Vụ 8B Lê Trực : Hoàng Trung Hải phản đòn? (Lê Anh Hùng)

Trước hết, cn khng đnh rng, không mt v tiêu cc nào Vit Nam nm ngoài s bo kê, thm chí s ch đo trc tiếp, ca mt thế lc chính tr nào đó. Và khi s v đó được đưa ra ánh sáng thì lý do quan trng nht không phi là vì nó trái pháp lut – bởi nếu ch đơn gin thế thì nó đã b vch trn và ngăn chn ngay t đu – mà là vì s đu đá gia các phe nhóm hoc vì mưu đ chính tr ca k khi xướng.
Tháng 9/2015, vụ vic Công ty C phn Đu tư Xây dng Phát trin Kinh Đô (Kinh Do TCI Group) xây dng tòa nhà Discovery Complex II ti đa ch 8B Lê Trc (qun Ba Đình, Thành phố Hà Ni) bt đu gây xôn xao dư lun trên báo chí "l đng" trước khi lan sang báo chí "lề dân".
Ngày 24/3/2014, Sở Xây dng Hà Ni cp Giy phép Xây dng s 11/GPXD-SXD cho công trình tòa nhà 8B Lê Trc, theo đó chiu cao công trình là 53m, vi 18 tng ni và 4 tng hm. Tuy nhiên, vào thi đim công trình gn như đã hoàn tt thì người ta mới tá ho khi phát hin ra tòa nhà trong thc tế li cao ti 69m (vượt giy phép 16m) và gm 19 tng ni (vượt 1 tng so vi giy phép).
Quan trọng hơn, vi chiu cao vượt tri so vi các tòa nhà xung quanh, gn gp đôi lăng H Chí Minh và sát ngay mt bên trung tâm đầu não Ba Đình, tòa nhà Discovery Complex II trông chng khác gì mt tòa tháp canh khng l, cho phép giám sát mi đng tĩnh xung quanh khu vc đc bit nhy cm v an ninh quc gia này.
lun li càng hết sc lo ngi khi nhng thông tin liên quan đến d án cũng như ch đu tư được báo chí phanh phui : ngoài d án trên, Kinh Do TCI Group còn là ch đu tư mt s d án bt đng sn tọa lc ti nhng v trí hết sc nhy cm v an ninh, chng hn như dự án Capital Garden ti ngõ 102 Trường Chinh (gồm 2 tòa tháp cao hơn 115m và ch cách B Tư lnh Phòng không - Không quân my bước chân), hay d án Hoàng Quc Vit Towers (gm 2 tòa tháp cao 46 tầng và 50 tng) ti góc đường Hoàng Quc Vit - Phm Văn Đng, tc ch cách tr s mi ca B Công an vài trăm mét. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi là người phê duyt d án trong vai trò Phó Thủ tướng ph trách kinh tế kiêm Trưởng ban Ch đo Quy hoch và đu tư xây dng vùng Th đô (nay đã tr thành U viên B Chính tr, Bí thư Thành u Hà Ni).
Hai năm đã trôi qua kể t khi báo chí lên tiếng v d án 8B Lê Trc, và s phn ca nó tưởng như đã được đnh đot sau khi Th tướng Nguyn Xuân Phúc đích thân lên tiếng chỉ đo ti phiên hp Chính ph thường kỳ ngày 30/6/2016. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành xử lý giai đon 1 (ct tng 19) vào tháng 10/2016, vic tháo d phn vi phm giai đon 2 vn "dm chân ti ch", vi đ th lý do t phía ch đu tư cũng như đơn v ký hp đng tháo d (Công ty cổ phần Tp đoàn Phương Bc).
Không những vy, ngày 29/8 vừa qua, ch đu tư d án còn cho biết là họ đã khi kin UBND qun Ba Đình ra tòa 1 năm nay ; tòa đã th lý nhưng chưa có ý kiến gì vi doanh nghip. Lý do mà họ khi kin là (i) tòa nhà 8B Lê Trc được xây dng phù hp vi quy hoch chi tiết 1/500 do UBND thành ph phê duyt, trong khi đó Giy phép Xây dng s 11/GPXD-SXD li không đúng quy hoch đó ; (ii) vic cưỡng chế phá d không căn c vào quy hoạch chi tiết mà ch căn c vào giy phép xây dng là không đúng quy đnh ; và (iii) ngoài ra, công trình cũng thuc đi tượng không phi đ ngh cp giy phép xây dng.
