Phong trào bất tuân dân sự không cần luật biểu tình! (Phạm Chí Dũng)

T bt tuân dân s Đng Tâm đến bt tuân dân s BOT và bt tuân dân s tiu thương, phong trào này đang có triển vng lan rng và hiu qu chiu sâu trong nhng hot đng xã hi khác như phn đi tăng giá xăng, giá đin, phn đi chính sách trưng thu đt đai vô li và nhng chính sách nh hưởng trm trng đến dân sinh. Dn vượt qua ni s hãi, người dân cùng nhau xung đường !
Biểu tình trước ch An Đông, qun 5, Thành phố H Chí Minh, sáng ngày 19/9/2017. (nh chp t Báo Tui tr)

Năm 2017 vẫn tiếp tc chng kiến chui hành đng "l" mang tính phn kháng ca dân chúng đi vi chính quyn - điu mà ngày càng hp l vi sc thái "bt tuân dân s" trong t đin dân ch hóa ca các quc gia phương Tây.
Bất tuân dân s tiu thương
Cuộc bãi th - biu tình ca bà con tiu thương ch An Đông vào ngày 19/9/2017 là minh ha mi nht v phong trào bt tuân dân s không cn Lut biu tình đang ni lên Vit Nam. Tuy nhiên, đc thù ni bt không kém ca cuc biu tình này là không phi xut phát t gii đu tranh dân ch nhân quyn theo truyn thng, mà t chính nhng người dân b xâm phm nng n kế sinh nhai bi chính sách nhà nước cùng s lũng đon ca nhng nhóm li ích.
Hoàn toàn không mang sc thái chính tr trong cuc bãi th - biu tình trên. Tất c vn ch là vn nn cơm áo go tin. Tiu thương qun 5 đòi quyn li chính đáng, đòi minh bch, yêu cu câu tr li tha đáng t ban qun lý chy ban nhân dân qun 5 v vic s tin hơn 200 t đng h đóng góp sa ch sau bn năm mà Ban quản lý ch không thc hin thi công ; bt tiu thương ký hp đng thuê sp trong khi h đã mua hn sp trước đó nhiu năm…
Thot nhìn, cuc phn kháng này tiu thương qun 5 cũng tương t nhiu cuc phn kháng ca người dân b biến thành dân oan đt đai ở nhiu khu vc, cũng bt đu bng vic kiến ngh tp th, khiếu ni tp th, t cáo tp th, và thường là tp trung đông người ti văn phòng tiếp công dân ca chính quyn đ phn đi.
Tuy nhiên, cuc phn kháng ca tiu thương qun 5 li không ch dng nhng đim nhn trên. Rt d đ nhn ra rng v mt t chc, cuc phn kháng này rt quy c, th hin qua đng phc màu đ và các yêu sách in trên băng rôn ; quá trình bãi th, tun hành và biu tình có tính t chc cao ; người t chc đoàn đi nhc nh vic gi hàng và bà con tiu thương làm theo ; chiếm được s đng cm và ng h ca rt nhiu người dân ; bước đu đã đt được kết qu : chính quyn qun 5 phi xin li tiu thương.
Con s biu tình cũng ln chưa tng có đi vi loi hình "đim nóng tiu thương" : 2 ngàn người. Trước đây, mt s cuc biu tình ca tiu thương Sài Gòn và nhng tnh khác như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Ngh An, Khánh Hòa, Sài Gòn… cao lm cũng ch vài trăm người. Cuc biu tình ca tiu thương qun 5 cũng là cuc phn kháng có con s người tham gia đông nht k t cuc biu tình bo v môi trường và phn đi Formosa ca người dân Sài Gòn vào tháng Năm năm 2016 vi s người tham gia lên đến khong 5 ngàn người.
