Tại sao lương thiện hiếm, quý và… khó? (Trân Văn)

Giống như hàng trăm video clip cùng loi, video clip mà Trn Nht Quang ghi li cnh nhân viên cây xăng thuc IQ8 lau chùi sch s các tm kính chn gió, kính chiếu hu ca mt chiếc xe hơi trước khi bơm xăng kèm nhn đnh : Mô hình cây xăng này s phát trin nhanh chóng và được mi người ng h. Nếu không thay đi thái đ phc v, không bơm đúng – bơm đ thì Petrolimex, Mipec, PVO,… chuẩn b đt in decal đ dán khp nơi kêu cu nhé ! – có hàng ngàn "like".
 
 
Tuần này, dư lun Vit Nam nghiêng ng trước s kin Công ty Xăng du Idemitsu Q8 (IQ8) khai trương cây xăng đu tiên Vit Nam.
IQ8 là một liên doanh gia Kuwait International Petroleum ca Kuwait và Idemitsu Kosan ca Nht. Do góp vn đu tư vào D án Lc hóa du Nghi Sơn Thanh Hóa, IQ8 tr thành doanh nghip ngoi quc đu tiên được phép t chc bán l xăng du ti Vit Nam như mt phương thc nhm h tr hot đng ca Nhà máy Lc hóa du Nghi Sơn.
Theo IQ8 thì sau cây xăng đầu tiên ta lc ti Khu Công nghip Bc Thăng Long Hà Ni, IQ8 s phát trin h thng trm bán l xăng du ca liên doanh này trên toàn Vit Nam.
Thông tin IQ8 cam kết bơm đ xăng (sai bit 0,01 lít), cp hóa đơn cho người mua, nhận thanh toán bng th ATM, hun luyn nhân viên đ bo đm hot đng bán l xăng du đúng tiêu chun ca Nht v dch v, kèm hình nh ông Hiroaki Honjo – Tng Giám đc IQ8 – cm dù, đng dưới tri mưa, cúi gp người chào khách… không ch to ra s phấn khích nơi công chúng mà còn ch đ đ h thng truyn thông tham gia lun bàn.
***
Ngoài việc chia s nhng thông tin va k, hàng chc ngàn người s dng Internet ti Vit Nam bày t hy vng ging như Minh Tran, mong sm thy cây xăng ca IQ8 nơi họ cư trú. Minh gi IQ8 là "bn", anh nhn mnh không hy vng giá xăng du ca "bn" r hơn vì "bn" có mun cũng… không được, song "s t tế và trung thc trong kinh doanh" ca "bn" s làm cho nhng doanh nghip đang bán l xăng du ti Vit Nam "phải t nhìn li mình".
Tomado Le thì khẳng đnh, chng nào cây xăng ca IQ8 hin din Sài Gòn anh s đ xăng ti đó dù có phi sp hàng ch c tiếng đ "các quan nhà ta bt than lỗ". Tuy giá xăng Vit Nam đã cao ngt nhưng năm nào dân chúng cũng phi nghe các quan than "l" ri phi móc thêm tin tr cho xăng. Tomado Le mong mau tới ngày doanh nghiệp ngoi quc được cung cp c đin ln nước cho "dân nh".
Giống như hàng trăm video clip cùng loi, video clip mà Trn Nht Quang ghi li cnh nhân viên cây xăng thuc IQ8 lau chùi sch s các tm kính chn gió, kính chiếu hu ca mt chiếc xe hơi trước khi bơm xăng kèm nhn đnh : Mô hình cây xăng này s phát trin nhanh chóng và được mi người ng h. Nếu không thay đi thái đ phc v, không bơm đúng – bơm đ thì Petrolimex, Mipec, PVO,… chuẩn b đt in decal đ dán khp nơi kêu cu nhé ! – có hàng ngàn "like".
Có facebooker thực hin ngay mt th nghim nh làm nhiu người thích thú : Đem chai đến hai cây xăng, mt ca Petrolimex, một của IQ8 mua xăng. Tuy giá bán xăng hai nơi bng nhau và khon tin tr cho mi nơi như nhau (25.000 đng) nhưng lượng xăng mua t cây xăng ca Petrolimex ít hơn hn so vi lượng xăng mua t cây xăng ca IQ8. Sáu tm nh mà facebooker có nickname gn lỏn là Tuyền – thành viên ca nhóm Otofun - đưa lên facebook minh ha cho th nghim này đã được mt s t báo khai thác li ngay lp tc.
Một s trùng hp thú v mà cả người s dng Internet ln h thng truyn thông ti Vit Nam cùng lưu ý là vào thi đim IQ8 khai trương cây xăng đu tiên, h thng cây xăng ca Petrolimex đng lot căng banner nhc nh ""Người Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam". S trùng hp y dẫn ti thc mc, phi chăng Petrolimex cũng mun "bóp" IQ8 như các hãng taxi đã tìm đ cách "bóp" Grab và Uber – nhng dch v vn chuyn công cng có giá r hơn, phc v chu đáo hơđang làm các hãng taxi điêu đứng. Tuy ông Trần Ngc Năm, Phó Tng Giám đc Petrolimex khng đnh, vic treo banner nhc nh "Người Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam" ch nhm hưởng ng mt chương trình do B Công Thương Vit Nam phát đng, không liên quan ti chuyn IQ8 chính thc tr thành đi th cnh tranh nhưng ít ai tin li ông Năm.
