Bí mật của chuyên chế là gì? (Đường Hải)

Chuyên chế ắt phải ngu dân, ngu dân ắt phải tẩy não, tẩy não cần có “môn học”: Đó chính là “giáo dục thù hận”. Giáo dục thù hận là một bí mật của kẻ thống trị chuyên chế, đây là một bí mật công khai, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn được rõ.

rường tiểu học Hồng quân tại Quý Châu yêu cầu  học sinh hàng ngày mang đồng phục Hồng quân, tiếp thu giáo dục tuyên truyền tẩy não.

Giáo dục thù hận cần phải đưa ra được đối tượng để thù hận: thù hận chủ nghĩa đế quốc Mỹ, thù hận Âu Mỹ, thù hận toàn bộ phương Tây, thù hận dân chủ phương Tây, thù hận tư bản chủ nghĩa, thù hận chủ nghĩa tự do, thù hận giá trị phổ quát. Giáo dục thù hận sẽ làm toàn bộ dân chúng của một quốc gia đều nhìn phương Tây với tâm lý cuồng bức hại, lúc nào cũng đề phòng bị phương Tây hãm hại, trong đầu lúc nào cũng coi những lời nói và hành động của phương Tây là mưu đồ bất chính, lòng dạ hiểm ác, phương Tây là ma quỷ, là lang sói. Do đó kẻ chuyên chế từ chối bất cứ phê bình nào của phương Tây, bất cứ phê bình nào của phương Tây đều là can thiệp nội bộ, đều là vì để đạt mục đích mà họ không thể nói cho người khác.

Đặt định được kẻ thù bên ngoài thì có thể nhất trí phương hướng đối ngoại, thì có thể dịch chuyển tầm nhìn của quần chúng. Giáo dục thù hận của Triều Tiên rất thành công, mặc dù Mỹ cung cấp lúa mì cho Triều Tiên vô điều kiện, giải quyết được khủng hoảng nhân đạo tại Triều Tiên, nhưng Triều Tiên vẫn luôn coi Mỹ là kẻ thù không đội trời chung, để toàn dân Triều Tiên đều thù hận Mỹ, đồng thời lại thêm vào Hàn Quốc và Nhật Bản. Trải qua giáo dục thù hận như vậy, đồng thời tô vẽ bản thân kẻ thống trị thành hình tượng vị thần vinh quang vĩ đại, ánh mắt của dân chúng cũng dõi theo ánh mắt của kẻ thống trị chuyên chế mà nhất trí theo một đường lối đối ngoại, chuyên chế thống trị cũng nhờ đó mà tiếp tục thống trị lâu dài hơn.

Dân chủ và tự do là kẻ thù của chuyên chế, do đó, bất cứ quốc gia dân chủ tự do nào, nhất là quốc gia tuyên dương dân chủ tự do thì đều trở thành kẻ thù của quốc gia chuyên chế. Quốc gia chuyên chế sẽ nói tất cả các quốc gia dân chủ thành kẻ thù, dùng giáo dục thù hận để người dân hình thành tâm lý thù hận. Vì thế mà tư tưởng, lời nói và hành vi của quốc gia dân chủ trở thành giả tạo lừa gạt, tất cả lời nói và hành vi đều có mục đích mà không thể nói cho người khác biết. Từ đó kẻ chuyên chế có được kết luận, quốc gia dân chủ là kẻ lừa gạt, là ác ma, nên cần cảnh giác, không được tin, càng không thể học tập theo.

Giáo dục tẩy não của chế độ chuyên chế chắc chắn bao hàm giáo dục thù hận, trái ngược với giáo dục thù hận là giáo dục lòng trung thành, và lòng yêu mến. Có được giáo dục thù hận rồi thì tự nhiên cũng có sự giáo dục lòng trung thành, và lòng yêu mến. Con người không thể chỉ có hận mà không có yêu, kẻ thống trị truyền bá giáo dục thù hận, một mặt là muốn ngăn trở tự do và dân chủ, một mặt là muốn gây dựng lòng trung thành và lòng yêu mến với bản thân kẻ thống trị. Thế là, trung thành với một loại chủ nghĩa, trung thành với chính quyền hiện hữu, trung thành với đảng và quốc gia. Trong đó, trung thành và tình yêu cuồng nhiệt có tính mê hoặc sẽ kéo theo những thứ của chủ nghĩa ái quốc và chủ nghĩa dân tộc, mượn những thứ đó để cải trang bản thân, đem chính quyền chuyên chế hóa trang thành người phát ngôn của quốc gia và dân tộc, ta là quốc gia, quốc gia tức là ta, yêu ta tức là yêu quốc gia, yêu quốc gia ắt phải yêu ta.