Nhưng như đã đ cp, đim khác bit chính ca cuc biu tình ca tiu thương qun 5 vi nhng cuc biu tình nhân quyn là vào ln này hoàn toàn xut phát t tính t phát ca người dân. Vi s lượng người tham gia đến 2 ngàn và cũng khong 2 ngàn cái áo màu đ, ch riêng chi tiết này đã cho thy công tác t chc may áo và phân phát áo, cùng công tác liên lạc, t chc hu cn nói chung rt d b công an phát hin và tìm cách ngăn chn như công an đã tng ngăn chn rt nhiu cuc biu tình nh trước đây.
Có th cho rng vic bo đm bí mt ca công tác t chc hu cn ca cuc phn kháng trên là một thành công đáng k. Nhiu du hiu bc l sau đó đã cho thy chính quyn và k c công an cũng b bt ng trước cuc xung đường ca bà con tiu thương. Thm chí cuc biu tình này còn biến thành mt cuc tun hành thành công đến tn tr s Ủy ban nhân dân thành phố s 86 đường Lê Thánh Tôn, qun Mt.
Thng li v công tác bo mt ca cuc biu tình An Đông li có th được khơi ngun t thng li ca mt chiến dch ln hơn thế nhiu gn na năm v trước : "rào làng chiến đu Đng Tâm" ngay ti thủ đô Hà Ni. Cho ti nay và k c khi đã phi dùng ti các cơ quan điu tra ca công an, Cc Điu tra hình s ca B Quc phòng cùng nhiu cơ quan phi thuc khác, vic ti sao người dân Đng Tâm vn gi được tính k lut cao và tin tc ni tình kín đến thế vn là mt du hi khiến chính quyn điên đu.
Cuộc trước là ngun cm hng cho cuc sau
Trong một chế đ chính tr đm não trng và thói trn áp dân theo li "ly tht đè người", s lượng người biu tình chiếm vai trò quan trng nht. Thông thường, những cuc biu tình ch có t vài chc đến dưới mt trăm người luôn b công an dùng chiến thut vây bc, chia tách xé l thành tng nhóm nh đ d chia ct và bt gi. Nhưng vi nhng cuc biu tình có s lượng t vài trăm người tr lên, xác sut an toàn và thành công là cao hơn hn. Sài Gòn, cuc biu tình mang tính "kinh đin" vào tháng Năm 2014 phn đi giàn khoan Hi Dương 981 ca Trung Quc đã lên đến hàng chc ngàn người khiến toàn b lc lượng công an, dân phòng, quân đi bt đng.
Phong trào bt tuân dân sự đang ln mnh và khi sc hn. Cuc trước là ngun cm hng cho cuc sau. T các cuc biu tình phn đi cht h cây xanh và tng đnh công ca công nhân mt s tnh Nam B vào năm 2015 đến phong trào biu tình phn di Formosa ca người dân min Trung vào năm 2016, đ đến nay không th không nghĩ đến vic bà con tiu thương An Đông đã được cánh lái xe phn đi các trm BOT thu phí truyn cm hng và kinh nghim phn kháng dân s đi vi chính quyn.
Bt tuân dân s trm thu phí BOT li không còn là hiện tượng đơn l.
Khi ngun t tháng Tư năm 2017, phương cách phn ng mt cách sáng to và hp pháp ca người dân huyn Nghi Xuân, Hà Tĩnh đi vi trm thu phí Bến Thy 1 là dùng tin l mnh giá 200 đng hay 1.000 đng đ mua vé. Không nhng t mình phản kháng mà nhiu người đã thu góp mt s lượng ln tin l đ phát cho nhng người khác và sau đó tp trung đi qua cu đ phn đi vic thu phí. H đi chm cách nhau khong 15 m. Kết qu ca vic phn kháng này là to nên tình trng kt xe nghiêm trọng và khiến ri đu chính quyn.
Lc lượng công an đã phi bó tay vì không th đàn áp người dân tr phí đàng hoàng. Lc lượng này ch còn làm được chuyn duy nht là gii quyết tình trng ùn tc giao thông kéo dài nhiu cây s.