Đối vi cuc vn đng "Người Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam" ca các doanh nghip kinh doanh xăng dầu, Ngo Luc cho rng nếu vì Vit Nam, "các ông" đã không tăng lên, h xung tùy thích như vy. Theo Ngo Luc thì "đc quyn" ca "ti tư bn" là to ra "cái tt đc nht vô nh" và đó là lý do "người ta theo chúng". Còn các ông thì "đc quyền" ép buộc, thao túng th trường, vô trách nhim, không sòng phng. Càng đc quyn càng giàu, càng tr nên ghê gm, ngi trên pháp lut. Ngo Luc đòi : Hãy cho chúng tôi lý do để chúng tôi ng h
Tương t, t Tui Tr gii thiu bình lun "Người Nht đã vào bán xăng, đng cnh tranh bng khu hiu !". Bài bình luận nhc li điu mà ai cũng biết và ai cũng cm thy phin, đó là dù ti Vit Nam có ti 29 doanh nghip đu mi nhp cng, kinh doanh xăng du và 120 thương nhân phân phi xăng du vi hơn 14.000 cây xăng nhưng trên th trường, giá xăng gn như đồng nhất, không có s cnh tranh v giá và v cht lượng dch v. Tui Tr cho rng, s quan tâm và thin cm mà công chúng dành cho IQ8 không ch là giá mà còn nm nhiu tiêu chí khác : Phc v ân cn, cam kết rõ ràng v đong đo - điu mà xưa nay khách hàng tìm kiếm các cây xăng ca doanh nghip Vit Nam nhưng chưa thy. Tui Tr cnh báo, s không còn kiu hưởng ng phong trào vì Vit Nam mà "Người Vit Nam ưu tiên dùng hàng Vit Nam" như ngày xưa. Gi, người tiêu dùng cn "s t tế trong kinh doanh chứ không phải là khu hiu".
Một s doanh nhân đang điu hành nhng doanh nghip nhp cng – kinh doanh xăng du phân trn, s dĩ c giá ln dch v trong lĩnh vc xăng du "có cnh tranh mà như không" vì "nhà nước can thip quá sâu" (giá bán l xăng du chỉ được phép dao đng trong khung, li nhun cũng phi theo đnh mc – 300 đng/lít và nhà nước da vào đó thu phí cho "Qu bình n giá xăng du". H hi vng nhà nước – vài năm va qua đang ráo riết vn đng cng đng quc tế công nhn Vit Nam là mt quc gia có nền "kinh tế th trường" hoàn chnh - đ th trường xăng du t đnh đot giá c, loi b khung giá, loi b đnh mc v li nhun và tt nhiên loi b c cái gi là "Quỹ bình n giá xăng du"…
Tuy nhiên những đ ngh như va k s rt khó được chp nhn, mt phn vì ngun thu và li nhun t "Qu bình n giá xăng du" quá ln (theo thông báo ca B Tài chính Vit Nam, tính đến hết năm ngoái, gộp c s dư ln li nhun, "Qu bình n giá xăng du" góp cho ngân sách tới 2390 t đng, phần khác vì vn còn nhng doanh nhân như ông Phan Thế Ru, Ch tch Hip hi Xăng du Vit Nam, cnh báo, "xăng du là mt hàng chiến lược, đng chm đến tt c mi người, vì thế nhà nước phi gi th trường thông qua các cơ chế, hàng rào k thut, không thể m toang cánh ca th trường xăng du" vì "nếu đ các doanh nghip ngoi quc nm gi và chi phi th trường xăng du, trong tương lai s xy ra kh năng nhà nước mt quyn kim soát th trường".
***
Hành xử t tế, kinh doanh trung thc, tôn trng li ích chung vì trong đó có c li ích ca mình, gi gìn tinh thn dân tc vn đâu có xa l vi tâm thc ca người Việt, vy thì vì l gì mà chuyn IQ8 khai khai trương cây xăng đu tiên Vit Nam khiến dư lun nghiêng ng ti mc có facebooker như Nguyen Son nhn đnh là s chú ý ca công chúng dành cho s kin này vượt c kết qu Hi ngh ln th 6 ca Ban Chp hành Trung ương Đng cộng sản Việt Nam khóa 12 ln thiên tai ?
Vì lẽ gì mà Trn Chí Hiếu but ming chi th trên facebook kèm thc mc, ti sao bây gi, trong xã hi này, ch cn "nghiêm chỉnh" là "đã được tôn vinh và coi như anh hùng, chng hn không nhn tin hi l là cnh sát giao thông s được tôn vinh, bán xăng đúng chun s tr thành hin tượng ? Hiếu nói thêm, lúc này, chỉ cn "nghiêm chnh" là sng được nhưng khng đnh "Khó lm ! Tôi đ !".
Tại sao xã hi Vit Nam li tr thành kỳ quái như vy ? Bn có th tr li không ?
Trân Văn
Nguồn : VOA, 13/10/2017