Liệu Nguyễn Phú Trọng có ‘ngồi’ được hết nhiệm kỳ? (Phạm Chí Dũng)

Kinh tế suy sp li khiến gãy đ các rường ct xã hi và khiến xã hi hn lon. Xã hi gi đây đang đy p mm mng hn lon. Ông Trng s làm thế nào đ x lý các cuc biu tình, xung đường liên tc do bc bách đi sng ca nhiu tầng lp người dân nhiu đa phương trong nhng năm ti ?
"Người tính"
"Tôi dám cá dựa trên nhng gì mà tôi biết là ông Nguyn Phú Trng s li cho đến hết nhim kỳ và khi đó ông s có được s đng thun đ ng h bt c ai ông chn lên thay thế", Giáo sư Carlyle Thayer thuc Hc vin Quc phòng Australia khng đnh vi đài VOA ngày 10/8/2017, trong bài "Tổng bí thư Nguyn Phú Trng s lưu li hết nhim kỳ" ?
"Nguyễn Phú Trng đã cng c được v trí. Ông li không có người kế v chính thc. Giờ đây, ông ấy có toàn quyn quyết đnh liu ông có v ngh và khi nào thì ngh. V thế ca ông y đang rt mnh", ông Thayer nói thêm.
Những nhn đnh và d báo ca Giáo sư Carlyle Thayer là đáng được lưu ý đi vi gii phân tích tình hình chính tr Vit Nam, lồng trong bi cnh chính trường nơi đây đang xy ra nhng xáo trn mnh c b ni ln b chìm, mang li mt cm giác bt an đến mt ng đi vi không ch các đi tượng nm trong chiến dch được tuyên truyn là "chng tham nhũng" ca Tng bí thư Trng, mà cả nhng quan chc t ra trung dung không thuc phe phái nào trong đng.
Trong số các nhà phân tích chính tr Vit Nam, ông Thayer được xem là mt người có kinh nghim, chiu sâu phân tích và đc bit có th đã có được nhng mi quan h đ sâu vi giới quan chức Hà Ni, mà t đó v chuyên gia này khá thường nêu ra nhng tin tc tương đi chính xác và bình lun gn gũi vi kch bn thc tế, đc bit vào khong thi gian trước đi hi 12 ca đng cm quyn cui năm 2015 khi n ra cuc chy đua quyết lit mang tên "Trọng - Dũng".
Vào lần này, rt có th Carlyle Thayer li mt ln na có lý khi thi đim ông tr li phng vn ca VOA li ngay sau mt s kin hiếm có c đi ni ln đi ngoi : Trnh Xuân Thanh b bt cóc đưa v Vit Nam.
Cũng là lúc mà Nguyễn Phú Trọng hưng phn chưa tng có k t khi ông tr thành tng bí thư đng vào năm 2011 : "Lò đã nóng lên rồi thì ci tươi vào cũng phi cháy".
Tâm trạng tuyt vi cùng quyết tâm chưa tng thy trên đã phác ra mt đáp án cho "phương trình chng tham nhũng" : không còn nghi ngờ gì na, Trnh Xuân Thanh chính là con át ch bài ca ông Trng đ x lý nhng người được coi là "vây cánh Nguyn Tn Dũng", ly li th din và uy quyn cho ông Trng ; và nếu có th, x lý luôn nhng đi th chính tr đang ni lên.
Có một nét gì đó ta ta vi "muôn việc đ c, ch thiếu gió đông" trong bài thơ ca Gia Cát Khng Minh hé cho đô đc Chu Du trước khi trn Xích Bích Ha Công lch s ngùn ngt la.
Tuy không có được binh hùng tướng mnh như Chu Du, nhưng Tng bí thư Trng cũng có trong tay một s ng h, có l mc đ va phi, ca gii quân đi và cơ quan tình báo quân đi. Ông cũng nm trong tay h thng tuyên giáo và tuyên truyn đ đ khuy đng cuc chiến chng tham nhũng ca ông thành mt cái gì đó không my thua kém "những vic cn làm ngay" ca c Tng bí thư Nguyn Văn Linh ba chc năm v trước.
Vào tháng Năm 2017, Đinh La Thăng - người được xem là "đàn em thân tín ca Th tướng Nguyn Tn Dũng" - b y ban Kim tra trung mương ca Ch nhim Trn Quc Vượng - người mà gn đây đã được Nguyn Phú Trng khen là "làm vic gì ra vic ny" - k lut và loại khi B Chính tr cũng như cái ghế bí thư thành y Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhưng còn nhng người khác và đi th khác thì làm thế nào đ "x" ?
Dường như phi ch "Thanh v".
Một cách nào đó, Trnh Xuân Thanh có th sánh vi hình nh "gió đông" ca Gia Cát Lượng, đ Tng bí thư Trng có được mt trn Xích Bích Ha Công riêng ca ông, d di và thn tc, trong thi gian nhng tháng ti. Lý do đơn gin là t Trnh Xuân Thanh, người ta có th "phăng" ra rt nhiu chuyn, trong đó có nhng "đường dây" và nhng mi tht nút mà trước đây tưởng chng không bao gi g được.
