, đó là "khát vng vĩ nhân", không chu thua kém ai.
Ông Tập đang thay thế quyn uy ca lãnh đo tp th bng "uy quyn cá nhân không hn chế", đ nhiu người cho rng sau Đại hội XIX, ông Tp đã tr thành "Hoàng Đế Đ," "Hoàng Đế ca Trung hoa Cng sn". Cho đến tng thng D. Trump ca Hoa Kỳ cũng nhn đnh ông Tp là Hoàng Đế.
Giấc mng vàng Trung Hoa ca ông Tp liu có thành hin thc ?
Khó, khó khăn lắm, nếu không nói là đó là một s hoang tưởng, mt s toan tính ch quan, xa ri thc tế, xa ri thi đi, xa ri mong mun ca đông đo người dân Trung Quc.
Cần nh li li khuyên ca ông Đng Tiu Bình trước khi trút hơi th cui cùng cho các cn thn lúc đó, tóm tt trong 4 chữ "thao quang dưỡng hi", vi ni dung là trong vòng 30, 40 năm hãy lng lng phát trin, nín th qua sông, ch đ l tham vng, ý đ ln ca mình. Vì xa gn, xung quanh Trung quc có quá nhiu đi th hùng mnh nguy him, luôn sn sàng ngăn cn s phát triển ln mnh ca Trung quc, nht là v quân s. Đó là Hoa Kỳ, là Âu Châu, Úc Châu, là Nht Bn, n Đ và nhiu nước Đông Á, Đông Nam Á. H s phong ta các bí mt k thut hin đi, các sáng kiến phát minh mi, các loi vũ khí tân tiến, các bng sáng chế bí mt… Trong khi đó v không quân, tên la hin đi, nht là v hi quân hin đi Trung quc còn rt xa, rt lâu mi bng được mc Hoa Kỳ hin nay, (có mt như hi quân hin ch bng 1/6).
n na mc sng ca nhân dân nói chung còn thp, mc sng nhân dân vùng nội đa (như Tây Tng, Tân Cương phía Tây và Tây Bc) li càng thp so vi vùng duyên hi, các thành qu phát trin giành cho ngân sách quc phòng ngày càng cao, t nn quan liêu, tham nhũng lan tràn quy mô ln vn còn nng n, ly đâu ra phn để ci thin cuc sng ca hàng t nhân dân ?
Trung quốc dưới ông Tp s là nước "đng giàu, nước mnh lên, dân đói kh ô nhc như nô l".
Điều rt rõ khát vng dân ch ca nhân dân lc đa ngày càng mnh m thi m rng ca, giao lưu, thông tin quc tế tràn ngập, tui tr ngày càng có khát vng t do, khi nn kinh tế tư nhân đã chiếm trên 60% giá tr, chế đc tài cá nhân", chế đ toàn tr ca hoàng đế h Tp s không d gì được đông đo nhân dân Trung quc chp nhn. Hng Kông đến nay vn mt mc cng đu duy trì quyn t do c hu vi c mt thế h tr kiên cường. Đài Loan đang có xu hướng đòi đc lp, gi vng quy chế "mt nước, 2 chế đ", gn bó quân s vi Hoa Kỳ bt chp mua chuc và đe da ca lc đa chĩa sang hàng ngàn tên la.
Không phải ngu nhiên mà phong trào đòi dân chủ ca Trung quc vn kiên trì dù b đàn áp khc lit. Các nhà giàu b chy ra nước ngoài. Phong trào thoát Cng vn din ra, phong trào Pháp Luân Công vn dai dng.
Cho nên nền đc tài cá nhân, chế đ toàn tr phn dân ch ca ông Tập cn Bình đã làm cho ông Tp tr thành mt nhân vt nguy him v nhiu mt, nguy him vì đường li bá quyn, bành trướng, xâm lược (c v quân s, kinh tế và văn hóa) đi vi mi khu vc, t phía Đông, phía Nam, phía Tây, cho đến Châu Phi, Châu M la tinh.
Xin nhớ Trung quc cách đây không lâu đã tng đng binh gây s vũ trang xung đt vi Liên Xô cũ, vi n Đ, vi Vit Nam, Triu tiên, Miến đin...
Hiện nay đã hình thành "t giác kim cương" gm Hoa Kỳ - Nht Bn - n Đ - Úc Châu công khai hình thành để ngăn chn Trung quc. H ch ch Vit Nam t nguyn gia nhp.
Ông Tập cũng là nhân vt nguy him cho nhân dân Trung quc, mà khát vng t do, khát vng phát trin đ ci thin cuc sng khi nghèo đói, môi trường khi b tàn phá nng n, đã b ông Tp hy sinh một cách phũ phàng cho tham vng vĩ nhân hão huyn ca ông ta.
Xin nhớ trong bài din văn tràng giang đi hi ca ông Tp, vng hn bóng ca nhân dân, vng hn các khái nim dân ch, nhân quyn, ngoài mt câu lơ lng vut đuôi không có ni dung : "Đặt li ích ca nhân dân v trí ti cao" (!).
Mong rằng b Chính tr, các nhà lãnh đo đng, Nhà nước Vit Nam hãy cùng các t chc xã hi dân s ngoan cường nhn din cho tht rõ v khách nguy him ni bt sp sang nước ta nhân dp cuc hp APEC sp đến.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 04/11/2017