Vào đu năm 2017, vic nhà cầm quyn phi nhân nhượng min phí 100% cho người dân 4 huyn 2 tnh Ngh An, Hà Tĩnh qua cu Bến Thy 1 là thng li tiêu biu đu tiên ca cuc đu tranh bn b và sáng to ca nhân dân, đánh du nhng bước đi khi đu thành công ca phong trào bt tuân dân sự ti Vit Nam.
Phương thc phn kháng đy sáng to này ca người dân Nghi Xuân đã được áp dng và lan rng sang nhiu lãnh vc khác. Đến tháng Tám và tháng Chín năm 2017, hàng lot cuc phn kháng khôn khéo nhưng có hiu qu đã được gii lái xe ng dụng thành công nhiu trm thu phí BOT trên nhiu vùng…
Càng v sau này, yếu t t chc và hơn na là t chc có k lut cht ch càng ni lên trong nhng hot đng bt tuân dân s. Mi dây liên lc và ph biến kinh nghim đã hình thành càng rõ rt gia các nhóm lái xe ở các tnh thành, đc bit được chi tiết hóa v cách thc dùng tin l đ tr tin thu phí và cách "câu gi" càng lâu càng tt… Công an đành đng ngoài cuc mà không còn dám hm hè đe da lái xe như trước đây. Mt s ch trm BOT đòi truy tố lái xe nhưng nếu công an làm như vy li trái lut. Không còn cách nào khác, mt s trm thu phí đã phi "x trm", đ dòng xe lưu thông qua trm mà không thu phí…
T bt tuân dân s Đng Tâm đến bt tuân dân s BOT và bt tuân dân s tiu thương, phong trào này đang có triển vng lan rng và hiu qu chiu sâu trong nhng hot đng xã hi khác như phn đi tăng giá xăng, giá đin, phn đi chính sách trưng thu đt đai vô li và nhng chính sách nh hưởng trm trng đến dân sinh. Dn vượt qua ni s hãi, người dân cùng nhau xung đường !
Phong trào bt tuân dân s đã đến gii hn không cn đến Lut biu tình na !
Xuống đường !
Công an chẳng biết phi làm gì đ "siết" na. T lâu, nhng đòn phép đi phó vi phong trào biu tình dân oan t năm 2007 và biu tình chính trị t năm 2011 đã được tung ra hết : trên hết là thói trn áp và "bin pháp nghip v" ca ngành công an, sau đó là Lut giao thông đường b, Luật hình s v "gây ri trt t công cng", k c nhng điu lut khc nghit chính tr như "li dng các quyền t do dân ch" (258), "tuyên truyn chng nhà nước" (88), "lt đ chính quyn nhân dân" (79) đã t lâu được dùng đ áp chế gii bt đng chính kiến nhưng ch khiến ny sinh "bt mt sinh mười".
Trong thc tế, chế đ đã đau đu tìm cách quay lưng lại vi Luật biểu tình t ít nht mt phn tư thế k qua, nếu tính t thi đim quyn t do biu tình ca dân chúng được Hiến pháp năm 1992 quy đnh.
Nhưng đói quá lâu s hết đói. Cui cùng, bánh v Luật biểu tình đã công nhiên tr thành mt th phế thi. Cuối cùng, người dân Vit Nam đã t đng xung đường mà bt cn mt khung lut nào cho phép. Trong cơn phn n và bế tc tn cùng, trong ni tht vng vượt quá gii hn trước mt chế đ đc trưng quá tham nhũng, đc đoán và khiến phát sinh đ th hu qu xã hội trm kha, ngày càng có thêm nhiu người dân vượt qua ni s ca mình đ bước ra đường, m ming và thét to nhng gì h mun.
Bây gi, mi chuyn đã quá mun đi vi chính th. Quá mun đ "ly li lòng tin ca nhân dân". Cũng quá mun đ ban hành Luật biểu tình.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 04/10/2017