Chế độ độc đảng phơi mặt giữa Thủ Đô Ánh Sáng (Bùi Tín)

Một chế đ c h, vô pháp, vô đo, ti tăm đã đến lúc phi cáo chung, nhường ch cho mt chế đô dân ch - pháp quyn, nghiêm minh, trong sch, xng đáng vi dân tc vn chung công bng và lòng nhân ái.


Vụ án nhà kinh doanh Trnh Vĩnh Bình khi kin chính quyn Vit Nam được Tòa án Trng tài quc tế ca Phòng Thương mi Quc tế (ICC–International Chamber of Commerce), xét x ti Paris t ngày 21/8, đang làm xôn xao dư lun nước Pháp.
Báo chí Pháp cho biết ICC được thành lp gn 100 năm, t năm 1923, cùng vi cơ quan ph thuc là Tòa án Trng tài Quc tế do ICC ch đnh Hội Đng Trng tài đ xét x các v án liên quan đến buôn bán và kinh doanh quc tế theo Lut quc tế và các hp đng tha thun gia các quc gia và các nhà kinh doanh ca 137 quc gia đã chính thc tham gia ICC. Vit Nam là mt nước tham gia ICC.
Tòa án Trong tài quốc tế hàng năm thụ lý và xét x hàng nghìn v kin cáo, và tuyên án ca Tòa là bt buc các bên phi tuân theo. Riêng trong năm 2016, Tòa th lý và xét x 966 v án kinh tế và tài chính.
Các phiên tòa có khi ngắn vài ngày, có khi kéo dài đến mươi hôm do phi thm tra, đi chiếu, tranh tng các bên, mi bên đu thuê nhng công ty pháp lut và lut sư tài gii nht.
Vụ án Trnh Vĩnh Bình kin Nhà nước Vit Nam được Mng Đi thai trong nước và đài VOA Hoa Kỳ đăng bài nhiu kỳ, t li khá chi tiết v v án lớn. Ông Trnh Vĩnh Bình cũng tr li nhiu cuc phng vn dài, ln này ông đòi Nhà nước Vit Nam đn bù thit hi v kinh tế tài chính, thêm đn bù nhng năm tháng b tù đy ác nghit, trong phòng ti thiếu dưỡng khí, b cùm tay, không cho tm ra gia mùa Hè.
Sáng 21 và 22/8 chúng tôi đến trước tr s Tòa Trng Tài Quc Tế, ti 112, đường Kleber, Qun XIV gia Paris, khi Tòa đang làm vic nhng bui đu, nghe kín 2 bên trình bày. Mt s bà con người Vit Pháp, đến t CHLB Đc, Hà Lan… mang c Vit Nam Cộng Hòa và biu ng đòi công bng cho doanh nhân Trnh Vĩnh Bình. Bà con sau đó ghé các quán cà phê, bàn lun sôi ni v v án này, hy vng Tòa s m công khai nhng phiên cui. Nhiu bn tr gii thích v án cho các bn Pháp quan tâm.
Trên đại th, có nhng nhn đnh, phán đoán như sau.
Qua vụ án ln x gia th đô Ánh Sáng Paris, các nhược đim ca chế đ đc đng toàn tr kiu vô sn chuyên chính s được phơi bày nguyên vn. Nn tham nhũng dưới nhiu hình thc - trng trn, công khai, thành tng nhóm lợi ích ở các đa phương là ph biến, mang tính cht mafia, khinh thường lut pháp sut hàng chc năm, ngày mt nng n hơn.
Nền tư pháp do đng lũng đon nm cht là công c đ chà đp công lý và quyn li hp pháp ca công dân, ca các nhà kinh doanh. Các cường hào mi - quan chc cng sn tham ăn vô - lăm le cướp tin ca, cướp đt, cướp nhà, cướp rung vườn, vàng bc ca quý ca nhân dân, giúp nhau tu tán nhanh, truyn tay nhau nhanh đ mt tăm tích.
Điều bi đát nht là ca ci tham ô cc ln này đu biệt tăm biệt tích, phân tán, tan nát không sao truy ra đ thu hi, dù ch mt phn nh.
Cuối cùng là dân đen phi è lưng gánh chu hết. H đã mt mt phn tài sn lương thin ca mình, nay mi khon tin pht ln hàng t hay vài t đô la đn bù cho nhà kinh doanh họ Trnh cũng s ly t ngân sách quc gia, là m hôi nước mt ca hàng chc triu lao đng, nông dân, trí thc lương thin, b bóc lt mt ln na trong khi bn tham nhũng xưa và nay vn sng nhn nhơ, phè phn trong các bit th xa hoa sang trng. Hai lần bt công !
Trong thời hi nhp hơn 40 năm nay, chế đ và Nhà nước Vit Nam đã được hưởng nhiu điu li ln, vài trăm t đôla FDI và ODA, thì nay t phi được giáo dc chu đáo đ m mt thy tht rõ thế nào là nn pháp quyn quc tế, thế nào là mt nền tư pháp nghiêm minh, đc lp, công bng cho mi người.
Một chế đ c h, vô pháp, vô đo, ti tăm đã đến lúc phi cáo chung, nhường ch cho mt chế đô dân ch - pháp quyn, nghiêm minh, trong sch, xng đáng vi dân tc vn chung công bng và lòng nhân ái.
Bùi Tín
Nguồn : VOA, 23/08/2017