Sự kin "Thanh v" có ý nghĩa đến mc đang khiến xoay chuyn c cc din tương quan lc lượng chính tr. Nếu trước khi "Thanh v", cc din này còn ngn ngang và "chưa biết mèo nào cn mu nào", thì sau đó thậm chí có người còn ca ngi ông Trng là "sĩ phu Bc Hà". Mt ln na sau s kin đi hi 12 vào đu năm 2016, li có mt lung chuyn đng, dù vn chm cùng mt trước mt sau, sang "ng h Nguyn Phú Trng" t mt b phn quan chc mà trước đó "chng biết theo ai".
Trong thực tế hin thi, như nhiu nhà phân tích trong đó có ông Thayer, Nguyn Phú Trng không có đi th chính tr.
Thậm chí nếu vn hành được chiến dch "chng tham nhũng" theo đúng ý đ ca mình, trong không bao lâu na ông Trng còn có thể trở thành "Tp Cn Bình th hai", tc ch tch nước kiêm tng bí thư. Khi đó, trin vng "ngi" đến hết nhim kỳ, tc đến năm 2021, ch là "chuyn nh"…
Tuy thế, câu chuyn trên mi ch là "người tính".
Quy luật âm dương vn dĩ t sinh t dit.
Còn cả "tri tính"…
"Trời tính"
Khi nhận đnh "ông Nguyễn Phú Trng s li cho đến hết nhim kỳ", Giáo sư Carlyle Thayer đã sát thc vi nhng gì tương quan quyn lc trong ni b đng cm quyn Vit Nam.
Nhưng ông Thayer mi ch là xét trên phương din tương quan nội b đng, dù hin thi đang lan truyn mt lung dư lun cho rng sau khi tr được vây cánh ông Dũng, ông Trng hoàn toàn tha mãn nên s "ngh".
Trong khi đó, còn nhiều yếu t - biến s khác mà ông Thayer dường như chưa tính đến, hoc không xem trng.
Bởi trên phương din hoàn toàn khách quan, mt bài toán thách thc rt ln là Tng bí thư Trng liu có nhiu cơ hi đ "ngi" đến năm 2021 nếu t đây đến đó xy ra nhng xung đng đ ln, đ mnh mà có th khiến dn đến "nguy cơ mt chế đ, mt đng chứ không phi chuyn đùa" - như ông Trng va tán thán ngay vào tháng Tám này - tr nên trn tri không th cưỡng li được.
Là một giáo sư ngành Mác - Lê, hn ông Trng chng bao gi quên quy lut "kinh tế quyết đnh chính tr". Làm thế nào ông Trng, hay bất c người nào khác, có th ngi yên trên ghế tng bí thư nếu nn kinh tế Vit Nam - vn đang suy thoái đến năm th chín liên tiếp - s rơi vào thm trng khng hong trong ít năm ti, hay mt th thm ha đến giy v sinh cũng không có đ dùng như "người đng chí" Venezuela ?
Kinh tế suy sp li khiến gãy đ các rường ct xã hi và khiến xã hi hn lon. Xã hi gi đây đang đy p mm mng hn lon. Ông Trng s làm thế nào đ x lý các cuc biu tình, xung đường liên tc do bc bách đi sng ca nhiu tầng lp người dân nhiu đa phương trong nhng năm ti ?
Trong khi đó, xung đột ni b đính kèm xung đt li ích đã và s tr thành "k đào mô chôn đng". Mt vài nhóm tham nhũng mà ông Trng đang chng mi là nhng nhóm l din, trong khi đó còn rt nhiu nhóm li ích khác, có th tham nhũng không my kém thua nhng nhóm trước, đang tn ti rt nhiu đa phương. Nhng đa phương này li đang hi t nhng biu hin ngày càng mang tính cát c quyn lc và s quân khu vc. Nếu "ngi" li, s cn đến bao nhiêu tổng bí thư Trng đ x lý cơn khng hong cát c s quân này ?
Và sẽ cn đến bao nhiêu ông Trng đ chia ra nhm đi phó vi mt trin vng các quan chc tham nhũng hp thành lc lượng ln đ chng li tng bí thư mà có th sinh ra "ni chiến" ?
Và đến khi đó, liệu ông Trng có th thng thng lc đu vi nhu cu tách đng hoc đa đng - phát sinh t chính ni b ca ông ?
Chưa k đến trường hp nếu Trung Quc tn công Vit Nam, tình hình ni tr trong đng và đt nước s biến đng ghê gm ra sao…
Đó là những yếu t - biến s mà ch cn mt trong s đó xy đến thc s, không ai có th đoan chc là bt kỳ tng bí thư đng nào hin nay cũng có th yên v đến hết nhim kỳ vào năm 2021.
Phạm Chí Dũng