Chuyên chế chắc chắn phải hạn chế tự do, bởi vì tự do không có lợi cho chuyên chế. Chính quyền chuyên chế dù miệng có nói bảo vệ tự do thế nào đi nữa, thì chắc chắn sẽ lén lút hạn chế tự do, bởi vì tự do sẽ khiến cho chuyên chế phải giải thể. Một đặc điểm của chuyên chế là thù hận tự do, tuyên truyền chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa dân tộc. Bởi vì có rất nhiều người không phân biệt rõ quan hệ giữa quốc gia, dân tộc và kẻ thống trị, họ thường lẫn lộn giữa đảng và quốc gia, chính phủ và quốc gia.

Kẻ chuyên chế đều thù hận dân chủ, dân chủ là kẻ thù không đội trời chung với kẻ chuyên chế, do đó kẻ thống trị luôn muốn bôi nhọ quốc gia dân chủ. Tuy nhiên điều kẻ thống trị thích nhất lại là hóa trang bản thân thành bộ dạng dân chủ, không có một quốc gia chuyên chế nào lại trực tiếp tự xưng là chuyên chế. Ngược lại, họ sẽ mượn danh nghĩa người dân và dân chủ để thi hành thống trị chuyên chế, ngay cả tên nước cũng thể hiện ra sự khôi hài: tên đầy đủ của Triều Tiên là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Các quốc gia dân chủ hiện đại rất ít thi hành giáo dục thù hận. Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ Hai, Nhật Bản bị Mỹ tấn công, nhưng sau chiến tranh, Nhật Bản lại không thi hành giáo dục thù hận đối với Mỹ, Đức cũng không, Italy cũng không. Ngược lại, những nước này lại còn trở thành đồng minh với Mỹ, đồng thời còn học tập Mỹ, điều này không chỉ xuất phát từ suy tính lợi ích quốc tế chiến lược, mà là có nhận thức gần giống nhau đối với tư tưởng chính trị hiện đại. 

Chính trị hiện đại không tuyên dương giáo dục thù hận, mà là đề xướng lý tính và khoan dung. Chính trị hiện đại tuyên dương nền chính trị dân chủ, xóa bỏ độc tài chuyên chế, bởi vì độc tài chuyên chế như là khối u ác tính sinh trưởng trên cơ thể người. Dù là trong thời gian ngắn có thể sáng tạo ra sự huy hoàng thế nào đi nữa, thì cuối cùng rồi cũng sẽ thối nát và làm thương tổn đến nhân loại. Do đó thế giới dân chủ coi chuyên chế là kẻ thù, bởi nguồn gốc sự tàn bạo trong lịch sử của nhân loại là chủ nghĩa chuyên chế, chuyên chế tất nhiên là số ít người vì tư lợi mà bóc lột nhiều người, cùng với đó, nhiều người không thể nào biểu đạt nguyện vọng của mình, không có cách nào bảo vệ quyền lợi của mình, chỉ có thể để mặc cho bị áp bức.

Giáo dục thù hận là một chương quan trọng trong giáo dục ngu dân, giáo dục tẩy não, tạo thành tàn tích ở một mức độ rất lớn. Khi một người tiếp nhận sự truyền bá tư tưởng của kẻ chuyên chế, thì sẽ không phân thiện ác, không phân tốt xấu, không phân đúng sai, toàn bộ thế giới quan đều bị đảo lộn, và sẽ cam tâm tình nguyện bán mạng cho kẻ chuyên chế, lại còn tự cho mình là quang vinh cao thượng. Khi một người tiếp nhận giáo dục thù hận của kẻ chuyên chế, thì sẽ căm ghét hiện đại, khước từ bị phê bình, căm ghét ý tốt, từ chối cải tiến, cuối cùng là nối giáo cho giặc, thay kẻ chuyên chế duy hộ thống trị, tự thắt chặt xiềng xích chuyên chế trên người mình.

Trong một đất nước chế độ chuyên chế, nếu muốn tỉnh táo, đầu tiên cần phải nhận rõ được giáo dục thù hận, thoát khỏi giáo dục thù hận, chỉ có vứt bỏ sự thù hận ngu muội, thì mới có thể thực sự tiếp nhận được nền văn minh hiện đại. 

Trithucvn.net