Công bố kết luận thanh tra Viettel dùng tiền nhà nước kinh doanh bất động sản (Nguyên Minh)

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) dùng vốn của Doanh nghiệp nhà nước để góp vốn đầu tư kinh doanh dự án CT2. Sau khi thoái vốn, lỗ với số tiền 40,638 tỷ đồng. 
 
 
Ngày 27/4/2017, Bộ Quốc phòng có văn bản số 4579/BQP-Kte giải trình bổ sung về khoản lợi nhuận sau thuế thu được từ bán căn hộ của Dự án CT2 với số tiền là 38,44 tỷ đồng, nhưng chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan chứng minh cho khoản lợi nhuận 38,44 tỷ đồng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của số liệu này theo quy định của pháp luật. 
 
Trên cơ sở kết quả này, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel có trách nhiệm kiểm tra lại khoản lợi nhuận sau thuế thu được từ việc bán căn hộ của Dự án CT2 với số tiền 38,44 tỷ đồng mà Bộ Quốc phòng đã giải trình trước đó, do chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh khoản lợi nhuận này và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của số liệu, báo cáo Thanh tra Chính phủ trong quý III/2017. 
 
Lô đất CT2 có diện tích 8.926m2 thuộc Dự án đầu tư khu đô thị mới Trung văn do CTCP Đầu tư xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư. Năm 2009, CTCP Đầu tư xây dựng Hà Nội và 2 công ty Daewon Co.Ltd và Công ty Jayoung Co.Ltd cùng góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển nhà Deawon-Hancic. Trong đó, CTCP Đầu tư xây dựng Hà Nội góp 30% vốn điều lệ, bằng quyền sử dụng Lô đất CT2 có diện tích 8.926m2, tương đương 30,7 tỷ đồng.
 
Ngày 14/8/2009, Daewon và Jayoung đã chuyển nhượng 70% vốn điều lệ và nghĩa vụ tại liên doanh Daewon - Hancic cho CTCP Bất động sản Viettel với giá khoảng 146 tỷ đồng. Sau đó, công ty này đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển nhà Viettel - Hancic.
 
Ngày 5/11/2009, CTCP Đầu tư xây dựng Hà Nội chuyển nhượng 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH phát triển nhà Viettel - Hancic cho công ty Phục Hưng Holdings.
 
5 năm sau đó, Tập đoàn Viettel ban hành Quyết định về chuyển nhượng toàn bộ 70% vốn góp cho công ty Phục Hưng Holdings, giá chuyển nhượng là 86 tỷ đồng.
 
Báo cáo của Thanh tra Chính phủ nêu, theo tài liệu và kết quả làm việc trực tiếp của Đoàn thanh tra thu thập được từ CTCP Bất động sản Viettel (công ty nhà nước) cung cấp, từ năm 2009-2014 đã nhận được 19,3 tỷ đồng lợi nhuận. Năm 2014 khi thoái vốn toàn bộ giá trị cổ phiếu còn 86 tỷ đồng, giảm giá trị góp vốn so với năm 2009 (146 tỷ đồng) là 60 tỷ đồng.
 
Như vậy, sau 5 năm kinh doanh CTCP Bất động sản Viettel thuộc Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel) dùng vốn của doanh nghiệp nhà nước để góp vốn đầu tư kinh doanh dự án CT2, khi thoái vốn lỗ với số tiền 40,6 tỷ đồng.
 
Sau buổi làm việc hồi tháng 5/2017 giữa Thanh tra Chính phủ và Viettel, Thanh tra Chính phủ cho biết, ngoài 2 khoản tiền đã ghi nhận gồm khoản lợi nhuận 19,3 tỷ đồng và khoản thu hồi khi thoái vốn 86 tỷ đồng nêu trên, Bộ Quốc phòng đã bổ sung thêm về khoản lợi nhuận sau thuế thu được từ việc bán căn hộ thuộc CT2 với số tiền 38,4 tỷ đồng. Tuy nhiên chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến khoản lợi nhuận này.
 
Theo BizLive