Nắm chc l phi như vy, nhưng khi được hi là ti sao ti thi đim b hi t, cp giy phép không đúng với quy hoch chi tiết mà phía doanh nghip không có phn hi ngay, ông Lê Văn Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Lê Trc (công ty con ca Kinh Do TCI Group) – th l : "Chúng tôi không kêu ngay t đu mà thm chí khi b kết lun sai phm còn xin phá dỡ tng 19 là đ cho êm chuyn, đ không có lùm xùm ra ngoài. Nhưng gi kh như vy, bc xúc lm nên chúng tôi phi nói ra. Đó là cách gii quyết ca chúng tôi".
Câu hỏi đt ra là vì lý do gì mà mãi 2 năm sau khi b báo chí "đánh" đng lot và 1 năm sau khi đã cắt ngn 1 tng, ch đu tư mi bng nhiên ni hng cho công chúng biết là h đã khi kin UBND qun Ba Đình t… mt năm trước, đng thi đưa ra nhng bng chng khó bác b. Và ch hai ngày sau đó, Ch tch UBND Thành phố Hà Nđã giao Sở Xây dng phi hp vi các ban, ngành như Thanh tra thành phố, S Tư pháp, UBND qun Ba Đình tiến hành rà soát li th tc, pháp lý trong vic x lý tòa nhà 8B Lê Trc.
Trước hết, cn khng đnh rng, không mt v tiêu cc nào Vit Nam nm ngoài s bo kê, thm chí s ch đo trc tiếp, ca mt thế lc chính tr nào đó. Và khi s v đó được đưa ra ánh sáng thì lý do quan trng nht không phi là vì nó trái pháp lut – bởi nếu ch đơn gin thế thì nó đã b vch trn và ngăn chn ngay t đu – mà là vì s đu đá gia các phe nhóm hoc vì mưu đ chính tr ca k khi xướng.
Dự án tòa nhà 8B Lê Trc cũng không phi là ngoi l. Tác gi ca nó, như phn trên chúng tôi đã trình bày, không phải ai khác mà chính là cu Phó Th tướng Hoàng Trung Hi, "cha đ" ca hàng lot him họa "made in China" khác trên khp Vit Nam. Và vic d án này b báo chí đng lot cnh báo v nhng him họa tim tàng ca nó không lâu trước khi Đi hội XII Đng cộng sản Việt Nam din ra chính là vì có (nhng) thế lc mun qua đó đ ngăn chn ngài Phó Th Tướng.
Câu hỏi không th không đt ra đây là : Liu ngài cu Phó Thủ tướng có biết là d án do mình phê duyt đã b x lý oan hay không, và nếu biết thì ti sao ông ta li không đ cho thuc h lên tiếng ngay t thi đim đó, mà đến bây gi mi lên tiếng ?
Xin thưa, ngài Phó Th tướng ph trách kinh tế cùng c dàn thuc h hùng hu chc chn không ngây thơ đến mc không biết, nhưng vào thi đim vô cùng nhy cm trước thm Đại hi XII, ông ta đã khôn ngoan chn kế sách "lùi mt bước" và "nín th qua sông". Sau khi đã tr thành thành viên ban lãnh đo ti cao, thng lĩnh b máy đng - chính quyn - quân đi ca mt Hà Ni "ngàn năm văn hiến", ông ta mi "bt đèn xanh" cho đàn em "rón rén" khởi kin chính quyn (b đơn ch là UBND qun Ba Đình). Và ch mt ngày sau khi Ch tch Vit Nam Trn Đi Quang tái xut "bng xương bng tht" vi mt b dng nht nht trên truyn thông – bng chng cho ththủ lĩnh phe nhóm chng Tàu trong bộ máy đã đu hàng Nguyn Phú Trng cùng phe nhóm thân Tàu và chp nhn sm vai mt "ông phng" trên sân khu chính tr Vit Nam – thì "con nga thành Troy" Hoàng Trung Hi mi ch đo đàn em công khai lt li vn đ trên truyn thông.
Nếu người ta c vin vào cái gi là "quy trình" hay "th tc" đ bin minh cho s tn ti ca mt him họa như Discovery Complex II ngay sát nách trung tâm đu não chính tr quc gia thì phi gi "quy trình" hay "th tc" đó là gì nếu không phi là quy trình/th tc bán nước ?
Bất lun thế nào, mt khi Ch tch Hà Ni đã yêu cu rà soát li vic x lý tòa nhà 8B Lê Trc – mt công trình mà công lun lên tiếng phn đi TRƯỚC HT là vì mi đe dọa tim tàng v mt an ninh quc gia ca nó và đích thân Th tướng Chính ph đã yêu cầu d b – thì xem ra không còn ai đ sc ngăn cn cp bài trùng Hoàng Trung Hi - Nguyn Phú Trng na.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 05/09/2017