Nhật ký người xem tuồng (Bùi Quang Vơm)

 Tuyển tập gom các bài viết theo trình tự thời gian dưới dạng Nhật ký, nó vận động theo sự tiến triển trong nhận thức của tác giả, vì vậy, nó không thể là một sách hoàn hảo, cả về tư tưởng, lẫn kỹ thuật. Tuy nhiên, tác giả tin ở lòng bao dung, độ lượng của người đọc vì một ước muốn giản dị của người viết là được góp chút sức lực có hạn của mình cho sự nghiệp chung, vì một nền dân chủ thực sự cho dân tộc.
Vài lời
Tôi vốn không hề có ý định tập hợp các bài viết lẻ tẻ thành một cuốn tuyển tập, cho đến một hôm, anh Nguyễn Văn Huy, chủ nhiệm báo Thông Luận, tiếng nói của Tập Hợp Dân Chủ Đa nguyên, gợi ý (tôi không còn nhớ nguyên văn) : "Anh Vơm nên gom các bài viết lại thành một cuốn sách, vừa là một kỷ niệm, vừa có cái gì để lại cho con cháu".
Rồi sau đó, khi gặp cả Hiệp Hòa và Uyên Vũ tại Los Angeles, cả hai đều hỏi : "Anh viết nhiều, vậy có định gom lại thành sách không ?".
Tôi vẫn chưa bị thuyết phục, nhưng ý tưởng cứ từ từ chín dần. Và cuối cùng nó thành hình dưới dạng một tuyển tập gồm gần chín chục bài viết.
Tuyển tập bắt đầu bằng một bức thư ngỏ gửi Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhân dịp Đại hội đảng lần thứ XI đang chuẩn bị khai mạc vào tháng 1/2011. Bài viết này được chị Mạc Việt Hồng, chủ bút tờ báo mạng "Đàn Chim Việt", đặt tên là "Kiến nghị của một công dân", và tạm dừng ở bài viết "Trận chiến tay ba" nói đến thế chia ba của đảng cộng sản Việt Nam dưới nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng bí thư.
Dù chỉ là ghi chép cá nhân, cuốn sách ít nhiều phản ánh một giai đoạn vận động của thực tế xã hội Việt Nam, trong đó, về một phía có sự biến đổi chuyển hóa tới tan rã, dù không muốn của Đảng cộng sản Việt Nam, như một quy luật không thể cưỡng lại, về phía khác là sự lớn mạnh, sự trưởng thành từng bước nhận thức chính trị của đông đảo quần chúng về một chế độ Dân chủ Pháp quyền đích thực cho xã hội Việt Nam.
Tuyển tập gom các bài viết theo trình tự thời gian dưới dạng Nhật ký, nó vận động theo sự tiến triển trong nhận thức của tác giả, vì vậy, nó không thể là một sách hoàn hảo, cả về tư tưởng, lẫn kỹ thuật. Tuy nhiên, tác giả tin ở lòng bao dung, độ lượng của người đọc vì một ước muốn giản dị của người viết là được góp chút sức lực có hạn của mình cho sự nghiệp chung, vì một nền dân chủ thực sự cho dân tộc.
Kính thư,
Bùi Quang Vơm
14/09/2017